Thái Cực Quyền

Hiệu quả võ kỹ [Thái Cực Quyền] - [Bất Tranh]:

Hiệu quả võ kỹ [Thái Cực Quyền] - [Bất Tranh]
Võ kỹ Mô tả
Dã Mã Phân Tông - Bất Tranh

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Khí huyết bản thân dưới 50% và 5s sau khi đỡ đòn thành công xuất chiêu, có thể nhận được “Nã Kình” khi bản thân không tồn tại “Nã Kinh”.

Giao Long Xuất Hải - Bất Tranh

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Chiêu thức cũng có thể thi triển ở trên không, và 5s sau khi đỡ đòn thành công xuất chiêu, có thể định thân kẻ địch chưa đỡ đòn 3s.

Khai Thái Cực - Bất Tranh

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Phạm vi ảnh hưởng chiêu thức tăng lên 6m.

Lưu ý

  • Võ kỹ trên thông qua học thư tịch tương ứng nhận được xong cần kích hoạt ở ô võ kỹ hiệu quả mới có thể sinh hiệu lực.
  • Đồng thời, kích hoạt toàn bộ võ kỹ [Bất Tranh] xong, đặc hiệu chiêu thức bộ [Thái Cực Quyền] sẽ có sự thay đổi.

 

*Một vài hình ảnh