Huyết Sát Đao Pháp

Hiệu quả võ kỹ [Huyết Sát Đao Pháp]--[Hành Hình]

Hiệu quả võ kỹ [Huyết Sát Đao Pháp] - [Hành Hình]
Võ kỹ Mô tả
Cản Tận Sát Tuyệt - Hành Hình

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Tầm bắn chiêu thức tăng 2m.

Đao Quang Huyết Ảnh -Hành Hình

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận đối thủ nhanh hơn.

Cách Sát Vật Luận-Hành Hình

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Chính xác kẻ địch chưa đỡ đòn có thể khiến kẻ địch giảm tốc 5s, khí huyết bản thân càng giảm, hiệu quả giảm tốc càng tốt.

 

Lưu ý

  • Võ kỹ trên thông qua học thư tịch tương ứng nhận được xong cần kích hoạt trong ô võ kỹ hiệu quả mới có thể sử dụng sinh hiệu quả.
  • Đồng thời, kích hoạt toàn bộ võ kỹ [Hành Hình] xong, đặc hiệu chiêu thức của bộ [Huyết Sát Đao Pháp] sẽ có sự thay đổi.

 

*Một vài hình ảnh