Nội công nâng cao

Nội công được biết đến như là một trong những công phu cao nhất, và là căn bản của nhiều võ phái. Nhưng tuyệt thế võ công xuất hiện trên giang hồ chỉ có số lượng hữu hạn, chỉ có thể ngộ khó có thể cầu.

Tổng hợp các nội công giang hồ hiện có tại Cửu Âm Chân Kinh: 

 

Hỗn Nguyên Công

Hỗn Nguyên Công là tên gọi tắt của Khai Hợp Công Pháp, dựa trên nền tảng Khai Hợp Công truyền thống để tinh luyện vài lần mà hình thành, là nền tảng của vạn pháp, thể hiện "tinh thần không có chỗ nào mâu thuẫn". Sau khi tu luyện đại thành, có thể dùng tổng thể quyền thuật công phòng, xuất chiêu như mây trôi nước chảy, vô cùng sảng khoái.

 

Hình ảnh Chỉ số (tầng 49) Đặc hiệu
CACK, cửu âm chân kinh, game client 3d, game online 3d, game kiếm hiệp 3d, tiếu ngạo giang hồ

Lực Tay: +70

Thân Pháp: +44

Nội Tức: +116

Canh Khí: +96

Khí Lực: +84

 

Khí huyết cực hạn +4920

Nội lực tối đa +1320

Sức đỡ đòn cực hạn +3780

Nội công phòng +120
Khi bản thân bị tấn công ở trạng thái cấm khinh công, định thân hoặc hôn mê, trong 3s duy trì hồi phục khí huyết và có tỉ lệ nhất định xóa tất cả hiệu ứng xấu 1 lần.

 

Huyết Đao Kinh

Công pháp ác danh trong giang hồ, đồn rằng do Huyết Đao Lão Tổ sáng lập, tâm quyết 16 chữ " tùng tâm sở dục, bất sai li hào, huyết vũ tinh phong, sát huyết diệt sinh", ác niệm hoành sinh, nhất đán xâm địch, làm máu chảy không ngừng, nếu không cẩn thận, sẽ bị hút cạn mà vong. Công pháp chính phái khinh thường, nhưng uy lực không thể xem nhẹ.

 

Hình ảnh Chỉ số (tầng 49) Đặc hiệu
CACK, cửu âm chân kinh, game client 3d, game online 3d, game kiếm hiệp 3d, tiếu ngạo giang hồ

Lực Tay: +92

Thân Pháp: +114

Nội Tức: +88

Canh Khí: +52

Khí Lực: +64

 

Khí huyết cực hạn +4920

Nội lực tối đa +1320

Sức đỡ đòn cực hạn +3360

Nội công phòng +120

Tấn công có tỷ lệ nhất định thêm sát thương, và trong 8s duy trì mất khí huyết.

Chí Tử: trong quá trình mục tiêu duy trì mất khí huyết, hiệu ứng hồi phục các cách giảm 80%.

 

Nghịch Thiên Tà Công

Bí công Ma Môn Tà Đế, công pháp chí công chí tà, tôn sùng "Tâm niệm nhập ma, thôi động tà sinh", lại dung hợp lý niệm phật giáo, "Phá hậu nhi lập, tá thế vi kình". Không phải thiên bẩm, phải giác ngộ triệt để chính tà, khó tu thành công.

 

Hình ảnh Chỉ số (tầng 49) Đặc hiệu
CACK, cửu âm chân kinh, game client 3d, game online 3d, game kiếm hiệp 3d, tiếu ngạo giang hồ

Lực Tay: +78

Thân Pháp: +57

Nội Tức: +81

Canh Khí: +114

Khí Lực: +80

 

Khí huyết cực hạn +5070

Nội lực tối đa +1280

Sức đỡ đòn cực hạn +4740

Nội công phòng +120

Khi tấn công không bị đỡ đòn, bản thân nhận được “Tà” khí, mỗi lớp tà khí tăng 1.5% tấn công sát thương duy trì 16s, có thể tính chồng 13 lần. Khi tấn công bị đỡ đòn, chân khí tiêu tan, mất đi 1 lớp hiệu ứng “Tà” khí.

