Chúc mừng sinh nhật Vũ.*********** Chúc mừng sinh nhật S3x***************** Chúc mừng sinh nhật ...**************** Chúc mừng Cel****** đạt VIP 8 Chúc mừng Đôn*********** đạt VIP 8 Chúc mừng Dan**** đạt VIP 9 Chúc mừng Tha******* đạt VIP 8 Chúc mừng Cẩ*************** đạt VIP 8 Chúc mừng . đạt VIP 8

trung thần thông

Hublot

tây độc

Tĩnh.Dạ

đông tà

RichardMille

nam đế

PatekPhilippe

Bắc cái

Tiêu.Lang

phú hào ngũ tuyệt 4/2022

Chọn bXH:

Hệ thống cấp bậc VIP

Click để xem
Click để xem
Click để xem
Click để xem
Click để xem
Click để xem
Click để xem
Click để xem
Click để xem
Click để xem

5K điểm

10K điểm

20K điểm

40K điểm

60K điểm

90K điểm

120K điểm

180K điểm

1,000,000 điểm

2,000,000 điểm

Hệ thông cấp bậc VIP được tính tích nạp vào game từ 1/1/2016 đến hiện tại

1 điểm VIP = 10 GOSU

1K Điểm = 1000 Điểm

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VIP

Trang Vip Cửu Âm, một hệ thống được xây dựng nhằm mang đến những dịch vụ tốt nhất cùng những ưu đãi hấp dẫn tương ứng với các cấp độ VIP, dành riêng cho khách hàng thân thiết Cửu Âm Chân Kinh.

Trang VIP Cửu Âm có những lợi ích vượt trội nào?

- Cung cấp đầy đủ thông tin và đặc quyền theo từng cấp VIP của khách hàng.

- Quản lý và bảo vệ thông tin tài khoản cho từng khách hàng. 

- Tra cứu hệ thống cấp bậc VIP Cửu Âm Chân Kinh thuận tiện và chính xác.

- Nhận quà ưu đãi đặc biệt dành riêng cho khách hàng VIP nhanh chóng và dễ dàng, bao gồm:

 • Quà ưu đãi cấp VIP hàng tháng
 • Quà ưu đãi TOP 10 Tài Phú hàng tháng
 • Quà sinh nhật

- Cập nhật Bảng xếp hạng Phú hào ngũ tuyệt VIP Cửu Âm Chân Kinh mỗi tháng.

Hệ thống cấp bậc VIP Cửu Âm được thể hiện như thế nào?

Thời gian

 • Cấp VIP tính mốc nạp vào game Cửu Âm Chân Kinh từ 01/01/2016 đến hiện tại.
 • Kéo dài trong quá trình hoạt động của game.

Đối tượng

 • Tất cả người chơi Cửu Âm Chân Kinh.

Hệ thống cấp bậc VIP

 • Người chơi tích lũy nạp GOSU vào game ở tất cả các hình thức từ 01/01/2016 đến nay tối thiểu 50,000 GOSU sẽ được tính cấp VIP tương ứng như sau: 

 

Bảng cấp bậc VIP

Cấp VIP

 Mốc GOSU

VND

1

50,000

5 triệu đồng

2

100,000

10 triệu đồng

3

200,000

20 triệu đồng

4

400,000

40 triệu đồng

5

600,000

60 triệu đồng

6

900,000

90 triệu đồng

7

1,200,000

120 triệu đồng

8

1,800,000

180 triệu đồng

9

10,000,000

1 tỷ đồng

10

20,000,000

2 tỷ đồng

QUÀ ƯU ĐÃI 

Quà đặc biệt VIP 9 

 • Người chơi sau khi đạt VIP 9 sẽ được tùy chọn 1 trong 2 PVC 4 sao tuyệt Thế ĐỒ LONG ĐAO hoặc Ỷ THIÊN KIẾM.
 • Thêm các phần thưởng sau: Vân Trúc Kiệu, nội công Cửu Âm Chân Kinh level 1 (máy chủ mở nội công 3 mới nhận được).
 • Mỗi ID chỉ nhận được 1 lần duy nhất.

