Nếu tổ chức Big Offline mừng sinh nhật Cửu Âm Chân Kinh tại Hồ Chí Minh cuối tháng 7 tới, bạn có tham gia?

  • Chiến luôn!
  • Rảnh thì đi
  • Tôi không ở HCM mà! Thần Linh ơi!
  • Đi có được vẹo gì không?
  • Kiên quyết không đi
Vui Giáng Sinh
Code