Hẹn chiến

Hẹn chiến, một cách chơi mới, một cách thể hiện mới giữa các Bang hội Cửu Âm Chân Kinh.

Thời gian

 • Cả ngày.

Phân loại hẹn chiến

Hẹn chiến đội

 • Mọi người đều có thể mở hẹn chiến đội.
 • Hẹn Chiến giữa các cá nhân người chơi.
 • Cùng một thời gian chỉ được Hẹn Chiến một trận.

Hẹn chiến bang

 • Chỉ có Bang Chủ, Phó Bang mới có quyền tiến hành Hẹn Chiến và nhận Hẹn Chiến.
 • Dùng đơn vị là Bang để Hẹn Chiến với Bang khác, chỉ có người chơi của 2 bang Hẹn Chiến mới có thể tham gia.
 • Khi Hẹn Chiến bổn Bang hiện tại không ở trạng thái Hẹn Chiến, cùng một thời gian một bang chỉ có 1 trận Hẹn Chiến Bang.
 • Ở mục chọn Hẹn Chiến Bang chọn xong tiến hành Hẹn Chiến, Bang liên minh có thể trợ chiến trong thời gian Hẹn Chiến.

Giới hạn số người hẹn chiến

 • Giới hạn số người tham chiến hệ thống quy định 48v48, số người có thể chọn cung cấp 6v6, 12v12, 24v24, 48v48. (Bang không có 6v6).
 • Số người tham chiến thấp nhất hệ thống quy định là một nửa của giới hạn số người tham chiến, ví dụ 6v6, người tham chiến đơn phương thấp nhất là 3 người.
 • Giới hạn số người Ước Chiến Đoàn là 24v24.

Danh sách Hẹn Chiến

 • Danh sách Hẹn Chiến hiển thị tất cả thông tin được Hẹn Chiến.
 • Người chơi nhận Hẹn Chiến xong, tất cả thông tin Hẹn Chiến chưa nhận liên quan đến ta trong danh sách Hẹn Chiến của tôi sẽ bị xóa.
 • Người chơi đồng thời chỉ có thể phát động một trận Hẹn Chiến Bang và Hẹn Chiến Đội.
 • Hẹn Chiến Bang hiển thị 25 dòng, Hẹn Chiến Đội hiển thị 50 dòng.

Quỹ Hẹn Chiến

 • Quỹ tốn cơ bản của Hẹn Chiến là Bạc 10L.
 • Quỹ Hẹn Chiến trừ lúc phát động Hẹn Chiến, khi Hẹn Chiến không được chấp nhận hoàn trả toàn bộ, Hẹn Chiến được chấp nhận xong bị hủy, sẽ hoàn trả một nửa quỹ.
 • Phe phát động Hẹn Chiến và phe Ứng Chiến đều cần tốn quỹ để mở Hẹn Chiến.

Vào map Hẹn Chiến

Sau khi đến thời gian Hẹn Chiến, gửi nhắc nhở hệ thống cho tất cả thành viên của 2 phe Bang Hẹn Chiến, Hẹn Chiến Đội sẽ gửi cho người chơi 2 phe Hẹn Chiến.

Hẹn Chiến Bang

 • Bang Chủ hoặc Phó bang ưu tiên vào sân, khi trong map không có Bang Chủ hoặc Phó Bang Chủ, người chơi khác không thể vào sân.
 • Khi trong map đã có đội Bang Chủ, Phó Bang Chủ, người chơi không có quyền khác không thể vào. Nhắc: Bạn đã có đội, không thể vào Chiến Trường.
 • Người chơi khác chỉ được vào Chiến Trường ở giao diện, khi xin vào sân sẽ gửi cửa sổ nhắc cho Bang Chủ, Phó Bang ở trong Chiến Trường, có cho phép người chơi này vào Chiến Trường hay không.
 • Khi trong map đạt giới hạn số người, người chơi khác không thể gửi xin vào, trực tiếp nhắc, số người chiến trường này đã đầy.

Hẹn Chiến Đội

 • Người chơi hai bên Hẹn Chiến ưu tiên vào sân, tự động trở thành Đội Trưởng.
 • Khi người chơi khác muốn tham gia trận Hẹn Chiến này, trên giao diện nhấp nút xin tham gia, sẽ gửi xin vào sân cho Đội Trưởng.

