Cập nhật khác

Ngoài những tính năng mới được cập nhật, siêu phiên bản Thánh Hỏa Minh Tôn cũng mang đến rất nhiều thay đổi và điều chỉnh khác.

Thiên Thê Lôi Đài

Thiên thê kết bái, nhiều người

 • Đóng cách chơi này.
 • Điểm, xếp hạng và Tiệm đổi sẽ được giữ lại. Quý nhân sĩ nhanh chóng đổi thưởng, sau này có thể sẽ đóng vĩnh viễn.

Thiên Thê cơ bản

 Thiên Thê cơ bản sẽ có sự thay đổi đó là cấm chọn đối với người chơi khác. Cụ thể:

+ Giao diện chọn bộ võ sẽ thành 4 bộ, trong đó có 1 bộ tán chiêu.

+ Người chơi không chọn được bộ võ học nhất định.

- Khi tích điểm Thiên Thê của người chơi lớn hơn 13000 nhỏ hơn 15000 (Gọi tắt hai người chơi là A và B):

 • Số lượng bộ cấm dùng kích hoạt là 1, tức là người chơi có thể lần lượt chọn cấm dùng 1 bộ, cấm dùng xong hai bên đều không được sử dụng 2 bộ cấm dùng bị cấm sử dụng đó.
 • Thứ tự trước sau của bộ cấm dùng của người chơi là ngẫu nhiên.
 • Thứ tự cấm dùng là AB hoặc BA.

- Khi tích điểm Thiên Thê người chơi trong đó lớn hơn hoặc bằng 15000: 

 • Số lượng bộ cấm dùng kích hoạt là 2, tức là người chơi có thể lần lượt chọn cấm dùng 2 bộ, cấm dùng xong hai bên đều không được sử dụng 4 bộ cấm dùng bị cấm sử dụng đó.
 • Thứ tự trước sau của bộ cấm dùng của người chơi là ngẫu nhiên.
 • Thứ tự cấm dùng là ABBA hoặc BAAB.

Phần thưởng

Sẽ thay đổi như sau:

- Điểm tỉ võ

Số trận thắng

Tu Vi Đan

Điểm tỉ võ

Sản sinh võ kỹ  (Tỉ lệ sản sinh Khóa và không khóa)

Nội Công 6 Quán Chú Đan  (Vạn)

  (Phát ở Cửu Âm Chí Nội 6, chỉ Quán Chú Nội Công)

3

Xem bảng dưới  (Cửu Âm Chí khác nhau, sản sinh khác nhau)

20

- Thần Long Bắc Võ Kiếm

- Lưu Vân Kiếm Pháp

- Kim Lộc Thần Đao

- La Hán Quyền

5

12

60

- Thần Long Bắc Võ Kiếm

- Lưu Vân Kiếm Pháp

- Kim Lộc Thần Đao

- La Hán Quyền

10

30

100

- Thần Long Bắc Võ Kiếm

- Lưu Vân Kiếm Pháp

- Kim Lộc Thần Đao

- La Hán Quyền

20

60

160

- Thần Long Bắc Võ Kiếm

- Lưu Vân Kiếm Pháp

- Kim Lộc Thần Đao

- La Hán Quyền

- Thái Cực Quyền (Cổ phổ)

- Long Trảo Thủ  (Cổ Phổ)

- Đả Cẩu Bổng Pháp  (Cổ Phổ)

30

90

260

- Thần Long Bắc Võ Kiếm

- Lưu Vân Kiếm Pháp

- Kim Lộc Thần Đao

- La Hán Quyền

- Thái Cực Quyền (Cổ phổ)

- Long Trảo Thủ  (Cổ Phổ)

- Đả Cẩu Bổng Pháp  (Cổ Phổ)

45

150

400

- Thần Long Bắc Võ Kiếm

- Lưu Vân Kiếm Pháp

- Kim Lộc Thần Đao

- La Hán Quyền

- Thái Cực Quyền (Cổ phổ)

