Tin tức
News
Trang chủ Tin tức

Hướng Dẫn Nhiệm Vụ Cửu Âm Chí và Đổi Nội Công 2

19-08-2018

Chư vị nhân sĩ,

 

Nội Công 2 khai mở sẽ kéo theo sự xáo trộn đặc biệt tới bát đại môn phái, đây cũng là cơ hội và thách thức cho tất cả nhân sĩ.

 

Để hỗ trợ nhân sĩ có thể thuận tiện với hướng đi mà mình đã lựa chọn, Bổn Trang mạn phép chia sẽ một số hướng dẫn làm nhiệm vụ Cửu Âm Chí và đổi Nội Công 2 trong giai đoạn Nội Công 2 khai mở.

 

 Xem thêm thông tin chi tiết về Nội Công 2 tại đây

 

Nhiệm vụ Cửu Âm Chí

 

 • Trước khi nhận được nhiệm vụ đổi Nội Công 2 các phái, mỗi môn phái sẽ phải tham gia một nhiệm vụ chung. Hoàn thành nhiệm vụ chung này, môn phái đạt đủ điều kiện nhận Nội Công 2 mới có thể mở nhiệm vụ nhận Nội Công 2.

Nhấp chọn Cửu Âm Chí để xem chi tiết nhiệm vụ

 

Nhiệm vụ

Mỗi môn phái cần tập trung hoàn thành 3 nhiệm vụ sau:

Thu thập Gấm

 • Người chơi mỗi môn phái truy tìm đệ tử Ma Giáo Đinh Thượng Quân (Ma Giáo Tinh Anh) đánh cắp mảnh Bạch Đồ xuất hiện ngẫu nhiên tại bản đồ mỗi môn phái.

 • Mỗi người chơi chỉ có thể sở hữu 1 Mảnh Bạch Đồ tại một thời điểm.

 • Mỗi môn phái cần thu thập đủ 20 Mảnh Bạch Đồ. Sau khi nhận được Mảnh Bạch Đồ, người chơi đến gặp NPC Khố Phòng Trưởng Lão ở mỗi môn phái để đổi quà thưởng. 

 • Túi Bạch Đồ mở ra được nhiều phần thưởng có giá trị:
Vật phẩm Hình ảnh Số lượng
Thẻ danh dự môn phái

10
Trung Như Ý Hoàn

10
Tụ Hồn Đan

3
Bí lục nghề ngẫu nhiên

1
Dược phẩm cao cấp

Ngẫu nhiên
Trang bị Bạc 54 Phòng ngự (Khóa và thuộc tính ngẫu nhiên)

1

 

Phá căn cứ Mật Tông

 • Mỗi môn phái sẽ có một cứ điểm Ma Giáo xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ. Sẽ có một đám sương mù bao phủ cứ điểm này.

 • Người chơi cần tiêu diệt Đồng Thiện Tài (Ma Giáo Yêu Đồng), sau đó nhặt bó đuốc dưới đất là có thể hoàn thành nhiệm vụ này.

 • Lưu ý: Đồng Thiện Tài xuất hiện một lần duy nhất ở mỗi môn phái. Người chơi tiêu diệt Đồng Thiện Tài sẽ nhận được túi “Bảo Vật cứ điểm” mở ra được nhiều phần thưởng giá trị

 • Sử dụng “Bảo vật cứ điểm” sẽ nhận được các vật phẩm sau:
Vật phẩm Hình ảnh Số lượng
150 lượng bạc khóa

1
Kinh Nghiệm Đan

1
Tụ Hồn Đan

3
Mê Hồn Tán

3

 

Phát hiện Mật Thám

 • Đầu tiên, người chơi cần đến gặp Khố Phòng Trưởng Lão tại các môn phái để nhận Ám Hiệu Mật Thám.

 • Sau khi đã có Ám Hiệu Mật Thám. Người chơi mỗi môn phái cần đi tìm NPC Ma Giáo mật thám xuất hiện ngẫu nhiên tại khu vực bản đồ môn phái đó. Hệ thống sẽ thông báo vị trí tiếp theo của Ma Giáo mật thám nếu chúng bị hạ gục. Mỗi môn phái cần phải hạ gục 100 tên Ma Giáo mật thám.

 • Sau khi đánh bại Ma Giáo mật thám sẽ nhặt được hành trang mật thám, mở ra sẽ được nhiều phần thưởng có giá trị.

 • Sử dụng Hành Trang Mật Thám sẽ nhận được các vật phẩm sau:
Vật phẩm Hình ảnh Số lượng
20 lượng bạc khóa

1
Tiểu Như Ý Hoàn

8
Linh Chi Thang

8
Bát Chính Tửu

8
Trang bị Phòng ngự 54 thuộc tính bạc (Chỉ số ngẫu nhiên)

1
Lưu ý:
 • Sau khi đánh bại Cao Thủ Mật Thám. Cửu Âm Chí sẽ ghi nhận lại nhiệm vụ của môn phái gia tăng
 • Nhiệm vụ này cần hoàn thành 100 lần.
 • Nên tiến hành làm cá nhân nhiệm vụ này

Sau khi hoàn thành đủ cả 3 nhiệm vụ trên trong Cửu Âm Chí, nhiệm vụ để đổi Nội Công 2 môn phái đó sẽ được mở ra. Có 2 cách để học được Nội Công 2, chư vị hãy theo dõi sau đây:

 

Nhận Nội Công 2: Cách 1

 

Điều kiện

 • Tất cả quý nhân sĩ có Nhất Nội (Nội Công 1) đạt đến tầng 30 đều có thể tham gia.

