Đả Cẩu Bổng Pháp

Hiệu quả võ kỹ [Đả Cẩu Bổng Pháp] - [Trục Khuyển]

Hiệu quả võ kỹ [Ngọc Nữ Kiếm Pháp]--[Ảo Nguyệt]
Võ kỹ Mô tả
Bát Cẩu Triều Thiên - Trục Khuyển

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Khi ra tay bị gián đoạn, bản thân miễn thương 50%, duy trì 6s

Thiên Hạ Vô Cẩu - Trục Khuyển

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Đánh trúng kẻ địch chưa đỡ đòn có thể khiến kẻ địch cấm khinh công 1s.

Tà Đả Cẩu Bối - Trục Khuyển

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Nếu mục tiêu tồn tại “Khiêu Bát”, thì chính xác mục tiêu chưa đỡ đòn giảm 30% phòng ngự nội ngoại công của mục tiêu, duy trì 5s.

Lưu ý

  • Võ kỹ trên thông qua học thư tịch tương ứng nhận được xong cần kích hoạt trong ô võ kỹ hiệu quả mới có thể sử dụng sinh hiệu quả.
  • Đồng thời, kích hoạt toàn bộ võ kỹ [Trục Khuyển] xong, đặc hiệu chiêu thức của bộ [Đả Cẩu Bổng Pháp] sẽ có sự thay đổi.

 

*Một vài hình ảnh