Võ kỹ

Đến với phiên bản Tàng Long Mị Ảnh, võ kỹ của các bộ Thái Cực quyền (cổ phổ)La Hán Quyền và Kim Lộc Thần Đao đã được mở, đem đến những thay đổi độc đáo trong từng chiêu thức.

Thái Cực quyền (cổ phổ)

Giang hồ có câu "Thiên hạ võ học dĩ khoái vi tôn, duy khoái bất phá", Thái Cực Quyền thì ngược lại lấy nhu khắc cương, lấy chậm đánh nhanh, lại có thể có chỗ bất bại.

Võ kỹ Thái Cực quyền lại càng thêm phần lợi hại.

Chiêu thức Mô tả
Song Phong Quán Nhĩ (Cổ Phổ) - Vô Vi

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Khi chiêu thức đánh phá đỡ đòn của kẻ địch, có thể khiến kẻ địch phong chiêu thêm 3s;

Giao Long Xuất Hải (Cổ Phổ) - Vô Vi

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Chiêu thức cũng có thể thi triển trên không, nếu xuất chiêu trong 5s sau khi đỡ đòn thành công, còn có thể đánh ngã kẻ địch chưa đỡ đòn;

Khai Thái Cực (Cổ Phổ) - Vô Vi

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Phạm vi ảnh hưởng của chiêu thức tăng 1m;

Chú ý:
  • Võ kỹ trên thông qua học thư tịch tương ứng nhận được xong, cần kích hoạt ở ô võ kỹ hiệu quả mới có thể dùng hiệu quả, sau khi đồng thời kích hoạt toàn bộ võ kỹ [Vô Vi] xong, đặc hiệu chiêu thức bộ [Thái Cực Quyền] sẽ có sự thay đổi.

*Một vài hình ảnh

La Hán Quyền

Chiêu thức Mô tả
Dã Mã Truy Phong - Phật Nộ

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Chiêu thức xung thích càng nhanh;

Hoàng Ngưu Chuyển Giác - Phật Nộ

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Khi mỗi tầng chiêu thức có thể đánh phá đỡ đòn của kẻ địch, đều có thể đánh bay kẻ địch, và độ cao đánh bay tăng theo việc tăng của số tầng chiêu thức;

Ca Diệp Vi Tiếu - Phật Nộ - Chiêu thức biến thành Hư Chiêu, có thể gây sát thương cho kẻ địch xung quanh, và đánh bay kẻ địch chưa đỡ đòn;
Chú ý:
  • Võ kỹ trên thông qua học thư tịch tương ứng nhận được xong, cần kích hoạt ở ô võ kỹ hiệu quả mới có thể dùng hiệu quả, đồng thời kích hoạt võ kỹ toàn bộ [Phật Nộ] xong, đặc hiệu chiêu thức bộ [La Hán Quyền] sẽ có thay đổi.

*Một vài hình ảnh

Kim Lộc Thần Đao

Chiêu thức Mô tả
Sơn Băng - Trục Lộc

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Chiêu thức lần đầu thi triển khiến mục tiêu phong chiêu 2s, lần 2 thi triển có thể khiến mục tiêu định thân 2s.

Liệt Hỏa -Trục Lộc Khi trạng thái “Liệt Hỏa” của bản thân không đủ 3 tầng, thi triển chiêu thức có thể trực tiếp nhận được 3 tầng trạng thái “Liệt Hỏa”
Thiên Kinh - Trục Lộc

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Khi bản thân tồn tại Liệt Hỏa 3 tầng và 3 tầng trở lên thi triển chiêu thức có thể tốn 3 tầng trạng thái “Liệt Hỏa” sẽ đánh ngã mục tiêu

Chú ý:
  • Võ kỹ trên thông qua học thư tịch tương ứng nhận được xong kích hoạt ở ô võ kỹ hiệu quả mới có thể sử dụng sinh hiệu quả, đồng thời kích hoạt võ kỹ toàn bộ [Trục Lộc] xong, đặc hiệu chiêu thức bộ [Kim Lộc Thần Đao] sẽ có sự thay đổi. 

*Một vài hình ảnh