Diêm Vương Thiếp

Hiệu quả võ kỹ [Diêm Vương Thiếp] - [Quỷ Ngục]

Hiệu quả võ kỹ [Diêm Vương Thiếp] - [Quỷ Ngục]
Võ kỹ Mô tả
Mạnh Bà Quán Thang - Quỷ Ngục

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Thuộc tính sát thương đổi thành ngoại công, thời gian điều tức chiêu thức giảm 2s.

Diêm Vương Trịch Bút - Quỷ Ngục

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Tăng tốc độ thi triển chiêu thức, thuộc tính sát thương đổi thành ngoại công, chính xác mục tiêu chưa đỡ đòn khiến mục tiêu giảm tốc, cấm khinh công 2s, nếu mục tiêu tồn tại Oan Hồn và chưa đỡ đòn, sẽ khiến mục tiêu đơ 1.5s.

Vô Thường Đẩu Sách - Quỷ Ngục

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Mỗi lần chính xác mục tiêu chưa đỡ đòn giảm thời gian hồi kỹ năng [Oan Hồn Triền Túc], [Sát Thần Đương Đạo]3s, [Mạnh Bà Quán Thang]s, và đánh lui mục tiêu chưa đỡ đòn. 

Oan Hồn Triền Túc - Quỷ Ngụ

- Thi triển chiêu thức Vô Ảnh Vô Tức, bí mật bố trí bẫy.

- Tăng bán kính phạm vi bẫy 1m, định thân và phong chiêu 3s tối đa 5 mục tiêu lọt vào bẫy

Sát Thần Đương Đạo - Quỷ Ngục

- Thi triển chiêu thức Vô Ảnh Vô Tức, bí mật bố trí bẫy.

- Tăng bán kính phạm vi bẫy 1m, khi bẫy nổ nổ bay tối đa 5 mục tiêu chưa đỡ đòn trong phạm vi

Lưu ý

  • Võ kỹ trên thông qua học thư tịch tương ứng nhận được xong cần kích hoạt trong ô võ kỹ hiệu quả mới có thể sử dụng sinh hiệu quả.
  • Đồng thời kích hoạt toàn bộ võ kỹ [Quỷ Ngục] xong, đặc hiệu chiêu thức của bộ [Diêm Vương Thiếp] sẽ có sự thay đổi.

 

*Một vài hình ảnh