Giang hồ tân cảnh

Vượt giang hồ tân cảnh, có thể nhận những bộ võ kỹ giang hồ mới!

- Trong thưởng vượt cấm địa có xác suất rơi Giang Hồ Võ Kỹ

  • Mộ Sắc Chi Thôn (Tu La) - Tàn Dương Kiếm Pháp Võ Kỹ.
  • Thanh Vân Bảo (Tu La) - Đoạn Tình Thất Tuyệt Võ Kỹ.
  • Long Môn Khách Sạn (Tu La) - Lư Sa Võ Kỹ.
  • Nhạn Môn Quan - Thủ Quân (Thường) - Tuyết Trai Kiếm Pháp Võ Kỹ.
  • Nhạn Môn Quan - Thủ Quân (Khó) - Tuyết Trai Kiếm Pháp Võ Kỹ.
  • Nhạn Môn Quan - Thủ Quân (Địa ngục) - Tuyết Trai Kiếm Pháp Võ Kỹ, Đoạn Tình Thất Tuyệt Võ Kỹ.
  • Nhạn Môn Quan - Phản quân - Tuyết Trai Kiếm Pháp Võ Kỹ.
  • Thiên Ẩn Cốc (Thường) - Tuyết Trai Kiếm Pháp Võ Kỹ, Đoạn Tình Thất Tuyệt Võ Kỹ.

- Chú ý: Võ Kỹ trên sau khi nhận được thông qua học Thư Tịch tương ứng phải kích hoạt trong thanh hiệu quả Võ Kỹ mới có hiệu lực, đồng thời kích hoạt tất cả võ kỹ của cùng một bộ, hiệu quả chiêu thức của bộ này sẽ có thay đổi.

GIỚI THIỆU VỀ CÁC BỘ VÕ

Tàn Dương Kiếm Pháp

Tên chiêu thức

Hiệu quả gốc

Hiệu quả võ kỹ

Ly Hợp Kiếm Khí

- Kiếm hợp thần ly, huy kiếm thương địch gây sát thương;

- Nếu kẻ địch muốn đỡ đòn, thì kiếm thần hợp nhất, dẫn Viêm Hỏa Kiếm Khí trong cơ thể hắn, phá phòng thành công khiến mục tiêu trong 1 thời gian dùng khinh công sẽ chịu sát thương và trong 3s sau đó không thể dùng khinh công.

Ly Hợp Kiếm Khí-Hoàng Hôn

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Khi kích dẫn "Viêm Hỏa Kiếm Khí" sẽ truyền 4 đạo "Ly Hỏa Chân Khí" vào cơ thể phe địch.

Thống Khổ Bi Minh

- Kình kiếm tiêu thiên, chân khí kích đãng, gây sát thương cho kẻ địch xung quanh, khiến kẻ địch không thể dùng chiêu thức;

- Đồng thời, kích phát Viêm Hỏa Kiếm Khí trong cơ thể địch.

Thống Khổ Bi Minh-Hoàng Hôn

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Khi kích dẫn "Viêm Hỏa Kiếm Khí" sẽ truyền 4 đạo "Ly Hỏa Chân Khí" vào cơ thể phe địch.

Xích Long Thần Đạn

- Tàng kiếm thuấn thổ, gây sát thương cho mục tiêu;

- Nếu kẻ địch chưa kịp thời đỡ đòn, ở vị trí kẻ địch tạo 1 đống lửa, khiến kẻ địch không thể dùng khinh công và chịu sát thương duy trì.

Xích Long Thần Đạn-Hoàng Hôn

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Khi chính xác kẻ địch nếu hắn chưa kịp đỡ đòn, sẽ truyền nhiễm 2 đạo "Viêm Hỏa Kiếm Khí", và cho dù kẻ địch đỡ đòn cũng có thể tạo ra đống lửa.

 *Một vài hình ảnh về bộ võ Tàn Dương Kiếm Pháp

Lưu Sa

Tên chiêu thức

Hiệu quả gốc

Hiệu quả võ kỹ

Đại Mạc Lưu Sa

- Giẫm mục tiêu dưới đất, duy trì 5s, mỗi s gây sát thương bằng 5% sinh lực hiện tại

Đại Mạc Lưu Sa-Xích Địa

- Khiến mục tiêu rơi vào trong đất giảm 20% phòng ngự nội công.

Long Quyển Phong Sa

- Đất bằng nổi cuồng phong, gây sát thương cho phe địch trên đường thẳng, cuốn mục tiêu trong hố đất lên trên không.

