Võ học mới

Phiên bản Tuyết Vực Đào Sát đã cập nhật thêm 2 bộ võ học mới.

Cụ thể: 

Liệt Vân Bát Tiễn

Tên chiêu thức

Loại hình

Phân loại

Hồi (giây)

Tầm bắn (m)

Hiệu quả

Phi Thỉ Kinh Lôi

Xa-Đơn Công

Thực

8

25

- Cung thượng phích lịch, vân trung hưởng lôi.

- Song tiễn liên hoàn, gây sát thương ngoại công cho kẻ địch chọn trúng.

Độ Điểu Xuyên Lâm

Xa-Đơn Công

Thực (Thường

2

25

- Đài thủ trương cung, tiễn tự phi độ.

- Tên càng bay càng mạnh, gây sát thương ngoại công cho kẻ địch chọn trúng, kẻ địch cách bản thân càng xa, sát thương chiêu thức càng cao.

Bát Huyền Ngự Khí

Xa-Đa Công

8

25

- Tín thủ niêm huyền, khí tùy tâm phát.

- Gảy đàn chấn động khí về phía trước, gây cho kẻ địch trong 25m phía trước sát thương ngoại công, khi phá trừ phòng ngự kẻ địch khiến hắn 3s.

Phân Vân Quán Nhật

Xa-Đơn Công

Thực

15

25

- Phá thiên phân vân, quán nhật truy hồn. Trữ lực bắn tỉa một tiễn, 1s trữ lực xong gây cho kẻ địch chọn trúng sát thương ngoại công;

- Thời gian trữ lực càng lâu, sát thương chiêu thức càng cao;

- Ở trạng thái Ẩn Thân, có thể gây thêm 30% sát thương cho kẻ địch Khí Huyết cao hơn 70%.

Loạn Vụ Già Thiên

Tăng Đơn

Đỡ

1

0

- Đơn tí thác thiên, phân vân giảo vụ.

- Bản thân vào trạng thái “Loạn Vụ Già Thiên”: Khi đỡ đòn tấn công của kẻ địch thành công, có thể nhận được “Chấn Địa” Khí Kình, duy trì 24s, nhiều nhất nhận được 5 tầng;

- Khi bản thân tồn tại Chấn Địa, chiêu thức có thể chủ động thi triển: Tốn 1 tầng Chấn Địa, gây sát thương ngoại công cho kẻ địch xung quanh (Chịu cộng thêm của uy lực cận thân và nội công) đồng thời đánh lui kẻ địch chưa đỡ đòn xung quanh, khiến kẻ địch trong 3s không thể dùng khinh công, khi thi triển chiêu thức này bản thân là Hoàng Bá Thể;

- Khi trạng thái Chấn Địa của bản thân nhiều hơn hoặc bằng 3 tầng, tốn thêm 2 tầng Chấn Địa khi thi triển biến chiêu chấn động gây đất bụi xung quanh, hình thành khu vực “Loạn Vụ” bán kính 5m: Trong khu vực bản thân, kẻ địch mất tầm nhìn, rối loạn phím.

Loạn Vụ Già Thiên

Cận Đa Công

Thực

12

5

- Đơn chưởng chấn địa, phi sa tẩu trần.

- Sức mạnh ra đòn chấn động mặt đất, gây cho kẻ địch xung quanh sát thương ngoại công, đồng thời đánh lui kẻ địch chưa đỡ đòn xung quanh, khiến kẻ địch trong 3s không thể dùng khinh công, khi thi triển chiêu thức này bản thân là Hoàng Bá Thể;

- Khi trạng thái Chấn Địa của bản thân nhiều hơn hoặc bằng 3 tầng, tốn thêm 2 tầng Chấn Địa khi thi triển biến chiêu chấn động gây đất bụi xung quanh, hình thành khu vực “Loạn Vụ” bán kính 5m: Trong khu vực bản thân, kẻ địch mất tầm nhìn, rối loạn phím.

Triền Phong Lộng Ảnh

Xa-Đơn Công

Thực

12

25

- Toàn thân thu huyền, tiễn đới phi thằng.