Quà đặc biệt VIP 10

 • Người chơi sau khi đạt VIP 9 sẽ được tùy chọn 1 trong 2 PVC 4 sao tuyệt Thế MỘ BẠCH KIẾM hoặc TRẦM PHÙ CHI KIẾM.
 • Thêm các phần thưởng sau: Tôn hiệu đặc biệt theo tên nhân vật, nội công Cửu Âm Chân Kinh level 6 (máy chủ mở nội công 3 mới nhận được).
 • Mỗi ID chỉ nhận được 1 lần duy nhất.

 

Quà ưu đãi cấp VIP hàng tháng

 • Hàng tháng người chơi nạp đủ phí duy trì cấp VIP nào thì sẽ nhận được phần quà hàng tháng tương ứng với cấp VIP đó. Phí duy trì phải được quy đổi vào game mới được tính.
 • Thời hạn nhận quà tháng đến hết tháng đó.

Ví dụ:

 • Quà VIP tháng 4/2019 sẽ mở nhận từ 01-31/05/2019.
 • Sang ngày 01/06/2019 sẽ hết hạn nhận quà.
 • Trong tháng người chơi phải nạp số tiền duy trì đạt mốc cấp VIP nào thì sẽ nhận được quà ưu đãi tháng tương ứng với cấp VIP đó. Nếu nạp vượt quá mốc duy trì cấp VIP hiện tại thì chỉ nhận được gói quà của cấp VIP hiện tại.

Bảng tỷ lệ duy trì cấp bậc VIP

Cấp VIP

GOSU

VNĐ

1

2,500

250,000

2

5,000

500,000

3

10,000

1,000,000

4

20,000

2,000,000

5

30,000

3,000,000

6

45,000

4,500,000

7

60,000

6,000,000

8

90,000

9,000,000

9

120,000

12,000,000

10

180,000

18,000,000

 

Ví dụ

Tài khoản A tháng 4/2019 đạt VIP 8 thì có các trường hợp sau:

 • Tổng nạp trong tháng 4/2019 thấp hơn 250,000 VNĐ thì sẽ không nhận được gói quà ưu đãi tháng 4/2019.
 • Tổng nạp trong tháng 4/2019 đạt 6,000,000 VNĐ thì sẽ nhận được gói quà ưu đãi tháng 4/2019 là gói quà VIP 7.
 • Tổng nạp trong tháng 4/2019 đạt 9,000,000 VNĐ thì sẽ nhận được gói quà ưu đãi tháng 4/2019 là gói quà VIP 8.
 • Tổng nạp trong tháng 4/2019 đạt 12,000,000 VNĐ thì sẽ nhận được gói quà ưu đãi tháng 4/2019 vẫn chỉ là gói quà VIP 8. 

  

Chú ý
 • Nếu trong tháng tài khoản có tăng cấp VIP thì ko cần nạp duy trì cấp vip vẫn nhận được quà tháng đó.

Máy chủ Côn Luân

Phần thưởng

Hình ảnh

Tính chất

VIP 1

VIP 2

VIP 3

VIP 4

VIP 5

VIP 6

VIP 7

VIP 8

VIP 9

VIP 10

Hộp [Ngũ Uẩn x20]

Khóa

5

5

5

10

15

15

20

20

30

40

Bách Niên Tuyết Liên Quả

Khóa

5

5

5

10

15

15

20

20

30

40

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

Khóa

5

10

15

15

20

20

25

25

30

40

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

Khóa

5

5

10

20

30

40

50

60

70

90

Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

Khóa

50

70

100

120

150

180

200

250

300

500

Hỏa Cán Đài

Không

 

 

 

 

 

 

1

2

3

6

Thần Điêu (7 ngày)

Khóa

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

Hắc Vũ Đại Điêu (30 ngày)

Khóa

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Máy chủ S17 - S20

Phần thưởng

Hình ảnh

Tính chất

VIP 1

VIP 2

VIP 3

VIP 4

VIP 5

VIP 6

VIP 7

VIP 8

VIP 9

VIP 10

Hộp [Ngũ Uẩn x20]

