Gia viên mới

Gia viên giờ đây không chỉ còn đơn thuần là một chốn để đi về nữa.

Tại phiên bản Trấn Quốc Thương Hồn, gia viên mới với những kiến trúc được nâng cấp, tựa như một cuộc sống thu nhỏ đầy màu sắc, mọi người thử khám phá nhé!

Nhà trên cây

 • Cách thức kích hoạt giống với các loại hình nhà khác.

 • Cách nhận của Thẻ Kích Hoạt Kiến Trúc (Nhà Trên Cây) giống với cách nhận của Thẻ Kích Hoạt Kiến Trúc loại nhà khác.

Nông trại

 • Người chơi có thể thông qua Quản Lý Nông Trại “Dương Chỉ” mua gia cầm con tiến hành chăn nuôi.

 • Kích hoạt kiến trúc: Giống với quy tắc kích hoạt kiến trúc khác.
 • Tăng cấp kiến trúc:

Cp

Nguyên liu tn

Gii hn chăn nuôi

Sn sinh

Cấp 1

Nguyên Vật Liệu Gia Viên-I*20, Nguyên Vật Liệu Gia Viên-II*10

7

Nguyên liệu cuộc sống Trù Sư

Cấp 2

Nguyên Vật Liệu Gia Viên-I*25, Nguyên Vật Liệu Gia Viên-II*15

19

Nguyên liệu cuộc sống Trù Sư

Cấp 3

Nguyên Vật Liệu Gia Viên-I*30, Nguyên Vật Liệu Gia Viên-II*20

25

Nguyên liệu cuộc sống Trù Sư

 • Thời gian nuôi gia cầm trưởng thành: 1 giờ.

 • Nhận thưởng: Gia cầm trưởng thành xong người chơi có thể thông qua nhấp kiến trúc nhà trong Nông Trại để nhận thưởng.

Gia viên Tầm Bảo

 • Kích hoạt kiến trúc: Giống với quy tắc kích hoạt kiến trúc khác.
 • Tăng cấp kiến trúc:

Cấp

Nguyên liệu tốn

Khu vực tìm kiếm

Cấp 1

Nguyên Vật Liệu Gia Viên-I*20, Nguyên Vật Liệu Gia Viên-II*10

1-2

Cấp 2

Nguyên Vật Liệu Gia Viên-I*25, Nguyên Vật Liệu Gia Viên-II*15

1-4

Cấp 3

Nguyên Vật Liệu Gia Viên-I*30, Nguyên Vật Liệu Gia Viên-II*20

1-5

Cách chơi

 • Điều động: Mỗi ngày chỉ được tiến hành 1 lần điều động, sự kiện đặc biệt và điều động thường có thời gian hồi chung. Mỗi lần điều động thời gian tốn là 4h, sau khi có nhận thưởng mới có thể tiến hành 1 lần điều động.
 • Sự kiện đặc biệt: Sự kiện đặc biệt mỗi ngày sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại khu vực bất kỳ. Sự kiện đặc biệt này cần tốn nguyên liệu nhất định mới có thể tiến hành điều động, nguyên liệu tốn càng nhiều thưởng nhận được càng phong phú.
 • Thưởng điều động: Thưởng điều động thường và sự kiện đặc biệt tổng kết riêng.

Ví dụ:

- Khi sự kiện đặc biệt xuất hiện ở khu vực 1, nhấp chọn khu vực 5, thì thưởng nhận được là thưởng thường của khu vực 5thưởng sự kiện đặc biệt của khu vực 1

- Thưởng sự kiện đặc biệt thay đổi theo số lượng nguyên liệu tốn, số lượng nguyên liệu tốn càng nhiều thì thưởng nhận càng phong phú.

 • Tiến độ điều động: Mỗi khu vực đều có tiến độ điều động, chỉ khi tiến độ điều động khu vực trước thỏa mãn 100%, mới có thể tiến hành điều động ở khu vực tiếp theo.