Cách thức quy đổi

 • Khi đã đạt điều kiện quy đổi, quý nhân sĩ có thể đến chưởng môn từng môn phái tiếp nhận nhiệm vụ Nhị Nội.
 • Tên và tọa độ các chưởng môn như sau:
STT Môn phái Tên NPC Tọa độ
1
Võ Đang
Tử Dương Chân Nhân
540,416
2
Nga Mi
Tuyệt Trần Sư Thái
455,124
3
Cái Bang
Tiêu Thiên Phóng
554,335
4
Thiếu Lâm
Huyền Phó Đại Sưu
824,356
5
Cẩm Y Vệ
Hoàng phủ Dao
351, -118
6
Cực Lạc Cốc
Đơn Thiên Minh
80, -26
7
Quân Tử Đường
Tiêu Biệt Tinh
531,457
8
Đường Môn
Đường Phụng
1097, -165

 

 • Sau khi nhận nhiệm vụ từ chưởng môn, mỗi phái sẽ được đưa đến 1 NPC đệ tử các phái, NPC sẽ yêu cầu quý nhân sĩ tham gia khiêu chiến một đả quán:

         + Đối với chính phái bao gồm các môn phái như: Thiếu Lâm, Nga Mi, Cái Bang, Võ Đang, nhiệm vụ sẽ yêu cầu bạn hoàn thành khiêu chiến Hổ Khiếu Sơn Trang 1 lần. Quý nhân sĩ tiến hàng khiêu chiến Hổ Khiếu Sơn Trang tại NPC Lý Tây Lai.

 

         + Đối với trung lập, tà phái bao gồm các phái như: Đường Môn, Cực Lạc Cốc, Quân Tử Đường, Cẩm Y Vệ sẽ nhận được nhiệm vụ hoàn thành khiêu chiến Cán Hoa Kiếm Phái 1 lần. Quý nhân sĩ tiến hàng khiêu chiến Cán Hoa Kiếm Phái tại NPC Thái Kiếm.

 • Sau khi hoàn thành khiêu chiến đả quán, quý nhân sĩ có thể trở về môn phái, gặp chưởng môn để nhận quyển 1 của nhị nội công (tầng 1-9).
 • Sau khi tu luyện nhị nội công lên đến tầng 9, quý nhân sĩ quay trở về gặp chưởng môn và nhận nhiệm vụ khiêu chiến Cấm Địa Mộ Sắc Chi Thôn. Hoàn thành khiêu chiến Cấm Địa Mộ Sắc Chi Thôn, quay trở về môn phái, gặp chưởng môn để nhận quyển 2 của nhị nội công (tầng 9-18).
 • Sau khi tu luyện nhị nội công lên đến tầng 18, quý nhân sĩ quay trở về gặp chưởng môn và nhận nhiệm vụ khiêu chiến Cấm Địa Thanh Vân Bảo. Hoàn thành khiêu chiến Cấm Địa Thanh Vân Bảo, quay trở về môn phái, gặp chưởng môn để nhận quyển 3 của nhị nội công (tầng 18-30).
 • Từ tầng 31-36, nhân sĩ có thể dùng Lệnh Bài Môn Phái đổi tại NPC Nội Công 2 môn phái của mình, với mỗi tầng cần tốn 100 Lệnh Bài Môn Phái.

 

Nhận Nội Công 2: Cách 2

 

Điều kiện quy đổi

 • Quý nhân sĩ đạt Nhất Nội (Nội Công 1) đạt đến tầng 25 hoặc danh vọng giang hồ đạt 30.000 điểm.

Cách thức quy đổi

 • Khi đã đạt được 1 trong 2 điều kiện trên, quý nhân sĩ có thể đến gặp NPC phát nội công môn phái cấp 2 để tiến hành đổi Nội Công 2 thông qua thẻ Danh Dự Môn Phái.
 • Tên và tọa độ các chưởng môn như sau:
STT Môn phái Tên NPC Tọa độ
1
Võ Đang
Xung Hư Đạo Trưởng
540,416
2
Nga Mi
Tuyệt Trần Sư Thái
455,124
3
Cái Bang
Lỗ Thuật Phương
556,337
4
Thiếu Lâm
Liễu Nhân Thượng Nhân
1024,298
5
Cẩm Y Vệ
Lương Hạo
359,-166
6
Cực Lạc Cốc
Sử Kiếm Nam
254,15
7
Quân Tử Đường
Ngụy Giai
560,292
8
Đường Môn
Đường Hiểu Xuân
999, -153
 • Mỗi tầng khác nhau yêu cầu số lượng Thẻ Danh Dự Môn Phái cần đổi cũng khác nhau cụ thể như sau:
Tầng Nội Công 2 Thẻ Danh Dự Môn Phái/mỗi tầng
Tầng 1 - 10
15
Tầng 11 - 20
20
Tầng 21 - 30
25
Tầng 31 - 36
100

 

Chưởng Quản kính bút

TÍCH LŨY NẠP VÀNG
Code