- Long Trảo Thủ  (Cổ Phổ)

- Đả Cẩu Bổng Pháp  (Cổ Phổ)

75

 - Tích điểm

 • Thưởng xuyên giai đoạn

Tích điểm

Thưởng xuyên giai đoạn

Điểm tỉ võ

Tôn hiệu

11000

300

Võ Lâm Danh Túc

14000

300

Nhất Đại Tông Sư

17000

300

Thái Sơn Bắc Đẩu

 • Thưởng cuối mùa đấu
Tích điểm Thưởng cuối mùa đấu
Điểm tỉ võ Sản sinh võ kỹ  (Tỉ lệ sản sinh khóa và không khóa)
10000 500

- Thần Long Bắc Võ Kiếm

- Lưu Vân Kiếm Pháp

- Kim Lộc Thần Đao

- La Hán Quyền

12000 500

- Thần Long Bắc Võ Kiếm

- Lưu Vân Kiếm Pháp

- Kim Lộc Thần Đao

- La Hán Quyền

- Thái Cực Quyền (Cổ phổ)

- Long Trảo Thủ  (Cổ Phổ)

- Đả Cẩu Bổng Pháp  (Cổ Phổ)

15000 500

- Thần Long Bắc Võ Kiếm

- Lưu Vân Kiếm Pháp

- Kim Lộc Thần Đao

- La Hán Quyền

- Thái Cực Quyền (Cổ phổ)

- Long Trảo Thủ  (Cổ Phổ)

- Đả Cẩu Bổng Pháp  (Cổ Phổ)

 • Ngoài ra, các phần thưởng ở từng trận và thưởng hạng tích điểm vẫn như cũ.

Tam Minh Tranh Bá

Chiến trường Tam Minh sẽ cập nhật thêm những tính năng mới như sau:

 • Hệ thống sẽ tự động đá ra đối với những người tham gia không có thao tác gì. 5 phút sau khi chiến trường mở, người chơi bất kỳ trong 5 phút không có thao tác gì đều sẽ bị hệ thống phán đoán là treo máy tự động đá ra. Người chơi bị đã ra thỏa mãn điều kiện nhất định sẽ nhận được một phần thưởng an ủi.
 • Kết thúc sớm. Một Minh bất kỳ trong chiến trường, khi tích điểm đạt 8000 trước, thì cả trận thi đấu sẽ kết thúc, đồng thời dựa vào tích điểm Chiến Minh hiện tại và số liệu cá nhân để tiến hành xếp hạng phát thưởng.
 • Tăng tốc chiến đấu, sau khi chiến trường mở 30 phút, tích điểm nhận được thông qua các cách x2.
 • Thưởng biểu hiện chiến trường, sau khi chiến trường kết thúc sẽ dựa vào biểu hiện của tất cả người chơi trong trận này tiến hành phát thưởng, lượng sát thương càng cao, thưởng càng hậu hĩnh. 

Khiêu chiến Tuyệt Đỉnh Cao Thủ

Sau khi update phiên bản mới Thánh Hỏa Minh Tôn, Tam Trảo Tuyết Viên, Vạn Niên Hỏa Quy, Thốc Ưng Vương sẽ xuất hiện vào thời gian cố định. Cá Mập Thanh Hải không đổi.