Khóa

10

10

10

10

15

15

20

20

30

40

Bách Niên Tuyết Liên Quả

Khóa

10

10

10

10

15

15

20

20

30

40

Quy Nguyên Lễ Hộp

Khóa

10

15

20

30

40

50

60

80

120

150

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

Khóa

10

10

15

15

20

20

25

25

30

40

Hứa Nguyệt Kết

Khóa

10

20

30

40

50

60

70

80

100

200

Mảnh Thác Bản

Khóa

 

 

 

 

 

 

1

2

3

6

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

Khóa

20

30

40

50

60

80

100

150

200

300

Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

Khóa

50

70

100

120

150

180

200

250

300

500

Hỏa Cán Đài

Không

 

 

 

 

 

1

2

3

6

10

Thần Điêu (7 ngày)

Khóa

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

Hắc Vũ Đại Điêu (30 ngày)

Khóa

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Thiên Âm Cầm Quyển (Ngân)

Không

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Các máy chủ khác (S1-S16)

Phần thưởng

Hình ảnh

Tính chất

VIP 1

VIP 2

VIP 3

VIP 4

VIP 5

VIP 6

VIP 7

VIP 8

VIP 9

VIP 10

Hộp [Ngũ Uẩn x20]

Khóa

10

10

10

10

15

15

20

20

30

30

Bách Niên Tuyết Liên Quả

Khóa

10

10

10

15

20

25

30

40

60

60

Quy Nguyên Lễ Hộp

Khóa

10

15

20

30

40

50

60

80

120

150

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

Khóa

50

50

70

100

150

200

300

500

800

900

Hứa Nguyệt Kết

Khóa

10

20

30

50

80

120

150

200

400

500

Hỏa Cán Đài

Không

 

 

 

1

2

3

5

8

12

15

Mảnh Thác Bản

Khóa

 

 

 

 

 

1

2

3

6

8

Thẻ Đại Sư Chiến Trường (Phẩm 7)

Khóa

 

 

 

 

 

 

1

3

5

7

Thần Điêu (7 ngày)

Không

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

Hắc Vũ Đại Điêu (30 ngày)

Không

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Thiên Âm Cầm Quyển (Ngân)

Không

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 • Thiên Âm Cầm Quyển (Ngân) khi sử dụng dựa vào Cửu Âm Chí ở server. Máy chủ mở nội công 6 tầng 12, máy chủ nội công 5 học tầng 10, máy chủ nội công 4 học tầng 8 và máy chủ nội công 3 học tầng 6.
 • Thiên Âm Cầm Quyển (Ngân) máy chủ nội công 3 mới được nhận. 

Quà TOP Phú Hộ tháng 

 • Vào ngày 1 - 5 hàng tháng BQT sẽ tiến hành bảo trì để mở nhận quà TOP của tháng trước (tính trên giá trị quy đổi GOSU vào game trong tháng).
 • Dành cho TOP 10 người chơi có giá trị quy đổi GOSU vào game Cửu Âm Chân Kinh cao nhất trong tháng.
 • Thời hạn nhận quà đến hết tháng đó.

Ví dụ:

- Tháng 04/2019 tài khoản A đạt TOP 1 thì thời hạn nhận quà TOP tháng 4 đến hết tháng 05/2019 (Tức là ngày 31/05/2019).

- Sang ngày 01/06/2019 sẽ hết hạn nhận quà.

 

Hạng

Phần quà

Hình ảnh

Số lượng

Tính chất

TOP 1

Thẻ Đổi PVC Chí Tôn

1

Không khóa

Hắc Vũ Đại Điêu (30 ngày)

1

Khóa

Hỏa Cán Đài

15

Không khóa

Kỳ Trân Dị Bảo

80

Khóa

TOP 2-3

Thẻ Đổi PVC 2 Sao

3

Không khóa

Hỏa Cán Đài

10

Không khóa

Kỳ Trân Dị Bảo

60

Khóa

TOP 4-5

Thẻ Đổi PVC 2 Sao

1

Không khóa

Hỏa Cán Đài

5

Không khóa

Kỳ Trân Dị Bảo

40

Khóa

TOP 6-10

Thẻ Đổi PVC 2 Sao

1

Không khóa

Hỏa Cán Đài

3

Không khóa

Kỳ Trân Dị Bảo

30

Khóa

Quà mừng sinh nhật VIP

 • Hàng tháng BQT sẽ gửi đến quý nhân sĩ 1 phần quà dành cho những người chơi có sinh nhật trong tháng.
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 lần/năm.
 • Kể từ tháng 05/2019, thời hạn nhận quà là 30 ngày kể từ ngày sinh nhật. (Ví dụ: Tài khoản A có sinh nhật vào ngày 05/05 thì thời hạn nhận đến 05/06/2019, sau thời gian này sẽ không thể nhận được)

