Long Trảo Thủ

Hiệu quả võ kỹ [Long Trảo Thủ] - [Thiền Tâm]

Hiệu quả võ kỹ [Long Trảo Thủ] - [Thiền Tâm]
Võ kỹ Mô tả
Nã Vân - Thiền Tâm

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Tăng phạm vi ảnh hưởng chiêu thức, cao nhất tăng đến 10m.

Bão Tàn - Thiền Tâm

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Nếu bản thân ở trạng thái "Khuyết", khiến bản thân phong chiêu.

Tróc Ảnh - Thiền Tâm

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Khi huyết lượng bản thân dưới 50% chiêu thức có thể bỏ qua đỡ đòn đánh rơi mục tiêu trên không, và kèm thêm sát thương.

Lưu ý

  • Võ kỹ trên thông qua học thư tịch tương ứng nhận được xong cần kích hoạt trong ô võ kỹ hiệu quả mới có thể sử dụng sinh hiệu quả.
  • Đồng thời kích hoạt toàn bộ võ kỹ [Thiền Tâm] xong, đặc hiệu chiêu thức của bộ [Long Trảo Thủ] sẽ có sự thay đổi.

 

*Một vài hình ảnh