Hoành Vân Cốc (tuyến Tần Vương)

Thêm một trải nghiệm nữa của cấm địa Hoành Vân Cốc, chư vị cùng khám phá nhé!

Số người tham gia

  • 12 người.

Điều kiện & Phương pháp

  • Thực lực người chơi cần đạt Đăng Phong Tạo Cực và hoàn thành Cửu Âm Chí Trấn Phái.

  • Sau khi người chơi vào cấm địa, đối thoại với NPC Chu Nghị xong có thể chọn tuyến Tần Vương mở cách chơi.

Phần thưởng

  • Võ học giang hồ Yến Vân Loạn Trần Đao, Loạn Thế Bát Mưu, Ngũ Vĩ Kiếm Quyết, trang sách tuyệt kỹ giang hồ, trang sách và tàn quyển nội công giang hồ - Tâm Trai Bí Triện, cổ phổ tàn quyển (Thái Cực Quyền, Long Trảo Thủ, Đả Cẩu Bổng Pháp, Thánh Hỏa Lệnh, Huyết Hải Ma Đao Lục), Lục Hợp Trận, Túi Võ Kỹ Cổ Phổ (Thái Cực Quyền, Long Trảo Thủ, Đả Cẩu Bổng Pháp, Mị Ảnh Kiếm Pháp).

  • Võ kỹ La Hán Quyền, võ kỹ Tuyết Trai Kiếm Pháp, võ kỹ Đoạn Tình Thất Tuyệt, Túi Giang Hồ Nội Công Tàn Quyển.

  • Bệ Rèn Bậc 2, nguyên liệu chế tạo cuộc sống hiếm, phác cụ, Mảnh Thác Bản...

Lưu ý
  • Thực lực cấm địa thay đổi độ khó theo sự thay đổi của Cửu Âm Chí, sẽ rơi thêm mới vật phẩm cần thiết theo tiến độ Cửu Âm Chí.
  • Tỉ lệ rơi đạo cụ ở cấm địa Hoành Vân Cốc không thay đổi theo sự thay đổi của cấp Thiên Thê.
  • Cấm địa Hoành Vân Cốc điều chỉnh thành sau tuyến Tần Vương và tuyến Công Thâu Huyền, người chơi chỉ có thể chọn 1 cách chơi để tiến hành trải nghiệm.
  • Hệ thống sẽ cài đặt lại lượt đi cấm địa sau thời gian bảo trì.