Những điều chỉnh và cập nhật mới nào sẽ có trong phiên bản mới Trấn Quốc Thương Hồn?

Võ kỹ [Mị Ảnh Kiếm Pháp] nhận được thông qua các gói quà thưởng từ Thiên Thê lôi đài

 

Hiệu quả võ kỹ [Mị Ảnh Kiếm Pháp] - [Xuyên Ảnh] như sau: 

1. [Hình Ảnh Bất Ly - Xuyên Ảnh]:

 • Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;
 • Khi thi triển chiêu thức nhận được “Kiếm Ảnh”, tăng 15% bỏ qua giảm sát thương Ngoại Công.
 • 15% bỏ qua giảm sát thương Nội Công.
 • 15% bỏ qua đỡ đòn Ngoại Công.
 • 15% bỏ qua hóa giải Nội Công, trạng thái có thể duy trì 5s, và chiêu thức sử dụng kết thúc xong nhận được trạng thái “Hình Ảnh Bất Ly”, trong 5s tăng cực đại tỉ lệ chính xác Nội Công.

2. [Thao Ảnh Diệt Hình - Xuyên Ảnh]: Trạng thái “Diệt Ảnh” nếu biến mất, sẽ biến thành “Tàn Ảnh”, nhận được hiệu quả miễn thương, duy trì 5s.

3. [Quỷ Bộ Trảm Ảnh - Xuyên Ảnh]: Tăng nhẹ sát thương chiêu thức; Tầm bắn chiêu thức tăng 2m, khi thi triển là trạng thái Hồng Bá Thế.

Chú ý:
 • Võ kỹ trên thông qua thư tịch tương ứng nhận được xong cần kích hoạt ở trong ô võ kỹ mới có thể dùng có hiệu quả, đồng thời kích hoạt võ kỹ toàn bộ [Xuyên Ảnh] xong, hiệu ứng chiêu thức của bộ [Mị Ảnh Kiếm Pháp] sẽ có sự thay đổi.

4. Thưởng trận thắng Thiên Thê Lôi Đài, quà thường cuối mùa đấu mốc 12000, 15000 tích điểm tăng thêm võ kỹ [Mị Ảnh Kiếm Pháp].

Điều chỉnh tiêu hao đạo cụ tính năng chuyển đổi thuộc tính nội công Kim Ngọc Trang

 

1. Cách tiêu hao Hỏa Cán Đài thay đổi thuộc tính nội công trang bị ban đầu không đổi.

2. Thêm mới cách chuyển đổi: tiêu tốn Vô Cực Đoạn phẩm cấp tương ứng trang bị.

 • Kim Trang Phẩm 3 tốn [Vô Cực Đoạn-Phẩm 3] x1, Ngọc Trang Phẩm 3 tốn [Vô Cực Đoạn-Phẩm 3] x2.
 • Kim Trang Phẩm 4 tốn [Vô Cực Đoạn-Phẩm 4] x1, Ngọc Trang Phẩm 4 tốn [Vô Cực Đoạn-Phẩm 4] x2.
 • Kim Trang phẩm 5 tốn [Vô Cực Đoạn-Phẩm 5] x1, Ngọc Trang Phẩm 5 tốn [Vô Cực Đoạn-Phẩm 5] x2.
 • Kim Trang Phẩm 6 tốn [Vô Cực Đoạn-Phẩm 6] x1, Ngọc Trang Phẩm 6 tốn [Vô Cực Đoạn-Phẩm 6] x2.
 • Kim Trang Phẩm 7 tốn [Vô Cực Đoạn-Phẩm 7] x1, Ngọc Trang Phẩm 7 tốn [Vô Cực Đoạn-Phẩm 7] x2.

3. Người chơi có thể ở trong [Giao diện đổi số điểm] - Vật liệu - Vật liệu cuộc sống sử dụng điểm chuyên gia tiến hành đổi.

Cách chơi Tin Mật Bảo Đồ

 • Phần thưởng cách chơi Tin Mật Bảo Đồ có tỉ lệ nhất định nhận được Gấm Nguyệt Hoa, Ô Đĩnh, Long Cốt Thạch, Tân Đĩnh, Tích Đĩnh.

Cấm địa Nhạn Môn Quan

Nhiệm vụ chỉ dẫn cấm địa Nhạn Môn Quan không còn sản sinh đạo cụ loại thẻ ra vào, xóa ở một số nhiệm vụ chỉ dẫn, người chơi đã có nhiệm vụ hoặc đạo cụ loại thẻ ra vào có thể xóa thủ công, cụ thể như sau:

 • Đạo cụ “Thẻ ra vào” tuyến võ lâm ban đầu không thể nhận nữa, giữ nguyên nhiệm vụ chỉ dẫn ở chỗ Phương Trượng Thiếu Lâm.
 • Đạo cụ “Bằng chứng thôn dân Đông Tuyền Thôn” liên quan nhiệm vụ "Thôn Dân Lưu Vong" ở chỗ Yến Kinh Lưu Thủ Khoái không thể nhận nữa.
 • Đạo cụ "Nhạn Môn Quan Thủ Quân Lệnh Bài" liên quan nhiệm vụ “Bảo gia vệ quốc” ở chỗ Yến Kinh Dương Đăng Phong không thể nhận nữa.
 • Đạo cụ “Mật Thư Phản Quân” liên quan nhiệm vụ “Nhờ vả phản quân” ở chỗ Yến Kinh Phương Sính Đình không thể nhận nữa.

