Cải cách cấm địa

Với những đổi mới trong cách chơi cấm địa, hi vọng quý nhân sĩ sẽ có những trải nghiệm thú vị! 

Điều chỉnh cách chơi tổng thể

 • Cấm địa thống nhất chỉ có một độ khó, không còn phân thành Dễ, Khó, Địa Ngục, Tu La.
 • Giới hạn vào của cấm địa sẽ dựa vào tiến độ mở của Cửu Âm Chí, đồng thời người chơi cần đạt thực lực nhất định mới có thể khiêu chiến.
 • Ngoài Cửu Âm Chí Nội 1 ra, mỗi giai đoạn Cửu Âm Chí sẽ lần lượt tương ứng 3 cấm địa khó, lần lượt là, độ khó 3 người, độ khó 6 người, độ khó 12 người.
 • Số người triệu hồi sát thủ cấm địa điều chỉnh giảm.
 • Điều chỉnh giản lược cấm địa trùng lặp trong cốt truyện cách chơi.
 • Đóng cách chơi chi viện môn phái ở cấm địa, thời gian mở lại xin chú ý ở các thông báo sau.

Điều chỉnh giao diện

 • Ưu hóa giao diện cấm địa, giờ tiến hành sắp xếp thứ tự theo yêu cầu Cửu Âm Chí và độ khó của cấm địa tiến hành.
 • Loại cấm địa ở giao diện chính của cấm địa xóa phân loại động thái và nội công.

Điều chỉnh đạo cụ

 • Kim Nguyên Tái Sinh Đan và đạo cụ cùng loại thay đổi thành chỉ có [Đại Mạc Quỷ Thành] cùng với [Thiên Ẩn Cốc] không thể sử dụng.

 • Lệnh Bài Cấm Địa Giang Hồ thay đổi thành chỉ có [Đại Mạc Quỷ Thành] và [Thiên Ẩn Cốc] không thể sử dụng.

Điều chỉnh rơi, tích điểm

- Điều chỉnh điểm chuyên gia các cấm địa cung cấp, cấp cần để vào, điều kiện Cửu Âm Chí.

- Cấm địa có giới hạn số người vào là 3 người chủ yếu rơi đạo cụ liên quan thực lực khóa.

- Cấm địa giới hạn số người vào là 6 người chủ yếu rơi đạo cụ liên quan thực lực có thể giao dịch, và rơi lượng ít đạo cụ hiếm.

- Cấm địa giới hạn số người vào là 20 người chủ yếu rơi đạo cụ hiếm.

 • Sau khi Cửu Âm Chí Nội 3 mở, rơi bệ rèn, một số vật liệu sinh hoạt ở tất cả cấm địa Nội 1 sẽ khóa.
 • Sau khi Cửu Âm Chí Nội 4 mở, rơi bệ rèn, một số vật liệu sinh hoạt ở tất cả cấm địa Nội 2 sẽ khóa.
 • Sau khi Cửu Âm Chí Nội 5 mở, rơi bệ rèn, một số vật liệu sinh hoạt ở tất cả cấm địa Nội 3 sẽ khóa.

- Tất cả cấm địa Nội 1 đến Nội 4, người chơi thực lực cao nhất vào cấm địa kém thực lực tiêu chuẩn vào cấm địa càng cao, tỉ lệ rơi bệ rèn, một số vật liệu sinh hoạt, đạo cụ liên quan thực lực, đạo cụ hiếm (tỉ lệ rơi trang sách chiêu thức võ học không suy giảm theo thực lực thua kém, tỉ lệ rơi nội công, võ kỹ suy giảm theo thực lực thua kém) càng ít.

- Cùng 1 cấm địa, số người tham gia bao nhiêu cũng sẽ không ảnh hưởng tỉ lệ rơi.

Điều chỉnh cấm địa cụ thể

Mộ Sắc Chi Thôn

 • Cứu thôn dân ở bờ sông không còn yêu cầu hộ tống, đánh bại kẻ xấu bắt cóc thôn dân là được.
 • Đoạt lại tài bảo không còn yêu cầu hộ tống, đánh bại kẻ đoạt bảo sẽ rơi tài bảo.

Khổng Tước Sơn Trang

 • Điều chỉnh phương thức vào Ngũ Hành Trận, sẽ trực tiếp tạo lập NPC dịch chuyển sau khi đánh bại Nam Bá Thiên.
 • Bên trong Ngũ Hành Trận xóa cách chơi điểm vị Ngũ Hành, có thể trực tiếp tấn công Tây Môn Dục.
 • Điều chỉnh Lục Hợp Thiên Cung Trận: Cần đánh bại Tinh Trận trước, mới có thể tấn công Ma Phong.
 • Sau khi đánh bại Ma Phong, điểm dịch chuyển vào Tứ Tượng Trận từ sân trung tâm ban đầu điều chỉnh đến sân hậu phương.
 • Thủ Quan Tứ Tượng Trận từ một mình đánh phá ban đầu điều chỉnh thành 1 ải có 4 người cùng phòng thủ.
 • Tứ Tượng Trận giảm độ khó của cách chơi.
 • Giảm độ khó cách chơi Mục Đạo Nhân, đồng thời giản hóa cách chơi vượt ải cuối cùng.

Long Môn Khách Sạn

 • Xóa tuyến nhiệm vụ trong Long Môn Khách Sạn.
 • Khi ở ải nhiều người, huyết lượng thủ lĩnh chính giảm nhẹ, huyết lượng thủ lĩnh phụ thuộc sẽ giảm rất nhiều.
 • Giản lược một số quy trình cốt truyện.

Biên Bức Động, Vô Tranh Bí Cảnh

 • Có thể ở map không phải Thanh Hải trực tiếp vào thông qua giao diện.
 • Hủy cách chơi sát thủ cuối cùng.
 • Đóng cách chơi giới hạn bộ võ, tức là tất cả bộ võ đều không có giới hạn, có thể sử dụng lặp lại.

Nhạn Môn Quan

 • Điều kiện vào một loạt cấm địa Nhạn Môn Quan không còn yêu cầu đạo cụ lệnh bài.

 • Nhạn Môn Quan - Phản quân thay đổi thành kiểu cấm địa thường.
 • Thêm mới Nhạn Môn Quan tuyến chương đầu, đóng tuyến võ lâm, tuyến thôn dân.

Khoái Hoạt Đảo

 • Số người vào Khoái Hoạt Đảo điều chỉnh xuống còn 3 người.
 • Số lượng thủ lĩnh cắt giảm còn 3.
 • Giảm mạnh độ khó thủ lĩnh.

Tinh Dao Cung

 • Đóng Tinh Dao Cung nhiều người.
 • Tinh Dao Cung đơn đổi thành kiểu 3 người, độ khó giảm.
 • Thêm mới thưởng khiêu chiến ải Tinh Dao Cung 3 người.