Quyết chiến Chính Tà

Cuộc chiến của Đông Hải tuy đã kết thúc với chiến thắng của võ lâm Trung Nguyên nhưng lần này Trung Nguyên võ lâm người người bị thương, không thể đến tham dự đông đủ. Nay ngoại vực võ lâm được cho là thời cơ chín muồi, khiến cho đông đảo nhân sĩ võ lâm tập trung tại Đại Ngoại Trại Mạc, chuẩn bị cho cuộc tái chiếm vùng đất đang bị chiếm đóng Ác Nhân Cốc.

Bách tính bên trong Ác Nhân Cốc dường như đã bị kẹt lại bởi bên ngoài lối đi vào miệng cốc có rất nhiều cạm bẫy. Mặt khác, có một đám người tập trung ngoài Trại Ngoại Đại Mạc để đi tắt vào bên trong, nhất cử nhất động xông lên tái chiếm Ác Nhân Cốc, cũng để tránh võ lâm Trung Nguyên nhìn thấy.

Trong cốc, thập đại ác nhân cũng không thể dựa dẫm vào thế lực bên ngoài, họ phải âm thầm ẩn nấp, mưu đồ đại sự. Nhân sĩ võ lâm Trung Nguyên nghe nói xảy ra chuyện này, vội vàng bàn chuyện này với minh chủ võ lâm Lâm Thiên Nam, sau đó Lâm Thiên Nam tự mình đi trước, kịp tới Ác Nhân Cốc giải vây.

Quyết chiến Chính Tà được cho là chương kết Ác Nhân Cốc Chiến này.

Giới hạn

- Cửu Âm Chí 3 trở lên.

Nhận nhiệm vụ

- Quý nhân sĩ online sẽ nhận thư, nhấp đạo cụ nhiệm vụ có thể nhận nhiệm vụ cốt truyện. Bên cạnh đó, cũng có thể đến doanh địa Bạch Mã Tự Lạc Dương tìm Lâm Thiên Nam nhận nhiệm vụ.

- Giúp Lâm Thiên Nam tiêu diệt Ngoại Vực Võ Lâm thành công, quý nhân sĩ có thể nhận phần thưởng hậu hĩnh của Lâm Thiên Nam.

Cốt truyện

- Tổng cộng có 4 chương cốt truyện, mỗi tuần mở 1 chương, mỗi giai đoạn nội công có thể hoàn thành cốt truyện là khác nhau:

 • Server Nội 3 trở lên có thể nhận (Bao gồm Nội 3).
 • Server Nội 4 trở lên có thể nhận (Bao gồm Nội 4).
 • Server Nội 5 trở lên có thể nhận (Bao gồm Nội 5).
 • Server Nội 6 trở lên có thể nhận (Bao gồm Nội 6).

- Sau khi hoàn thành 1 chương, thì chương sau cần đợi tuần sau mới có thể tiếp tục.

Hồi 1

 • Quý nhân sĩ đã nhận được bồ câu đưa thư của Lâm Thiên Nam, được mời đến Lạc Dương bàn bạc việc Ngoại Vực Võ Lâm xâm lược.
 • Sau khi đến nơi hẹn ở trong thư, quý nhân sĩ nhìn thấy Lâm Thiên Nam, Cửu Cung Lão Nhân cùng cao thủ các đại môn phái (Tổ Minh, Ngọc Toàn Tử, Tuyệt Văn Sư Thái, Bạch Tùng Hề, Thạch Nghiên Băng, Đường Thiếu Ngang, Kiệt Ngang, Chu Lâm) sau khi bàn bạc ở đây nhiều giờ, đã quyết định phái cao thủ Trung Nguyên đến chỗ sâu trong Ác Nhân Cốc do thám, nhằm đánh đuổi triệt để thế lực Ngoại Vực Võ Lâm.