Fix vấn đề người chơi khi ở trạng thái chiến đấu

 • Nhấp nút gảy đàn sẽ thoát trạng thái chiến đấu trong nháy mắt.

Cao Thủ Tuyệt Đỉnh - Hỏa Kỳ Lân

1. Quy tắc xuất hiện: Sau khi mở CAC Nội 3, vào 20h tối thứ 2, 4, 6, Chủ Nhật hàng tuần sẽ xuất hiện ở Lạc Dương.

2. Quy tắc nhặt: Đoàn đội gây ra đòn cuối sẽ nhận được quyền nhặt, đồng thời một số vật phẩm hiếm sẽ trực tiếp treo bán ở Đấu Giá Thế Giới.

3. Quy tắc đấu giá thế giới

- Thời gian mở: Tiêu diệt Cao Thủ Tuyệt Đỉnh"Hỏa Kỳ Lân" xong sẽ lập tức mở, thời hạn 10 phút.

- Nguồn vật phẩm đấu giá: Một số phần thưởng hiếm rơi khi tiêu diệt Cao Thủ Tuyệt Đỉnh"Hỏa Kỳ Lân" sẽ trực tiếp mở đấu giá Thế Giới.

- Quy tắc đấu giá

 • Người đấu giá phải là Danh Tuấn Giang Hồ, mỗi vật phẩm đấu giá mỗi lần thấp nhất tăng giá 10 lượng, tăng không giới hạn;
 • Đấu giá thất bại ngân lượng bỏ ra sẽ hoàn trả lại qua thư, hãy chú ý kịp thời kiểm nhận.

4. Sở hữu vật phẩm đấu giá

 • Người ra giá cao có được, trong thời gian quy định người chơi ra giá cao nhất sẽ nhận được vật phẩm đấu giá, vật phẩm đấu giá nhận được đều là khóa, vật phẩm đấu giá sẽ gửi đến hòm thư, hãy chú ý kịp thời nhận;
 • Nếu vật phẩm đấu giá không bán được, vật phẩm đấu giá sẽ hoàn trả vào hòm thư của đoàn trưởng tiêu diệt, hãy chú ý kịp thời kiểm nhận, vật phẩm đấu giá không bán được đều là không khóa.

5. Lợi ích đoàn đội: Người chơi đoàn đội tiêu diệt Cao Thủ Tuyệt Đỉnh "Hỏa Kỳ Lân" sẽ chia đều lợi ích đấu giá tất cả vật phẩm đấu giá, lợi ích sẽ gửi đến thư, hãy chú ý kịp thời kiểm nhận.

Điều chỉnh Cao Thủ Tuyệt Đỉnh

1. Thời gian làm mới Tam Trảo Tuyết Viên từ thứ 2, thứ 4, thứ 6 giờ đổi thành thứ hai, thứ 6 làm mới.

2. Thời gian làm mới Vạn Niên Hỏa Quy từ thứ 2, thứ 4,thứ 6 giờ đổi thành thứ 4, thứ 6.

3. Kiểu đấu giá Thốc Ưng Vương đổi thành Đấu Giá Thế Giới.

Giới hạn số lượng chiêu thức

 • Sau khi update phiên bản Trấn Quốc Thương Hồn, giới hạn số lượng chiêu thức người chơi có thể học tăng đến 700 chiêu.

Thêm mới tính năng NPC Phù Chủng

 • Người chơi thỏa mãn điều kiện sử dụng Sinh Tử Phù.
 • Người chơi có "Lăng Tiêu Sinh Tử Phù" (Thông qua “Trang 3” tiệm Tuyết Trai Thập Nhị Yến (527.169) Lăng Tiêu Thành “mua” “Lăng Tiêu Sinh Tử Phù Cẩm Hạp", mỗi ngày giới hạn mua 10 cái, mở ra xong có thể nhận được 25 Lăng Tiêu Sinh Tử Phù).
 • Dùng cho NPC “Phù Nô” chỉ định (Đối với “Phù Nô” Phù Chủng vẫn dùng Sinh Tử Phù ban đầu! Lăng Tiêu Sinh Tử Phù chỉ làm Thẻ Phù Chủng cho đối tượng đặc biệt “Phù Nô” (545.166)!)
 • Đối với số lượng Phù Chủng “Phù Nô”. Sẽ được thống kê trong Bảng Lăng Tiêu Tiên Chủ.

Điều chỉnh tính năng bắt cóc

- Thời gian áp dụng: từ 9h00 - 23h00.

- Thực lực dựa theo từng giai đoạn Cửu Âm Chí, cụ thể như sau:

 • Cửu Âm Chí 1: Thực lực nhân vật đạt Thần Hồ Kỳ Kỹ.
 • Cửu Âm Chí nội công 2: Thực lực nhân vật đạt Xuất Thần Nhập Hóa.
 • Cửu Âm Chí nội công 3 và trấn phái: Thực lực nhân vật đạt Ngạo Thị Quần Hùng.
 • Cửu Âm Chí nội công 4 và phẩm 6: Thực lực nhân vật đạt Đăng Phong Tạo Cực.
 • Cửu Âm Chí nội công 5 và ẩn thế: Thực lực nhân vật đạt Sở Hướng Phi Mị.
 • Cửu Âm Chí nội công 6: Thực lực nhân vật đạt Cử Thế Vô Song

đang tiếp tục cập nhật