Nghịch Thiên Tà Lực: “Tà” khí tiêu tan, có khả năng kích phát tiềm năng của bản thân, khiến lực phòng tăng 50% trong một thời gian, đồng thời mọi tấn công kèm sát thương nhu duy trì 12s.

 

Ngũ Hành Tâm Pháp 

Thiên hữu ngũ hành, thủy hỏa mộc kim thổ, phân thời hóa dục, dĩ thành vạn vật, tâm pháp này dựa theo quy luật trời đất, có thể hóa vạn vật linh khí, và dùng nó huệ tàng khí hải, làm cho vận khí như suối chảy nhẹ bất tận

 

Hình ảnh Chỉ số (tầng 49) Đặc hiệu
CACK, cửu âm chân kinh, game client 3d, game online 3d, game kiếm hiệp 3d, tiếu ngạo giang hồ  

Lực Tay: +62

Thân Pháp: +60

Nội Tức: +93

Canh Khí: +92

Khí Lực: +103

 

Khí huyết cực hạn +5130

Nội lực tối đa +1265

Sức đỡ đòn cực hạn +4440

Nội công phòng +120

 Tấn công có thể giảm 1 điểm Canh Khí, Nội Tức, Khí Lực của đối phương và chuyển thành Nội Tức của bản thân, duy trì 30s.

Mỗi lần tấn công có xác suất 50% được tính chồng 1 lần, tối đa có thể 27 lần

  

Vô Vọng Thần Công  

Tương truyền Chưởng môn phái Tuyết Sơn Bạch Tự Tại, sáng tạo nội công dựa trên quẻ “Vô Vọng”, chú trọng “Thiên lôi vô vọng, vô vọng nhị đắc, tất hữu sở thất, tất hữu sở đắc”. Luyện xong có thể chuyển họa thành phúc, bảo vệ thân thể, cũng có thể chuyển phúc thành họa có thêm địch thù.

 

Hình ảnh Chỉ số (tầng 49) Đặc hiệu
CACK, cửu âm chân kinh, game client 3d, game online 3d, game kiếm hiệp 3d, tiếu ngạo giang hồ

Lực Tay: +100

Thân Pháp: +62

Nội Tức: +93

Canh Khí: +60

Khí Lực: + 95

 

Khí huyết cực hạn +5070

Nội lực tối đa +1280

Sức đỡ đòn cực hạn +3300

Nội công phòng +120

Tất cả sát thương phải chịu giảm 20%, khi công kích hiệu quả miễn thương giảm nhưng bỏ qua mục tiêu 10% giảm phòng ngự nội ngoại công, đồng thời tăng sát thương 5% bản thân.

 

Tàn Dương Công Quyết 

Mộ sắc tiêu tiêu, tàn dương thấm huyết, công quyết tương truyền là do một hiệp sĩ gặp nạn trước khi chết tự ngộ ra. Sau khi luyện thành, có thể nội thu chân khí, tung ra nhanh lẹ, như thiên thần hạ phàm, nhanh không kịp đỡ.

 

Hình ảnh Chỉ số (tầng 49) Đặc hiệu
CACK, cửu âm chân kinh, game client 3d, game online 3d, game kiếm hiệp 3d, tiếu ngạo giang hồ

Lực Tay:  +62

Thân Pháp: +60

Nội Tức: +100

Canh Khí: +92

Khí Lực: +96

 

Khí huyết cực hạn +5070

Nội lực tối đa +1285

Sức đỡ đòn cực hạn +4290

Nội công phòng +120

Khi xuất chiêu và bị tấn công đều sẽ tập hợp chân khí bảo vệ bản thân, nhận 2s hiệu ứng bá thể. Tập hợp lại chân khí cần 14s.

