Võ học mới

Bát phương vi trĩ, khí thôn hồng hoang. Xoay người giương đao, kẻ địch đã nằm dưới đất tự bao giờ.

Bát Hoang Đao Phổ, một bộ võ học mới đã được cập nhật trong phiên bản Tàng Long Mị Ảnh.

  • Vũ khí: Song Đao
  • Thuộc tính: Thái cực
  • Sát thương: Nội công (Cương sát thương)

Chiêu thức Phân loại Thời gian hồi Cự ly Mô tả

Ẩm Huyết Vấn Lộ

Thực chiêu 2s 5m

- Đao phong ẩm huyết, vấn lộ vô minh. Song đao hồi trảm, phong nhẫn hoành tảo gây sát thương Cương cho kẻ địch phía trước;

- Chính xác mục tiêu truyền vào cơ thể mục tiêu 1 đạo “Vô Minh” Đao Kình: Duy trì 10s, cộng dồn 8 tầng xong sẽ dẫn nổ kích hoạt hiệu quả Đảo Địa.

- Khi bản thân có “Khốn Long”, xuất chiêu là trạng thái Hoàng Bá Thể.

Khốn Long Phọc Địa

Hư chiêu 2s 5m

- Phọc long vu địa, vân tiêu nan kỳ.Sải bước rút đao, xoay người bổ xuống gây cho kẻ địch phía trước sát thương Cương;

- Khi phá đỡ đòn, thêm cho mục tiêu 5s trạng thái “Ly Hòa”: Thử dùng khinh công sẽ định thân, trong thời gian nếu bắt buộc xuất chiêu sẽ kích hoạt “Vô Minh” Đao Kình. Thêm “Khốn Long” cho bản thân

Đao Quang Điệp Ảnh

Giá chiêu 1s -

- Hóa quang thành kình, điệp ảnh thương hồn. Bám lấy không rời, chia đao đỡ đòn tấn công của kẻ địch;

- Khi đỡ đòn thành công, truyền cho kẻ tấn công 1 đạo “Thương Hồn “ Đao Kình: Phòng ngự nội công giảm 5%, hồi phục khí huyết giảm 5%, duy trì 10s, có thể cộng dồn 8 tầng.

Tung Trảm Hoành Hà

Thực chiêu 6s 3m

- Thiên đao liên vũ, nộ trảm giang hà.Sức mạnh luân chuyển, dẫn đao xông về trước gây cho mục tiêu sát thương Cương;

- Nếu mục tiêu kèm “Vô Minh “ Đao Kình, mỗi đòn sẽ thêm 1 tầng trạng thái này cho mục tiêu. (Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ)

Toàn Phong Đạo Nhẫn

Thực chiêu 10s -

- Phong hồi nhẫn chuyển, sát nhân vô hình. Nâng gối quăng đao, múa đao hoàn kích gây cho mục tiêu sát thương Cương;

- Chính xác mục tiêu thêm cho mục tiêu trạng thái 5s “Chiết Trửu”: Thử tấn công phong chiêu, trong thời gian đó bắt buộc dùng khinh công sẽ kích phát “Vô Minh “ Đao Kình.

Kiếm Hàn

Nộ chiêu 10s 3m

- Bát phương vi trĩ, khí thôn hồng hoang.

- Xoay người giương đao, vung đao trái phải gây cho mục tiêu sát thương Cương.

Đao Xuyên Hồng Lưu

Thực chiêu 12s 8m

- Hóa đao vi quang, kình khí xuyên hồng.

- Cầm đao đâm về trước gây cho mục tiêu sát thương Cương, chiêu thức có thể đánh bay mục tiêu chưa đỡ đòn, thêm cho bản thân trạng thái “Khốn Long”, nếu trên người mục tiêu không có”Vô Minh “ Đao Kình, sẽ thêm cho mục tiêu 1 tầng “Vô Minh “ Đao Kình. (Chiêu này không thể dùng trên không)

*Một vài hình ảnh