Phản sư, xuất sư

Phản Sư

Tọa độ NPC nhận nhiệm vụ: (471,466)

Điều kiện:
Không phải chấp sự, trưởng lão môn phái.
Không làm nhiệm vụ phản sư.
Phải học ít nhất 1 nghề văn hóa.
Mở máy chủ nội công 2.


Trừng phạt:
Xóa bỏ võ công và nội công môn phái.
Xóa bỏ võ học trấn phái.
Hủy tôn hiệu và nhiệm vụ môn phái.


Hướng dẫn Phản Sư:
Đến gặp NPC Phản Sư (471,466) click vào nút ”Nhận Nhiệm Vụ”.

 

Tìm Gia Vĩ Trạch (314,572) tỉ thí với y và cũng lần lượt tỉ thí với các NPC gần đó.
Tiếp theo trở về tìm Vân Yên (505,448) và yêu cầu tỉ thí.
Sau đó sẽ xuất hiện 3 đệ tử QTĐ ở gần Vân Yên.
Nói chuyện lại với Vân Yên.
Trở về nói chuyện với Tiêu Biệt Tình hành vi muốn phản sư và nhận được thẻ Phản sư.

 

Cầm thẻ này đến gặp NPC Chỉ Dẫn phản sư(471,466). Nói chuyện xong bạn đã phản sư thành công và rời khỏi môn phái.

 

Hạ sơn lịch luyện

NPC nhận nhiệm vụ: (474,466).


Điều kiện: 
Thực lực: Đăng phong tạo cực.
Không phải chấp sự, trưởng lão môn phái.
Không làm nhiệm vụ phản sư.
Phải học ít nhất 1 nghề văn hóa.


Trừng phạt:
Giảm cấp nội công và võ công
Hủy bỏ tôn hiệu và nhiệm vụ môn phái
Sau này xuống núi lịch luyện thành công nếu muốn quay trở lại QTĐ thì đem theo thẻ chứng nhận lịch luyện gặp NPC Ngô Khanh Vân(QTĐ 926,734).


Hướng dẫn Lịch Luyện

 

Tiếp theo ấn vào nút “Nhận nhiệm vụ” sẽ nhận được nhiệm vụ Dã Tâm.
Tìm NPC Tiêu Biệt Tình (531,457) hỏi ra các ra ngoài lang bạt.

 

Đến tọa độ (478,394) để tìm chỗ ẩn nấp. Tiếp theo nói chuyện với Âu Dương Phàm Vân(470,394)
Tìm chỗ vắng người(326,100) để lén ra khỏi môn phái. Xong bảo vệ Âu Dương Phàm Vân
Quay trở về gặp chưởng môn Tiêu Biệt Tình.
Xong chọn nhiệm vụ khảo nghiệm thực lực.

 

Sau đó trở về gặp NPC Chỉ dẫn hạ sơn lịch luyện (474,466) để nhận nhiệm vụ hằng ngày
Thu thập đủ 50 Thẻ thực lực thì có thể xuống núi lịch luyện.

 

Sau khi thu thập đủ 50 Thẻ Thực Lực đến gặp Hoa Thái Y (616,456) sẽ nhận được 1 lệnh bài thẩm tra

Sau 24h thẩm tra bạn nhấp phải vào vật phẩm này sẽ nhận được 1 lá thư xét duyệt

Mang Thư Xét Duyệt đến gặp Tiêu Biệt Tình(531,457) sẽ nhận được 2 vật phẩm 10 Ngự Long Đan và Thẻ Hạ Sơn Lịch Luyện

 


Trở về gặp Chỉ dẫn hạ sơn lịch luyện (474,466) để xin được xuống núi

Sau khi xuống núi lịch luyện:
Tất cả nội công trở về tầng 30.
Các bộ võ học môn phái sẽ trở về tầng 4.