 

Độc Thiểm Công 

Kỳ công giang hồ, "Độc thiềm chi vi vật, tiên tại thổ trung cửu tàng, tích súc tinh lực, xuất thổ hậu bất xu đa thực", Độc Thiềm Công cũng nghiên cứu từ tích lũy độc, tu tập nội công vô cùng khó, kình âm cương đại tăng, có thể lấy tĩnh chế động, lấy độc công độc, ung dung ngự địch.

 

Hình ảnh Chỉ số (tầng 49) Đặc hiệu
CACK, cửu âm chân kinh, game client 3d, game online 3d, game kiếm hiệp 3d, tiếu ngạo giang hồ

Lực Tay: +111

Thân Pháp: +55

Nội Tức: +100

Canh Khí: +51

Khí Lực: +94

 

Khí huyết cực hạn +5040

Nội lực tối đa +1285

Sức đỡ đòn cực hạn +2870

Nội công phòng +120

Không đỡ được tấn công của đối phương có tỉ lệ thêm Thiềm Độc cho mục tiêu, duy trì 9s nhiều nhất xếp chồng 8 lần. Khi Thiềm Độc xếp đến tầng 8, sẽ phá vỡ tất cả độc tố, tạo thành tổng hòa của sát thương.

 

Tử Hà Công  

Tương truyền do tổ sư phái Hoa Sơn Hách Đại Thông sáng tạo ra, là tu luyện nội đan tâm pháp, và cũng là kỹ kích Vô Thượng Huyền Công của đạo gia. Công phu cốt ở [Dịch], bắt nguồn từ Vô Cực Đồ. Sau khi luyện thành “Tử Hà Cang Khí” bao quanh cơ thể, có thể gây nội thương cho địch.

 

Hình ảnh Chỉ số (tầng 49) Đặc hiệu
CACK, cửu âm chân kinh, game client 3d, game online 3d, game kiếm hiệp 3d, tiếu ngạo giang hồ  

Lực Tay: +100

Thân Pháp: +92

Nội Tức: +62

Canh Khí: +60

Khí Lực: +96

 

Khí huyết cực hạn +5310

Nội lực tối đa +1225

Sức đỡ đòn cực hạn +3180

Nội công phòng +120

 Tấn công có thể khiến mục tiêu mất Nội Lực gấp 0.7 lần, và tạo thêm 100 điểm sát thương âm (Chỉ có tác dụng với người chơi).

 

Băng Tâm Quyết  

Băng Tâm Quyết là tâm pháp quên mình, cái nghĩa của nó ở:

"Tâm nhã băng thanh, thiên tháp bất kinh.

Vạn biến do dịnh, thần di khí tĩnh.

Trần cấu bất triêm, tục tương bất nhiễm.

Hư không ninh mật, hỗn nhiên vô vật.

Nhất tâm bất chuế vật, cổ kim tự tiêu dao!"

Sau khi tu luyện, khi lâm địch hóa huyết thành sinh, sinh sinh bất tức, thực chất là nuôi dưỡng thần công hộ thể.

 

Hình ảnh Chỉ số (tầng 49) Đặc hiệu
CACK, cửu âm chân kinh, game client 3d, game online 3d, game kiếm hiệp 3d, tiếu ngạo giang hồ

Lực Tay: +60

Thân Pháp: +54

Nội Tức: +99

Canh Khí: +96

Khí Lực: +102

 

Khí huyết cực hạn +5100

Nội lực tối đa +1275

Sức đỡ đòn cực hạn +4320

Nội công phòng +120

Đỡ đòn có tỉ lệ kích phát hiệu ứng Băng Tâm Hộ Thể: trong 8s đỡ đòn có thể hồi phục khí huyết (Hồi phục 250% sát thương bị tấn công, lượng hồi phục cơ bản lớn nhất là 298 điểm chịu ảnh hưởng uy lực nội công, mỗi 0.5s nhiều nhất kích phát 1 lần).

Trong thời gian hộ thể tăng mạnh tốc độ hồi phục sức chống trả.

