Thích quán thế lực bậc cao

Tố Vân Cung ở góc đông nam của Ác Nhân Cốc, môn nhân đều là nữ, và đều từng bị nam nhân lừa gạt tổn thương trái tim trở nên tuyệt vọng, đều có cảm giác bài xích với tất ca đàn ông trong thiên hạ. Môn nhân khá ít đi lại với người ngoài, càng tăng thêm sự thần bí cho Tố Vân Cung.

Tố Vân Cung

Thiên Ngoại Thiên ở trên hòn đảo nhỏ phía đông Yên Vũ Trang sông nước Giang Nam, từ xa nhìn giống như một tòa lầu các tuyệt đẹp, xung quanh nở đầy Mạn Đà La Hoa, trong bụi hoa chứa đầy kịch độc, nghe nói bên trong có vô số cơ quan, rất hiểm độc.

Thiên Ngoại Thiên

Thiên La Giáo nằm trong Trại Ngoại Đại Mạc, trong giáo đúc nhiều hỏa đàn để biểu thị sự sùng bái với lửa. Do nơi đây hiếm có người ngoài đến, nên nhân sĩ Trung Nguyên Võ Lâm hiểu biết về Thiên La Giáo rất ít, càng làm cho giáo phái này tăng thêm thần bí.

Thiên La Giáo

Tần Vương Phủ nằm ở Đông Đô Lạc Dương, diện tích rộng, rất có khí thế. Trong phủ cảnh giới nghiêm ngặt, có trọng binh thủ vệ, tập trung nhiều cao thủ giang hồ và mưu sĩ tuyệt đỉnh thông minh, là thế lực lớn số một trên giang hồ.

Tần Vương Phủ

Hướng dẫn

  • Khiêu chiến thế lực giang hồ (Thích Quán) sẽ mở thêm 1 bậc trong Tứ Đại Thế Gia, thế lực Thích Quán bậc cao thêm mới lần này lần lượt là: Tố Vân Cung, Thiên Ngoại Thiên, Thiên La Giáo, Tần Vương Phủ.
  • Người chơi thỏa mãn danh vọng giang hồ yêu cầu tương ứng có thể tham gia. Giới hạn danh vọng giang hồ nhân vật ingame hiện tại đã mở đến Danh Giương Giang Hồ phẩm 3. Nhân vật danh vọng giang hồ đạt giới hạn Danh Dương Giang Hồ phẩm 2 có thể tham gia cách chơi danh vọng giang hồ tăng thêm bất kỳ hoặc dùng Danh Vọng Giang Hồ Đan đột phá giới hạn.

Cách chơi

  • Thực lực của tứ đại thế lực bậc cao cao thâm, muốn khiêu chiến thắng lợi cần phải tìm được sơ hở của họ, nếu không chiến đấu sẽ càng khó khăn.
  • Mỗi một thế lực giang hồ đều tương ứng với một chỗ sơ hở (nhiệm vụ thêm), ví dụ trong Tố Vân Cung bắt nhốt thư sinh, cần tìm ra thư sinh và giải cứu thư sinh mới có thể kích nộ Cung Chủ Tố Vân Cung, khiến Cung Chủ luyện công xuất hiện rủi ro, mới có thể dễ dàng đánh bại.

*Một vài hình ảnh

  • Map Tần Vương Phủ

  • Map Thiên La Giáo

  • Map Thiên Ngoại Thiên

  • Tố Vân Cung