Làm mới địa điểm và thời gian

 • Mỗi 20h tối thứ 2,4,6 hàng tuần, Tam Trảo Tuyết Viên xuất hiện ở Ác Nhân Cốc và Kê Minh Dịch, mỗi map làm mới 5 con, trong đó 1 con là Tinh Anh.
 • Mỗi 20h tối thứ 2,4,6 , Vạn Niên Hỏa Quy xuất hiện ở Trại Ngoại Đại Mạc và Kim Lăng, mỗi map làm mới 5 con, trong đó 1 con là Tinh Anh.
 • Mỗi 21h tối thứ 3,5,7 hàng tuần, Thốc Ưng Vương xuất hiện ở Lạc Dương và Yến Kinh, mỗi map làm mới 5 con, trong đó 1 con là Tinh Anh.
 • BOSS Thế Giới nói trên sẽ biến mất lúc 24h tối trong ngày xuất hiện.
 • Điều chỉnh xong, thời gian làm mới một số BOSS ở Khoái Hoạt Đảo thay đổi: Tào Cửu Dương ban đầu 12h, Tô Phi ban đầu 22h, kéo dài đến 44h.

Điều chỉnh rơi

 • Tổng thể rơi Tam Trảo Tuyết Viên, Vạn Niên Hỏa Quy, Thốc Ưng Vương tăng so với BOSS Thế Giới ban đầu, rơi Tinh Anh nhiều hơn rơi thường, thêm rơi khinh công bậc cao. Nhận thưởng lấy đòn cuối làm chuẩn.
 • Cá Mập Thanh Hải tạm không điều chỉnh.
 • BOSS Thế Giới phiên bản mới tăng sách tiến bậc khinh công bậc cao rơi “Bí Sách-Vân Hành Cửu Tiêu quyển 1-4”.

Đấu giá vật phẩm

Giới thiệu

 • Người chơi có thể ở chỗ [Kỹ Nghệ]→[Đấu Giá Đại Minh] nhấp vào giao diện.
 • Chỉ có Danh Tuấn Giang Hồ mới có thể dùng tính năng này.
 • Hàng đấu giá chỉ sử dụng ở trong Thiên Đăng Trấn, Ác Nhân Cốc, Yên Vũ Trang, Kê Minh Dịch, Yến Kinh, Tô Châu, Kim Lăng, Lạc Dương, Thành Đô, hàng đấu giá không cần bày hàng ra, đạo cụ giữa các map trên có thể giao dịch qua lại liên khu vực mà không giới hạn map.
 • Người chơi có thể tìm đạo cụ mình muốn trong Hàng đấu giá, thông qua đấu giá hoặc hình thức mua ngay để nhận đạo cụ, đạo cụ trong hàng đấu giá đều có thể cho người chơi ký gửi bán.

Thao tác

Ký gửi bán

 • Khi ký gửi bán đạo cụ, có thể tự thiết lập đạo cụ cần ký gửi bán, giá khởi điểm, giá bán ngay và thời gian ký gửi bán (Giá khởi điểm tức là giá thấp nhất trong đấu giá, giá bán ngay tức là giá mua ngay), giá cả có thể thiết lập thành giá bán 1 cái và giá bán 1 hoặc số lượng lớn.
 • Khi ký gửi bán, hệ thống sẽ dựa vào giá bán ngay và thời gian ký gửi bán của đạo cụ ký gửi để thu phí thủ tục nhất định, sau khi xác nhận ký gửi bán phí thủ tục sẽ không trả lại, người chơi có thể hủy ký gửi bán bất cứ lúc nào.

Tìm kiếm

 • Người chơi có thể thông qua tìm kiếm chính xác, tìm theo từ khóa hoặc tìm trong bảng phân loại đạo cụ ra đạo cụ mình cần, sau khi tìm ra đạo cụ, hệ thống mặc định tổng giá đạo cụ hiển thị, và dựa vào đơn giá xếp hạng từ thấp đến cao, trỏ chuột di chuyển đến icon Ngân Lượng có thể hiện đơn giá đạo cụ (Cũng có thể trực tiếp hủy chọn, đơn giá đạo cụ hiển thị, trỏ chuột di chuyển đến icon Ngân Lượng có thể hiển thị tổng giá mua ngay của đạo cụ).
 • Nếu đạo cụ hiện tại đã có người đấu giá, giá khởi điểm chính là giá đấu giá hiện tại. Nhấp [Giá mua ngay], [Phẩm chất], [Thời gian còn] có thể tiến hành tăng, giảm xếp hạng.

