Nội công nâng cao

Nhiệm vụ Cửu Âm Chí 3

(Xem thêm thông tin tại đây) 

Trước khi nhận được nhiệm vụ đổi nội công 3 các phái, mỗi môn phái sẽ phải tham gia một nhiệm vụ chung. Hoàn thành nhiệm vụ chung này, môn phái đạt đủ điều kiện nhận nội công 3 mới có thể mở nhiệm vụ nhận nội công 3.

 Bước 1:  Hoàn thành Cửu Âm Chí (Thế Giới) 

 

 

Nhấp chọn Cửu Âm Chí để xem chi tiết nhiệm vụ

 

 

     Áp dụng: Tất cả những người chơi trên toàn bộ các máy chủ.

     Nội dung: Tất cả các nhân sĩ võ lâm sẽ quy tụ về 6 địa điểm mà bọn giặc Oa đang tiến hành ngoại xâm vào lãnh thổ Trung Nguyên. Các nhân sĩ sẽ tiến hành diệt trừng bọn ác tặc này để trừ hại và cứu dân khỏi cảnh bị nguy hiểm. Nhiệm vụ Cửu Âm Chí thế giới  lần này bao gồm 2 phần:

 

Phần 1: Tiêu diệt giặc Oa: 

Các nhân sĩ tiến hành hỗ trợ đến các vị trí ở dưới để tiêu diệt bọn giặc Oa đang chiếm đóng. 

Kim Châm Thẩm Gia (322,816) - Thành Đô 

 

 

 

Thiên Hương Trà Lâm (283,1108) - Thiên Đăng Trấn

 

 

Yên Ba Loan(-73,414) - Yến Vũ Trang

 

 

Ác Hổ Sơn Trại (-190,997) - Kê Minh Dịch

 

 

Diêm Bang (136,144) - Yến Vũ Trang

 

 

Phần 2: Cứu người 

Nhiệm vụ yêu cầu giúp đỡ người dân với 400 gói hỗ trợ bằng các nguyên liệu sau:

 

Nguyên liệu Số lượng
Hoàng Tửu 5
Vải Bố 5
Bách Dương Mộc 5
Bạc Hà 5

 

Trả nhiệm vụ tại NPC Lang Trung xuất hiện tại các vị trí sau:  

 

Bản đồ Tọa độ
Thiên Đăng Trấn 387,1015
Yến Vũ Trang 134,1373
Kê Minh Địch -87,982
Thành Đô 215,760

 

Bước 2:  Đổi đạo cụ nhiệm vụ (mật lệnh) Tam Nội các phái. 

Yêu cầu: Người chơi chỉ cần đáp ứng 1 trong 3 yêu cầu sau.

      Danh vọng giang hồ đạt 70.000

      Danh phận môn phái cấp 8

      Nhị Nội cấp 30 

Tiến hành:

Sau khi hoàn thành Cửu Âm Chí thế giới. Các môn chúng có thể về môn phái của mình để nhận nhiệm vụ mật lệnh để đổi các tầng Tam Nội.  Toạ độ NPC Tam Nội của các môn phái như sau:

 

Môn phái Tên NPC Tọa độ
Thiếu Lâm Liễu Nghiệp 751,360
Võ Đang Vương Mặc Hoa 353,349
Nga Mi Trương Tình Nhu 275,107
Cái Bang Hùng Kiến Phi 585,217
Đường Môn Đường Vũ 1105,-119
Quân Tử Đường Châu Lạc Khê 316,357
Cẩm Y Vệ Khương Phiêu Linh 333,-111
Cực Lạc Cốc Đới Đường Phi 90,33

 

Người chơi có thể tham gia thảo luận / hỏi -đáp về các nhiệm vụ mật lệnh môn phái tại khu vực bát đại môn phái trên diễn đàn GOSU tại đây.