Võ Kỹ bát phái

Lại một đợt phong ba võ lâm ào ạt nổi lên, bộ võ môn phái kinh điển của các đại tông phái trải qua sự nghiên cứu, rà soát và phát triển của các đại gia võ học của các phái, dựa trên nền tảng chiêu thức ban đầu đã luyện ra võ kỹ mới.

Đệ tử bát đại tông phái có thể thông qua khiêu chiến Thông Thiên Phong nhận được điểm khiêu chiến Thông Thiên Phong, dùng để đổi võ kỹ bổn môn.

  • Môn phái: Thiếu Lâm
  • Bộ võ học: Thái Tổ Trường Quyền

Tên chiêu thức

Hiệu quả

Phiên Thiên Phách Địa

Hiệu quả chiêu thức

- Đệ tử Thiếu Lâm luyện Sư Hống Công đều bắt đầu luyện từ chiêu này, uy lực dù không bằng nhưng cũng có thành tựu, có thể khiến kẻ địch 5m xung quanh hôn mê 3 giây và gây sát thương.

Hiệu quả võ kỹ

- Điều chỉnh loại sát thương chiêu thức này là sát thương ngoại công cộng thêm Lực Tay, tăng sát thương chiêu thức;

- Hiệu quả hôn mê không suy giảm nữa.

Tiến Bộ Xung Chùy

Hiệu quả chiêu thức

- Hít sâu vận một khẩu khí, mãnh lực xuất kích đánh bay đối phương gây sát thương, chiêu này mạnh mẽ vô cùng đáng tiếc chính là tốc độ xuất chiêu hơi chậm.

Hiệu quả võ kỹ

- Điều chỉnh loại sát thương của chiêu thức này thành sát thương ngoại công cộng thêm Lực Tay, tăng sát thương chiêu thức;

- Chiêu thức này biến thành tích lực kỹ càng nhanh nhẹn hơn: Khi tích lực hoàn thành có thể đánh bay kẻ địch và gây thêm sát thương chiêu thức x0.25.

Hư Bộ Đoạn Trửu

Hiệu quả chiêu thức

- Thấp thoáng bóng dáng đánh ngã đối phương gây sát thương, nếu đối phương muốn đỡ đòn sẽ bị ngã càng thảm nhận được thêm sát thương tính Cương.

Hiệu quả võ kỹ

- Tăng sát thương chiêu thức;

- Vừa phá phòng vừa thêm Không Môn cho mục tiêu: trong 5 giây xuất chiêu sẽ ngã, chiêu này có thể thi triển ở trên không.

  • Võ kỹ mới của bát đại tông phái:

Môn phái

Điểm khiêu chiến Thông Thiên Phong

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

Điều kiện đổi

 (Đơn chiêu)

 (Đơn chiêu)

Thiếu Lâm

100

100

- Phải là Đệ Tử Thiếu Lâm hoặc Đệ Tử Dịch Dung Thiếu Lâm hoặc Đệ Tử Ngao Du Thiếu Lâm hoặc Đệ Tử từ Thiếu Lâm vào Đạt Ma Phái

- Cửu Âm Chí mở Nội 2

*Một vài hình ảnh

Trước Sau