 

Hấp Tinh Đại Pháp 

Vốn là Nhật Nguyệt Thần Giáo Giáo Chủ Nhậm Ngã Hành, kết hợp nội công tâm pháp chính tà tạo thành. Tu luyện công pháp coi trọng "Đan điền môn khai, hư không nhược cốc, hấp hồn nạp phách, âm công tự thành". Nghe nói khi công pháp luyện thành, có thể hút nội lực công tu người khác rất dễ dàng.

Thật là ngạo thế cuồng công không ai địch nổi.

 

Hình ảnh Chỉ số (tầng 49) Đặc hiệu
CACK, cửu âm chân kinh, game client 3d, game online 3d, game kiếm hiệp 3d, tiếu ngạo giang hồ

 

Lực Tay: +80

Thân Pháp: +80

Nội Tức: +159

Canh Khí: +73

Khí Lực: +93

 

Khí huyết cực hạn +5700

Nội lực tối đa +1590

Sức đỡ đòn cực hạn +3960

Nội công phòng +140

Mỗi lần tấn công có xác suất nhất định phân tán Tu Vi của mục tiêu, và khiến nội tức mục tiêu bất ổn trong một khoảng thời gian, không ngừng mất nội lực và giảm 60% tốc độ di chuyển.

 

Hấp Tinh Tà Pháp: Hấp thu Tu Vi mục tiêu, tăng tối đa năng lực bản thân, tăng khí huyết và nội lực tối đa của bản thân, thuộc tính cơ bản bản thân cũng tăng 10%, tối đa xếp chồng 20 tầng, trong một khoảng thời gian sẽ miễn mọi hiệu quả khống chế di chuyển.

 

Quỳ Hoa Bảo Điển 

"Dục luyện thần công, dẫn đao tự cung, thiên địa nghịch chuyển, hóa thần tân sinh".

Công pháp bắt nguồn từ thái giám cung đình, sau vô tay Đông Phương Bất Bại, hắn khổ tu tinh túy Hoa Âm, lại nghiên cứu Dẫn Tuyến Hoa Châm. Nghe nói công pháp tu thành xong, dù tính tình thay đổi, nhưng khi gặp địch, xuất chiêu không có sơ hở, có thể nói là Nhật Xuất Đông Phương, Duy Ngã Bất Bại"!

 

Hình ảnh Chỉ số (tầng 49) Đặc hiệu
CACK, cửu âm chân kinh, game client 3d, game online 3d, game kiếm hiệp 3d, tiếu ngạo giang hồ

Lực Tay: +148

Thân Pháp: +159

Nội Tức: +98

Canh Khí: +95

Khí Lực: +146

 

Khí huyết cực hạn +8310

Nội lực tối đa +1930

Sức đỡ đòn cực hạn +4920

Nội công phòng +175

Mỗi lần tấn công đều có thể lấy trộm tốc độ di chuyển của mục tiêu, cự li Xuyên Vân Tung và Nhạn Hành Công, nhiều nhất có thể xếp chồng  6 lần, duy trì 27s, đồng thời khi kích hoạt lấy trộm còn có xác suất nhất định khiến bản thân trong một khoảng thời gian miễn dịch tất cả các hiệu ứng hạn chế di chuyển.

 

Xảo Tiệp Vạn Đoan: Mỗi lần xuất chiêu đều có khả năng đả thông toàn bộ kinh mạch, trong 36 giây, giữa tất cả các chiêu thức cùng bộ võ học không cần điều tức.

 

Quỳ Hoa Chân Khí: Mỗi lần xuất chiêu đều có khả năng khiến chân khí tự do vận chuyển, trong 30 giây xáo bỏ hạn chế thời gian hồi. 

 

Chí Thử Bất Bại: Khi đồng thời tồn tại Xảo Tiệp Vạn Đoan và Quỳ Hoa Chân Khí, sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào của trạng thái đơ, kích lùi, kích ngã, kích bay, xác suất chính xác tăng cao.