Giữa chừng rời sân

 • Ở giao diện nhấp rời Chiến Trường, sẽ dịch chuyển ra khỏi Chiến Trường, dữ liệu liên quan trong Chiến Trường (Số người Chiến Trường hiện tại, số lần hồi sinh còn sẽ trừ tương ứng).
 • Sau khi người chơi offline, trước khi nhân vật offline, người chơi có thể online lại tiếp tục chơi game, nếu không tự động đá khỏi đội, người chơi online sau lúc này, sẽ tự động dịch chuyển ra khỏi Chiến Trường.

Quy tắc chiến đấu

Giai đoạn chuẩn bị

 • Thời gian chuẩn bị dài 5 phút.
 • Trong thời gian đó Bang Chủ tự động tổ đội.
 • Giai đoạn chuẩn bị, Bang Chủ có mặt ở sân thì Bang Chủ nhấp nút chuẩn bị, người chơi topN của đội vào danh sách chiến đấu, vào map thi đấu, người chơi khác quan chiến ở khu vực quan chiến.
 • Giai đoạn chuẩn bị, Bang Chủ hoặc Đội Trưởng offline, người chơi theo thứ tự thành viên đội vào Chiến Trường bình thường.
 • Hai phe chuẩn bị thì trực tiếp vào giai đoạn chiến đấu, người chơi hai phe dịch chuyển vào Chiến Trường, số người vào Chiến Trường của 2 phe giống nhau, cần lớn hơn một nửa số người quy mô Ước Chiến lần này, và số người là lấy phe số người thấp trong 2 phe làm chuẩn.

Giai đoạn chiến đấu

 • Thi đấu tổng chia thành 5 hiệp, mỗi hiệp 10 phút.
 • Sau khi mỗi hiệp kết thúc có 1 phút nghỉ ngơi, trong thời gian nghỉ ngơi người chơi có thể tổ chức lại thế trận đội.
 • Trong mỗi hiệp, mỗi người chơi có 2 lần hồi sinh.
 • Sau khi người chơi dùng hết số lần hồi sinh trong hiệp này, không thể hồi sinh tiếp ở Chiến Trường, chỉ có thể hồi sinh ở khu vực thay thế.

Quy tắc hồi sinh

 • Người chơi ở khu vực thay thế, sau khi tử vong hồi sinh ở điểm hồi sinh thay thế.
 • Sau khi người chơi tử vong ở Chiến Trường, hồi sinh ở điểm hồi sinh Chiến Trường của phe.

Quy tắc khu vực thay thế

 • Người chơi thay thế không thể rời khỏi ở khu vực thay thế.
 • Người chơi thay thế có thể dùng tính năng quan chiến, xem với góc nhìn của người chơi ở trong Chiến Trường.

Quy tắc thắng thua của hiệp

 • Khi một phe nào đó ở trên Chiến Trường không còn ai sống (Lúc này cho dù phe này có còn số lần hồi sinh hay không), cũng đều phán là hiệp thất bại.
 • Khi thời gian hiệp kết thúc, hai bên đều có người chơi sống sót, lúc này tính số tiêu diệt của hai phe để phán định thắng thua, hai bên có số tiêu diệt giống nhau thì hiệp hòa.

Quy tắc thắng thua của Hẹn Chiến

 • Thi đấu lâu nhất là 5 ván, phe nào đạt 3 điểm trước thì thi đấu kết thúc sớm.
 • Sau khi 5 ván kết thúc số trận thắng của 2 phe giống nhau, phán định hai phe thất bại.

Chiến đấu kết thúc

 • Sau khi chiến đấu kết thúc 10 phút tất cả mọi người dịch chuyển ra khỏi map, và hủy map.
 • Sau khi tất cả người chơi rời khỏi map, sẽ lập tức hủy map phân nhóm.

Dữ liệu chiến đấu

 • Ở trong Chiến Trường có thể thông qua xem dữ liệu chiến đấu ở giao diện chiến đấu.
 • Ở góc phải giao diện chính của game có icon hiển thị thông tin chi tiết của chiến đấu, nhấp xong có thể xem dữ liệu chi tiết.
 • Số người sống sót ở Chiến Trường hiện tại, thời gian còn lại của hiệp này sẽ hiển thị theo hình thức thanh tiến độ.

Thưởng ước chiến

 • Nội dung thưởng có thể xem ở giao diện cách chơi trong game.