- Bắn ra mũi tên có cơ quan bắn, gây cho kẻ địch chọn trúng sát thương ngoại, chính xác kẻ địch chưa đỡ đòn khiến hắn Hôn Mê 2s, và thêm cho hắn hiệu quả đánh dấu: Trong 10s, tỉ lệ né giảm 50%, né giảm 400 điểm;

- Cơ quan bắn sẽ bắn tên vào giữa kẻ địch của bản thân, và thêm cho hắn hiệu quả bằng mục tiêu đầu tiên, cơ quan bắn phát động sẽ gây cho mục tiêu sát thương ngoại công (Được cộng thêm uy lực cận thân và uy lực nội công).

Tiêu Quang Định Trần

Xa-Đa Công

Thực

12

25

- Loan cung tà dẫn, sát cơ ám tàng. Bắn 1 mũi tên cơ quan độc môn vào khu vực chọn: “Sát Cơ Ám Tàng”, gây sát thương ngoại công cho kẻ địch trong khu vực, và phát động Sát Cơ Ám Tàng: Kẻ địch trong 5m xung quanh đến trung tâm cơ quan tụ tập, sau đó nổ, khiến kẻ địch chưa đỡ đòn trong 3s không thể đỡ đòn.

Bạo Vũ Liên Châu

Xa-Đơn Công

Thực (Đại)

10

25

- Loạn hoa li lê thụ, bạo vũ xuyến liên châu.

- Liên tục bắn tên với thân pháp ẩn hiện như hoa bay, gây cho kẻ địch chọn trúng sát thương ngoại công.

*Một vài hình ảnh

Thiên Anh Phá Trận Đao

Tên chiêu thức

Loại hình

Phân loại

Hồi (giây)

Tầm bắn (m)

Hiệu quả

Trực Trảm Trường Kình

Cận Đơn Công

Thực

8

3

- Thủ trung điện kích phá trận đao, trực trảm trường kình hải thủy khai.

- Trường đao chặn họng, gây cho mục tiêu sát thương Dương (Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ)

Phong Yên Tứ Khởi

Xa-Đa Công

Thực

3

15

- Phong hỏa liên thiên, tiêu yên tứ khởi. Phấn lực hoành tảo, gây cho kẻ địch phạm vi 15m phía trước sát thương Dương;

- Khi kẻ địch tồn tại Chước Thương, sẽ thêm lửa trên người kẻ địch (Cộng dồn 2 tầng Chước Thương)

Xuy Giác Liên Doanh

Xa-Đơn Công

10

15

- Xuy giác liên doanh chiến ý khởi, phần thiên thánh hỏa trục lộc thời.

- Khí kình huy trảm, gây cho mục tiêu sát thương Dương, phá phòng thành công khiến kẻ địch cấm khinh công 3s và Chước Thương, đồng thời Khí Kình khuếch tán, khiến kẻ địch trong 5m xung quanh chưa đỡ đòn thêm 1 tầng Chước Thương

Dịch Thủy Đào Thanh

Xa-Đơn Công

Thực

15

15

- Quan hải thính đào, dịch thủy nhi sinh.

- Chuyển thủ thụ phách, gây cho mục tiêu sát thương Dương, mỗi đòn tốn 1 tầng trạng thái Chước Thương có thể đánh ngã mục tiêu

Chiết Kích Trầm Sa

Xa-Đa Công

Thực

15

15

- Chiết kích trầm sa thiết vị tiêu, tự tướng ma tẩy nhận tiền triều.

- Loan Đao xuất tiêu, gây cho kẻ địch 15m phía trước sát thương Dương, mỗi đòn chính xác kẻ địch chưa đỡ đòn sẽ thêm 1 tầng Chước Thương

Thiết Mã Băng Hà

Tăng Đơn

Đỡ

0

0

- Thiết mã trường khiếu, băng hà nhập mộng.

- Khi đỡ đòn thành công, khiến phe địch Chước Thương; Chước Thương: duy trì gây sát thương Dương, duy trì 12s. Tăng cấp tăng sát thương Chước Thương

Túy Ngọa Sa Trường

Cận Đa Công

Thực

10

5

- Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến cơ nhân hồi.

- Túy vũ đơn đao, gây cho kẻ địch 5m xung quanh sát thương Dương, mỗi đòn có thể đánh ngã kẻ địch chưa đỡ đòn và kẻ địch đã bị Chước Thương; Khi xuất chiêu là trạng thái Hoàng Bá Thể 

*Một vài hình ảnh