Long Quyển Phong Sa-Xích Địa

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Chính xác mục tiêu chưa đỡ đòn có thể cuốn hắn lên không trung.

Hậu Tích Bạc Phát

- Hậu tích bạc phát, ngưng tụ lực toàn thân gây sát thương cho mục tiêu phía trước.

- Thời gian Trữ Lực càng lâu sát thương gây càng cao, cao nhất tăng 100% sát thương.

Hậu Tích Bạc Phát-Xích Địa

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Trữ Lực của chiêu thức này càng nhanh hơn.

*Một vài hình ảnh về bộ võ Lưu Sa

Đoạn Tình Thất Tuyệt

Tên chiêu thức

Hiệu quả gốc

Hiệu quả võ kỹ

Tình Tẫn Vu Thử

- Đao tùy tình trảm, ý do tâm sinh, khí kình vung trảm gây sát thương cho mục tiêu.

Tình Tẫn Vu Thử-Phong Ngự

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Chiêu thức chính xác kẻ địch chưa đỡ đòn có thể khiến phòng ngự ngoại công của hắn giảm 15%, duy trì 7s.

Tình Tâm Nhất Hoành

- Cường hoành chi kích, thiên quân trọng trảm gây sát thương cho kẻ địch phía trước;

- Khi phá đỡ đòn mục tiêu, kình đạo xung kích khiến mục tiêu tứ chi tê liệt;

- Thời gian không thể đỡ đòn kéo dài, và Định Thân chốc lát.

Tình Tâm Nhất Hoành-Phong Ngự

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Chiêu thức chính xác kẻ địch không tốn thêm "Đoạn Tình" Đao Kình trên người để kèm thêm sát thương, và khi phá đỡ đòn của kẻ địch sẽ tăng "Đoạn Tình" Đao Kình đến đủ cấp.

Sát Tâm Thành Phần

- Đoạn tình bạo nộ, luân hồi chi vũ, u minh khí kình xâm nhập gây sát thương cho mục tiêu;

- Khiến cơ thể mục tiêu lung lay: Phát động tấn công hoặc dùng khinh công đều có tỉ lệ rất lớn té nhào, trên không sẽ trực tiếp rơi xuống.

Sát Tâm Thành Phần-Phong Ngự

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Chiêu thức chính xác kẻ địch không tốn thêm "Đoạn Tình" Đao Kình trên người, và đòn cuối chiêu thức sẽ thêm 5 tầng "Đoạn Tình" Đao Kình.

*Một vài hình ảnh về bộ võ Đoạn Tình Thất Tuyệt

Tuyết Trai Kiếm Pháp

Tên chiêu thức

Hiệu quả gốc

Hiệu quả võ kỹ

Mạn Thiên Phong Tuyết

- Toái bộ trá di, man diệu hàn vũ, gây sát thương cho kẻ địch xung quanh;

- Phong Hàn Nhập Xâm: Hạn chế kẻ địch xung quanh dùng khinh công, và giảm mạnh tốc độ di chuyển (Tốc độ dần hồi phục theo thời gian).

Mạn Thiên Phong Tuyết-Tuyết Tung

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Nếu bản thân tồn tại trạng thái "Ngạo Tuyết", có thể đánh bay mục tiêu.

Tuyết Trung Mạn Bộ

- Tâm nhược băng thanh, cán hoa tẩy kiểm: Xóa hiệu quả tiêu cực loại giới hạn di chuyển (Giảm tốc, định thân, cấm khinh công ), tăng nhanh tốc độ di chuyển (Tốc độ hồi phục bình thường theo thời gian), trong thời gian ngắn miễn dịch hạn chế di chuyển.

Tuyết Trung Mạn Bộ-Tuyết Tung

- Xuất chiêu nhanh hơn, dùng chiêu thức thêm cho bản thân 3 tầng "Ngạo Tuyết" (Phải dùng [Lâm Phong Ngạo Tuyết] xong mới có thể thêm trạng thái này).

Tuyết Lạc Vô Ngấn

- Tấn ảnh như phong, xông nhanh về khu vực chọn, đánh ngã kẻ địch trong phạm vi, và gây sát thương cho hắn.

Tuyết Lạc Vô Ngấn-Tuyết Tung

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Xung phong và tốc độ thu chiêu càng nhanh, thời gian mục tiêu ngã kéo dài thêm 1s.

*Một vài hình ảnh về bộ võ Tuyết Trai Kiếm Pháp