Đấu giá

 • Người chơi tìm ra đạo cụ mình muốn xong, nhập giá muốn đấu giá thì có thể tham gia đấu giá (Không thể đấu giá hàng hóa đã treo bán của mình). Đạo cụ đấu giá lần đầu có thể lấy giá khởi điểm để đấu giá, khi còn lại ra giá không được thấp hơn 5% so với giá khởi điểm hiện tại.
 • Sau khi xác nhận đấu giá lập tức trừ Ngân Lượng tương ứng với giá đấu giá của nhân vật, nếu giá đấu giá của người chơi khác cao hơn bản thân, Ngân Lượng tham gia đấu giá trước đây sẽ trả lại hết cho người chơi qua thư. Đạo cụ của bản thân người chơi đấu giá có thể xem ở giao diện [Đấu giá của tôi], có thể xem trạng thái liên quan đến đấu giá. Giao diện [Ký gửi bán của tôi] cũng có thể xem người đấu giá đạo cụ mà bản thân người chơi bán ra.

Cách luyện Cửu Dương Thần Công

Tham gia

 • Người chơi sở hữu Cửu Dương Lệnh mới có tư cách tu luyện Cửu Dương - Tuyệt Học.

Cách nhận

 • 20:00 tối trước ngày mỗi lần mở tu luyện sẽ làm mới bảo rương gần Phong Vãn Lâm, Hoàn Tú Sơn Trang, Mộ Ngô Vương ở Tô Châu, Đông Phương Thị thôn, Yến Quân Kị Doanh, Trường Săn Tây Sơn ở Yến Kinh, Địa Thử Môn, Bạch Mã Tự, Mang Sơn Hoàng Lăng ở Lạc Dương, Khách Mã Thị, Thành Đô Đông Ô, Tổng Đà Cái Bang ở Thành Đô, trong bảo rương có tỷ lệ mở ra Cửu Dương Lệnh. (Bảo Rương tồn tại 24 giờ).

Quy tắc

Mở sự kiện

 • Những server đạt đến Nội Công 2 có tư cách tu luyện Cửu Dương.

Báo danh

 • Ngày mở sự kiện, người chơi giữ Cửu Dương Lệnh sau 20:45 tối có thể đến Yến Kinh Bách Hiểu Sinh (166, -46) báo danh. Báo danh duy trì trong 9 phút, sau khi báo danh kết thúc có 1 phút để chuẩn bị (có thể mời người chơi trợ giúp), 21:00 chính thức bắt đầu.

Báo danh sát thủ

 • Sau khi bắt đầu sự kiện, người chơi đạt đến một trình độ nhất định (phải là Danh Tuấn Giang Hồ đồng thời cần đạt nghiên tu tương ứng ở Cửu Âm Chí tương ứng) ở toàn server đều nhận được lời mời, 100 người chơi chấp nhận lời mời đầu tiên sẽ được liên server đến server sự kiện, ngăn cản người chơi nhận được Cửu Dương - Tuyệt Học.
 • Thiết lập Kẻ Xâm Nhập.
 • Người chơi chấp nhận lời mời sẽ nhận được nhân vật được thiết lập sẵn để chiến đấu, thực lực nhân vật được bố trí ngẫu nhiên đồng thời không thể tham gia vào những cách chơi khác trong server này.

Phân định thắng thua

 • Người tu luyện ngăn thành công kẻ xâm nhập thì thắng, ngược lại thì kẻ xâm nhập thắng.

Phần thưởng

Thưởng người tu luyện

 • Dựa vào thắng thua mà nhận được Điểm Tu Luyện có số lượng không bằng nhau.
 • Dựa vào thắng thua nhận được thưởng tương ứng, tiêu diệt kẻ xâm nhập nhận thêm thưởng, dựa vào số tiêu diệt mà tính ra thưởng (số tiêu diệt có hiệu lực giới hạn 50).

