Quần Phong Vấn Võ

Chiến trường liên server mới Quần Phong Vấn Võ, toàn cụm toàn server anh hùng tề tựu cùng một sân đấu.

Quy tắc Vấn Võ được cập nhật mỗi tuần sẽ đem đến những trải nghiệm khác nhau, linh hoạt ứng phó mới có thể thành danh!

Thời gian

 • 12:00 - 23:00 từ thứ 5 đến chủ nhật mỗi tuần.

Cách chơi

 • Quần Phong Vấn Võ là cách chơi chiến trường liên server toàn cụm toàn server, tất cả hiệp sĩ đều có thể tỉ thí cao thấp ở cùng một server.
 • Hiệp sĩ tham gia Quần Phong Vấn Võ cần chọn trước võ học, kinh mạch, nội công, trang bị sử dụng trong chiến trường.
 • Cách chơi Quần Phong Vấn Võ đưa vào quy tắc Vấn Võ hoàn toàn mới, quy tắc Vấn Võ sẽ ảnh hưởng đến các phương diện liên quan chiến trường.

 • Quy tắc Vấn Võ mỗi tuần thay đổi 1 lần, mỗi lần đem đến trải nghiệm khác nhau cho các hiệp sĩ, kiến nghị quý nhân sĩ lưu ý sự thay đổi của quy tắc Vấn Võ.
 • Cách chơi Quần Phong Vấn Võ là cách chơi Chiến Trường Đội 24v24, nhân sĩ thông qua báo danh cá nhân hoặc báo danh đội (Số người đội không thể quá 6 người) tham gia cách chơi.
 • Các hiệp sĩ ở trong Chiến Trường thông qua đánh bại hiệp sĩ trận doanh đối lập và chiếm Kiếm Lô trong chiến trường nhận được điểm Chiến Trường. Khi thời gian kết thúc, phe điểm cao giành thắng lợi.
 • Chiếm lĩnh Kiếm Lô trong Chiến Trường cần duy trì liên tục số người hiệp sĩ phe mình trong phạm vi Kiếm Lô trong 20s nhiều hơn số người phe đối lập 3 người trở lên.

 • Hiệp sĩ tham gia Chiến Trường thất bại và hoàn thành mục tiêu mỗi tuần đều sẽ nhận được thưởng, đồng thời tham gia Chiến Trường sẽ tích lũy điểm Quần Phong Vấn Vũ cho bản thân hiệp sĩ và bang của hiệp sĩ, dựa vào xếp hạng tích điểm của người chơi và tích điểm bang sẽ phát thưởng bảng xếp hạng.
 • Tích điểm Quần Phong Vấn Võ người chơi và tích điểm Quần Phong Vấn Võ Bang xóa hết vào ngày mồng 1 mỗi tháng.

Thưởng sự kiện

 • Sau khi hoàn thành mục tiêu mỗi tuần của Quần Phong Vấn Võ, có thể dùng Tiền Cổ trong phần thưởng đổi hộp quà võ học Túy Bát Tiên, Nam Dương Quyền Pháp, Diện Mục Toàn Phi Cước. Trong hộp quà võ học có trang sách võ học và Tu Luyện Quán Chú Đan tương ứng.