Giang hồ kỳ bảo
Webshop
Nổi bật Niên phẩm hạp Võ học Bách hóa

Hồ Gia Đao Pháp (Mở ra skill không khóa)

G 4.680

Gồm:

1 Võ học Hồ Gia Đao Pháp

Vũ khí: Đơn đao

Thuộc tính: Ngoại công

Tình trạng: Còn hàng