Thưởng người trợ giúp

 • Dựa vào thắng thua nhận được thưởng tương ứng, tiêu diệt kẻ xâm nhập nhận thêm thưởng, dựa vào số tiêu diệt mà tính ra thưởng (Thưởng tiêu diệt có giới hạn, vượt quá thì sẽ không nhận được nữa).

Thưởng kẻ xâm nhập

 • Dựa vào thắng thua sẽ nhận thưởng khác nhau, đồng thời tiêu diệt người chơi tu luyện sẽ nhận thêm thưởng, dựa vào số tiêu diệt tính ra thưởng.
 • Thêm ở Tiệm Đổi, khi người chơi tham gia xâm lược có thể nhận được đạo cụ đổi ở phần thưởng “Thẻ Đổi Cửu Dương Thường”, người chơi nhận được đạo cụ này có thể ở Yến Kinh Bách Hiểu Sinh (166, -46) đổi đạo cụ như Bệ Rèn…

Vô Căn Môn

- Thêm mới quy trình nhập môn Giang Hồ Vô Căn Môn.

- Sau khi mở Cửu Âm Chí Nội 4, người chơi ở Kim Lăng (649, 1007) tìm Điêu Công Công nhận nhiệm vụ nhập môn.

- Người chơi có thể xem điều kiện nhập môn Giang Hồ ở chỗ Tiểu Thái Giám bên cạnh Điêu Công Công Kim Lăng.

- Người chơi cần thỏa mãn những điều kiện sau mới có thể nhận nhiệm vụ nhập môn:

 • Cửu Âm Chí Nội 4 mở.
 • Thực lực đạt Ngạo Thị Quần Hùng.
 • Vô Căn Môn không thế lực không ẩn thế môn phái (Hạ sơn dịch dung).
 • Điểm hành ác vượt quá 1000.
 • Người chơi nam.
 • Từ Vô Căn Môn phản sư/Xuất sư vượt quá 24 ngày trở lên.
 • Trong quá trình nhập môn, người chơi sẽ bị xóa bỏ thế lực

Thay đổi khác

 • Điều chỉnh xong, thay đổi vị trí xuất hiện của BOSS kỳ ngộ Thành Đô Thái Tiểu Khánh, cách xa khu vực luyện nhóm Từ Gia Trang.
 • Điều chỉnh xong, Phỉ Thúy Oa Oa có thể dùng tính năng bảo vệ vật phẩm.
 • Điều chỉnh xong, sau khi người chơi rời khỏi bang, khi xin vào bang lại sẽ nhắc nhở thời gian CD rời bang còn lại.
 • Đóng kịch bản Thiên Hạ Biến, sau này phản sư sẽ không cần làm Q thiên hạ biến nữa mà trực tiếp đến NPC phái gia nhập.
 • Điều chỉnh xong, giới hạn sát thương binh lục điều chỉnh thành: giới hạn sát thương Nội 1 là 17, giới hạn sát thương Nội 2 là 38, giới hạn sát thương Nội 3 là 86, giới hạn sát thương Nội 4 là 194, giới hạn sát thương Nội 5 là 295, giới hạn sát thương Nội 6 là 454.

