Khiêu chiến Long Đấu Đôi

Một trong những quà thưởng khi tham gia khiêu chiến Long Đấu Đôi chính là các bộ trang phục cực kỳ bắt mắt. 

Hướng dẫn

  • Quý nhân sĩ cần tổ đội với một người chơi khác để hoàn thành và khuyến khích người chơi có điều kiện có thể tiến hành khiêu chiến nhiều lần, để đạt được thành tích tốt hơn.

  • Quý nhân sĩ ở giao diện chính của cách chơi này mời 1 người chơi khác trở thành minh hữu, sau khi thành lập quan hệ mới có thể tổ đội tiến hành khiêu chiến.

Nội dung

- Nội dung khiêu chiến là hạn giờ hai người tổ đội liên thích, tức là khiêu chiến thế lực giang hồ hiện tại tổng chia thành 5 mốc, mỗi tuần sẽ chọn ra 1 quán trong các mốc để tổ hợp thành nội dung liên thích tổ đội 2 người, theo thứ tự:

  • Mốc 1: Ngẫu nhiên chọn 1 trong số Thiên Hương Trà Lâm, Kim Châm Thẩm Gia, Từ Gia Trang, Diêm Bang, Ác Hổ Sơn Trại, Bão Độc Trại, Thiên Bảo Trại.
  • Mốc 2: Một thế lực ngẫu nhiên trong số Cán Hoa Kiếm Phái, Thần Phong Bang, Tinh Túc Phái, Hổ Tiếu Sơn Trang, Vạn Thú Sơn Trang, Tung Sơn Kiếm Phái.
  • Mốc 3: Một thế lực ngẫu nhiên trong số Mộc Vân Trang, Thập Nhị Liên Hoàn Ổ, Sát Nhân Trang, U Linh Sơn Trang.
  • Mốc 4: Một thế lực ngẫu nhiên trong số Nam Cung Thế Gia, Đông Phương Thế Gia, Mộ Dung Thế Gia, Yến Môn Thế Gia.
  • Mốc 5: Một thế lực ngẫu nhiên trong số Thiên Ngoại Thiên, Tố Vân Cung, Thiên La Giáp, Tần Vương Phủ.

- Đồng thời, BOSS của mỗi quán cũng thống nhất ngẫu nhiên.

- Số lượng khiêu chiến của kiểu này theo CAC khác nhau sẽ có 2 loại:

  • CAC Nội 1 đến Nội 3, quý nhân sĩ chỉ cần tổ đội khiêu chiến 3 Quán là tính hoàn thành khiêu chiến, hoàn thành trong thời gian duy định 10 phút.
  • CAC Nội 4 đến Nội 6, quý nhân sĩ cần tổ đội khiêu chiến 5 Quán mới tính hoàn thành khiêu chiến, hoàn thành trong thời gian quy định 15 phút.