Phần thưởng

Hình ảnh

Tính chất

VIP 1

VIP 2

VIP 3

VIP 4

VIP 5

VIP 6

VIP 7

VIP 8

VIP 9

VIP 10

Thẻ Đổi PVC Chí Tôn

Không

 

 

 

 

 

 

1

1

2

3

Tuyệt Phàm Liên (30 ngày)

Không

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

Thẻ Đổi PVC 2 Sao

Không

 

 

 

1

2

3

 

 

  

Tuyệt Địa (30 ngày)

Khóa

1

1

1

 

 

 

 

 

  

Kỳ Trân Dị Bảo

Khóa

10

10

15

20

20

20

 30

 30

 5080

Phần quà tri ân của năm

 • Vào các dịp cuối năm và đón chào năm mới các bậc vip sẽ nhận được thêm các phần quà TRI ÂN mừng năm mới.
 • Phần quà thay đổi theo từng năm gồm: các phần quà Ingame và phần quà hiện vật Outgame. 

 

QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM 

Trách nhiệm của người chơi VIP

STT

Nội dung

1

Khách hàng VIP phải có trách nhiệm cập nhật đầy đủ thông tin đăng ký của tài khoản

2

KH phải cam kết xem và hiểu rõ các thông tin liên quan được đăng tải tại trang chủ. Nếu không phải liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng để được tư vấn

3

Phải có trách nhiệm bảo mật toàn bộ các thông tin tài khoản và tài sản game của bản thân. KH phải tự chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan tới việc để lộ thông tin và những thiệt hại phát sinh kèm theo

4

Các thông tin ưu đãi sẽ được cập nhật thường xuyên tại trang VIP, KH nên cập nhật thông tin thường xuyên để biết thời gian nhận/sử dụng. Các trường hợp vật phẩm bị quá hạn do không nắm thông tin sẽ không được hỗ trợ.

5

Phần quà sinh nhật chỉ được nhận 1 năm 1 lần. Quý khách hàng lưu ý cập nhật thông tin chính xác.

6

Chấp hành đúng các quy định dành cho VIP và quy định khi tham gia cổng game GOSU

Quyền hạn và trách nhiệm của nhà phát hành GOSU 

STT

Nội dung

1

NPH có quyền tạm khóa, khóa vĩnh viễn, hủy bỏ quyền VIP khi nhận thấy tài khoản có các dấu hiệu gian lận trong game/hệ thống, lừa đảo người chơi khác theo từng mức độ.

2

Thực hiện đúng các quy định về quyền lợi dành cho VIP

3

Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của KH không cung cấp bất kỳ cho bên thứ 3 nào, trừ trường hợp được chủ tài khoản cho phép.

4

Với các trường hợp tranh chấp giữa các KH VIP hoặc chung 1 tài khoản VIP, nếu 2 bên không thể tự thỏa thuận, sẽ được BQT căn cứ vào các dữ liệu hệ thống. Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng.

5

Update: BQT có quyền không hỗ trợ chuyển vật phẩm/ quà sự kiện/ quà ưu đãi VIP/ quyền lợi VIP từ tài khoản này sang tài khoản khác và từ máy chủ này sang máy chủ khác trên cùng hay khác tài khoản.

6

Thu nhận các góp ý để hoàn chỉnh chính sách tốt hơn ( góp ý về hướng hỗ trợ, cách xây dụng hệ thống VIP,các ưu đãi cần có, không hài lòng ở điểm nào ) tại trang VIP.

7

Thông báo đến KH qua kênh thông tin (trang chủ,trang hỗ trợ) /Email khi có các thay đổi về chính sách VIP, các thông báo quan trọng.