 • Điều chỉnh xong, vật phẩm Bệ Rèn chế tạo xong sẽ gửi đến người chơi thông qua thư hệ thống.
 • Điều chỉnh xong, khi trang bị hiện tại của Bệ Rèn chưa chế tạo xong, có thể bỏ nguyên liệu vào sớm, và đặt chế tạo vật phẩm sau, tổng số đặt trước không thể vượt quá số trang bị chế tạo tối đa của Bệ Rèn.
 • Điều chỉnh xong, người chơi đồng thời chỉ được dùng 1 Bệ Rèn.
 • Cấm Địa Giang Hồ “Thanh Vân Bảo” thay đổi thành cách chơi Cửu Cung Đình người chơi chỉ cần mở 1 cầu phao là có thể thông qua; Đơn giản quy trình mở chuồng bồ câu; Kiểu khó, địa ngục và tu la, đánh bại Quách Đệ xong ngăn chặn Cự Thạch của người chơi sẽ trực tiếp xóa; Độ khó Địa Ngục và Tu La, đánh bại Ngô Chân xong tìm Túy Thu Sinh trò chuyện có thể mở cổng dịch chuyển trực tiếp đến Tứ Hải Lâu.
 • Điều chỉnh xong, khinh công bậc cao sẽ không thể cùng dùng chung đường khinh công với khinh công thường, có đường khinh công và điểm khinh công độc lập; Sau khi học khinh công bậc cao, sử dụng tọa thiền điều tức có thể tăng tốc độ hồi phục khinh công bậc cao, cấp sách tiến bậc khinh công bậc cao học càng cao, có thể tăng giới hạn điểm khinh công bậc cao.

 • Tất cả các nội công 3,4,5 sẽ không còn chạy mật lệnh nữa mà sẽ đổi trực tiếp ở NPC truyền công trưởng lão ở mỗi phái.
 • Cung Thuyền đến Di Hoa Cung ngẫu nhiên làm mới ở bến đò Thành Đô, người chơi thỏa mãn điều kiện có thể lên ngồi, không cần cài đặt trước nhiệm vụ, ký hiệu của người chơi là “Cuồng”, giới tính nữ là được; hoặc là công tử Vô Khuyết.
 • Sau khi điều chỉnh, bang có số người liên tục online trong 7 ngày thấp hơn 3, hoặc nhân khí liên tục trong 5 ngày thấp hơn bang cấp 1 với nhân khí thấp nhất sẽ bị cưỡng chế giải tán.
 • Sau khi điều chỉnh, đóng cách chơi Bát Phái Hội Võ và Long Hổ Tranh Bá, Sư Môn Kim Bài có thể nhận thông qua tham gia môn phái chiến.
 • Thêm mới cách thức nhận thưởng y phục loại nhỏ Hùng Miêu Y, sở hữu Hùng Miêu Y thể hình bình thường (đã dùng) có thể nhận ở chỗ Thợ May Thần Bí.
 • Thêm mới đổi bí kíp đột phá Nội công Nội 1, Nội 2, Nội 3 các môn phái, số lượng có thể đổi Nội 1, Nội 2, Nội 3 môn phái mỗi ngày là 200, số lượng mỗi phái mỗi ngày có thể đổi là 600, mỗi ngày mỗi người chỉ được đổi 2 cái, điều kiện đổi là hoàn thành sự kiện Cửu Âm Chí Nội 6. Thông tin liên quan NPC đổi xem ở Trưởng thành môn phái trong giao diện Môn phái (Phím tắt J).

Cẩm Y Vệ Từ Khắc tọa độ 855, 401.

Cái Bang Tiêu Vô Cứu tọa độ 556, 340.

Quân Tử Đường Tần Hiên Tề tọa độ 311, 484.

Cực Lạc Cốc Mã Tra Lan tọa độ 266, 82.

Đường Môn Đường Ngự Phong tọa độ 1055, -351.

Nga My Lý Trại tọa độ 633, -147.

Võ Đang Hồng Nhan Tâm tọa độ 545, -15.

Thiếu Lâm Tổ Thông tọa độ 855, 401.

Minh Giáo Mao Chấn tọa độ -160, 154.

 • Đóng cách chơi chiến trường đoạt cờ Mộc Vân Trang, cấp độ hiện có, bảng xếp hạng, thưởng… tạm thời được giữ lại, phiên bản sau này sẽ đóng hoàn toàn, ngày tháng cụ thể xin theo dõi thông báo.

 

---đang tiếp tục cập nhật---