Hồi 2

 • Trong thời gian ở doanh địa Trung Nguyên Võ Lâm Ác Nhân Cốc thương nghị chuyện phản công, quý nhân sĩ giúp đỡ các việc như vận chuyển vật tư..., mơ hồ cảm thấy lực bất tòng tâm (thỉnh thoảng kích hoạt các loại buff như choáng, giảm tốc, lưu huyết).
 • Lâm Thiên Nam phát giác việc này khi đi thị sát trong doanh, liền phái người triệu nhân sĩ đi qua, nói cho ngươi biết tình hình có thể đã bị nội thương nghiêm trọng trong trận chiến ở cốc đạo trước đây. Nay Ác Nhân Cốc thiếu hụt vật tư, không có lợi đối với việc trị thương, liền nhờ quý nhân sĩ đến Thiếu Lâm Tự phụ cận tu dưỡng một thời gian.

Hồi 3

 • Trung Nguyên Võ Lâm từ sau khi công đánh vào trong cốc, đối đầu với Ngoại Vực Võ Lâm hàng giờ, đã nhờ các đại tông phái và thế gia giúp đỡ. Vật tư Trung Nguyên liên tục vận chuyển đến doanh địa Trung Nguyên Võ Lâm trong Ác Nhân Cốc.
 • Không ngờ sau một thời gian, lương thảo Trung Nguyên vận chuyển đến Ác Nhân Cốc nhiều lần bị quấy rối do các phỉ đồ vô danh. Ngay lập tức, Lâm Thiên Nam triệu quý nhân sĩ đến, ủy thác đi điều tra.

Hồi 4

 • Ở doanh trại, Lâm Thiên Nam triệu tập cao thủ Trung Nguyên, báo cho nhân sĩ võ lâm các tin tức tốt lanh mà các phái Trung Nguyên đã nhiều lần gửi đến. Ngoại Vực Tặc Nhân quanh quẩn xâm nhập Trung Nguyên, âm mưu chiếm các đại môn phái liên tục bị đánh tan.
 • Trác Bắc, Hóa Địa, Thập Khuyết... bị ép mang thuộc hạ trở về Ác Nhân Cốc, còn chưởng môn các đại môn phái và gia chủ thế gia cũng đã đến Ác Nhân Cốc.
 • Nay phần lớn Ngoại Vực Võ Lâm xâm lược nguyên khí tổn thương, trước doanh chỉ còn lại chỗ hiểm yếu sơn khẩu trong cốc có thể thủ vệ, chỉ cần công phá nơi này, Ngoại Vực Tặc Nhân không còn chỗ nào hiểm yếu có thể thủ, chỉ có thể rút khỏi Trung Nguyên, ngày quyết chiến đang rất gần.

Phần thưởng

 • Túi Tẩy Luyện Phỉ Thúy Oa Oa, Phiếu Đổi Phỉ Thủy Oa Oa, Tu Vi Quán Chú Đan, Túi Thưởng Trang Bị, Quà Tăng Kinh Mạch, Thẻ Danh Dự Môn Phái, Thẻ Cấm Địa Môn Phái, Dương Bì Tàn Quyển, Thánh Võ Lệnh, Hòa Thị Bích, Ma Môn Lệnh, Hoang Thú Thạch, Điểm Cống Hiến Môn Phái Ẩn Thế, Mặc Ngọc Mai Hoa, Cung Chủ Lệnh, Ngọc Chỉ Lệnh, Trang Chủ Lệnh, Thẻ Vạn Thú Sơn Trang, Thẻ Thế Lực, Đào Hoa Lệnh, Đảo Chủ Lệnh, đạo cụ đổi trang bị phẩm chất Kim, Kim Ti Phấn, Dung Hợp Tán-II, đạo cụ đổi trang bị phẩm chất Ngọc, Huyền Ngọc Phấn, Dung Hợp Tán_3, Thuần Dương Phù Kiếm, đạo cụ xung huyệt huyệt vị chính mạch, đạo cụ xung huyệt huyệt vị chính mạch, đạo cụ xung huyệt huyệt vị nghịch mạch, đạo cụ xung huyệt huyệt vị nghịch mạch, đạo cụ xung huyệt huyệt vị nghịch mạch, PVC trang sức...