Cổ Điện Luận Võ

 

Cổ Điện Luận Võ” là cách chơi chiến trường mới, độc lập, không xung đột với “Chiến Trường Cổ Mộ”.

Quý nhân sĩ trong cách chơi “Cổ Điện Luận Võ” sẽ có thể trải nghiệm được những bộ võ học chưa từng thử qua (không kèm võ kỹ) cùng nội công và trang bị.

Thời gian tham gia

 • Mỗi ngày từ 12h đến 23h.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Tham gia

- Người chơi ở giai đoạn đầu chiến đấu có thể định ra trang bị, kinh mạch trong chiến đấu, xem nội công có thể sử dụng và võ học có thể sử dụng từ thứ 2 đến chủ nhật.

 • Trang bị có thể tự định nghĩa 3 bộ trang bị, mỗi bộ có hiệu quả vũ khí, hiệu quả trang bị, hiệu quả áo.
 • Hệ thống kinh mạch cố định thiên hướng nội công, thiên hướng ngoại công, tăng 1 bộ kinh mạch tùy chỉnh, có thể tùy chỉnh giới hạn kinh mạch 8 dòng, và kinh mạch đều là kinh mạch chính nghịch 216 tầng.
 • Võ học lần lượt bắt đầu từ ngày thứ 2 làm mới 10 bộ võ học từ thứ 2 đến chủ nhật trong tuần này.
 • Nội công lần lượt là 8 bộ nội công Nội 6 bát đại môn phái, 8 bộ nội công bậc cao ẩn thế môn phái, trong chiến đấu tự chọn nội công cần thiết.

- Người chơi ở sv khác nhau có thể vào cùng 1 map liên server, tất cả đạo cụ liên quan tất cả thuộc tính trong server này của nhân vật sẽ cài đặt lại, rời liên server xong khôi phục đạo cụ liên quan thuộc tính trong server ban đầu.

 • Người chơi map liên server có thể tiến hành giao lưu ở kênh chuyên dụng.
 • NPC thông qua map liên server có thể tiến hành thao tác kết hợp cá nhân, kết hợp đội, rời khỏi liên server.

- Kết hợp ưu tiên kết hợp người chơi chênh lệch trong 100 điểm, khi kết hợp không được, sẽ kết hợp xuống dưới thấp, số người đội cho phép kết hợp là 2 đến 6 người.

- Sau khi vào chiến đấu có 120s chuẩn bị, dùng để chọn 3 bộ võ học, 1 bộ nội công, 1 bộ trang bị, 1 bộ kinh mạch từ trong võ học mỗi ngày, nếu sau khi 120s đếm ngược kết thúc mà vẫn chưa chọn xong, thì mặc định chọn, vào chiến đấu.

- Trong 10 phút trước khi bắt đầu chiến đấu, nếu số người hai bên chưa đạt 12 người, hệ thống cho phép tiếp tục bổ sung người chơi, 10 phút sau dừng bổ sung.

 • Hai bên đều chuẩn bị xong, trực tiếp mở chiến đấu, chiến đấu duy trì 20 phút.
 • Cho đến khi số người một bên diệt đạt 30 người, thì bên này thắng.
 • Sau khi hết 20 phút, bên có số người diệt nhiều sẽ thắng.
 • Dựa vào tất cả giai đoạn tích điểm của người chơi, thắng, thua, hòa, tích điểm tăng mỗi loại khác nhau.
 • Chiến đấu kết thúc dựa vào số tiêu diệt, số trợ công, số liên thắng có thưởng tích điểm nhất định.
 • Khi tích điểm bình quân của đội hai bên có tỉ lệ chênh lệch nhất định, tích điểm tăng của mỗi bên cũng khác nhau.
 • Người chơi chiến đấu giữa đường rời sân, sẽ có BUFF trừng phạt 15 phút, trong thời gian này không thể vào chiến đấu.
 • Ở giai đoạn chuẩn bị chiến đấu, người chơi chưa chuẩn bị xong sẽ không thể tấn công và bị tấn công.
 • Trong chiến đấu người chơi nếu có hành vi lười biếng, Quản Lý “Cổ Điện Luận Võ” sẽ xử lý đá khỏi chiến đấu đối với người chơi, giống như giữa đường rời sân.

- Ngày 1 mỗi tháng là lúc bắt đầu mùa đấu mới, tích điểm người chơi tương ứng sẽ có sự duy giảm nhất định.