Giang hồ kỳ bảo
Webshop
Nổi bật Niên phẩm hạp Võ học Bách hóa

Gói Ưu Đãi nội công 4 (S1 - S20)

G 688

Gói ưu đãi nội công 4

Mua nhận:

Bí Chế Dịch Cân Đan nội công 4 x20
Bí Chế Dịch Cân Đan võ học trấn phái x20
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan x5
Hối Khí Đan x15
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển x25
Bách Niên Tuyết Liên Quả x5

Tình trạng: Còn hàng