Ngọc Nữ Kiếm Pháp

Hiệu quả võ kỹ [Ngọc Nữ Kiếm Pháp] - [Ảo Nguyệt]

Hiệu quả võ kỹ [Ngọc Nữ Kiếm Pháp] - [Ảo Nguyệt]
Võ kỹ Mô tả
Mộc Lan Hồi Xạ - Ảo Nguyệt

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Phạm vi ảnh hưởng tăng 2m.

Thái Bút Họa Mi - Ảo Nguyệt

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Tầm bắn tăng đến 5m.

Hạo Uyển Ngọc Trạc - Ảo Nguyệt

- Khi bản thân tồn tại "Ám Kình", đỡ đòn thành công, bản thân sẽ nhận được 1 tầng hiệu quả "Hạo Uyển Ngọc Trạc- Ảo Nguyệt": Tăng 6% tỉ lệ chính xác nội công, duy trì 10s, tối đa cộng dồn 5 tầng 

Lưu ý

  • Võ kỹ trên thông qua học thư tịch tương ứng nhận được xong cần kích hoạt trong ô võ kỹ hiệu quả mới có thể sử dụng sinh hiệu quả.
  • Đồng thời, kích hoạt toàn bộ võ kỹ [Ảo Nguyệt] xong, đặc hiệu chiêu thức của bộ [Ngọc Nữ Kiếm Pháp] sẽ có sự thay đổi.

 

*Một vài hình ảnh