Giang hồ kỳ bảo
Webshop
Nổi bật Niên phẩm hạp Võ học Bách hóa

Gói Ưu Đãi nội công 3 (S1 - S20)

G 488

Gói ưu đãi nội công 3

Mua nhận:

Bí Chế Dịch Cân Đan nội công 3 x20
Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan x50
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan x5
Bí Chế Dịch Cân Đan võ học phái x20
Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển x25
Bách Niên Tuyết Liên Quả x5

Tình trạng: Còn hàng