Cấm địa mới

Cấm Địa Phái Minh Giáo thật sự khiến nhiều người không rét mà run.

[Boss Cấm Địa]

Tạ Khí

Minh Nhạc cao thủ, từng dùng Minh Viêm Hỗn Thiên Công tung hoành Ngoại Vực Võ Lâm. Mấy năm trước Tạ Khí vì quá ỷ lại võ công này khiến chân khí bị Âm Dương tương xung, kinh mạch tổn hại.

Sau Tạ Khí phụng lệnh Minh Nhạc Chưởng Môn, theo Trưởng Lão Võ Hùng vào Thiên Thương Hiệp tìm linh dược Thất Sắc Lãnh Diệm Hoa chữa nội thương, đồng thời giúp Võ Hùng tìm Ma Viên, đoạt ma công kinh thế do Ma Đầu phản giáo của Minh Giáo để lại.

 • Giới tính: Nam
 • Danh phận: Minh Nhạc Cao Thủ
 • Độ khó: ★★★
 • Đặc điểm tính cách: Hỉ Nộ Vô Thường
 • Binh khí: Quyền trượng
 • Đặc sắc võ học: Minh Viêm Hỗn Thiên Công, có thể dùng Hàn Khí ngưng kết thành Thủy Khí, dùng Viêm Khí dẫn nổ ngưng băng.

Võ Hùng

Minh Nhạc Trưởng Lão, già nhất trong bổn môn, địa vị chỉ sau Minh Nhạc Chưởng Môn. Sau khi Minh Nhạc được tin Minh Giáo Phản Đồ Ma Đầu lấy Ma Công trốn đi, Võ Hùng chủ động xin Chưởng Môn phái người đi đoạt bí kíp.

Võ Hùng dẫn một loạt Cao Thủ Minh Nhạc đến Thiên Thương Hiệp, sau đó độ sức với nhiều đối thủ khác, cuối cùng lập Minh Nhạc Phân Đà ở doanh trại Hiệp Trung An, khiến Minh Nhạc thành Thế Lực Giang Hồ duy nhất ở đây tìm kiếm Ma Viên.

 • Giới tính: Nam
 • Danh phận: Minh Nhạc Đại Trưởng Lão.
 • Độ khó: ★★★
 • Đặc điểm tính cách: Trầm mặc kiệm lời.
 • Đặc sắc võ học: Ngoan Lạt Đao Pháp.

Ma Viên

Hậu duệ Linh Viên cổ đại, lớn lên ở Tuyết Sơn, ăn thiên tài địa bảo Thất Sắc Lãnh Diệm Hoa. Lúc nhỏ gặp Ma Đầu phản xuất Minh Giáo, Ma Đầu thấy hắn thông minh, liền truyền thụ tuyệt học ngoại gia, đồng thời bồi dưỡng nó tính tình hung tàn.

Đến khi Lão Ma quy tiên, Ma Viên luôn xuất hiện xung quanh Thiên Thương Hiệp, nghe nói tìm được Ma Viên này, có thể tìm thấy Ma Công do Ma Đầu để lại.

 • Danh phận: Tuyết Sơn Hung Thú
 • Độ khó: ★★★★
 • Đặc điểm tính cách: Cuồng bạo dễ nổi giận.
 • Binh khí: Thiết Chất Cự Trảo.
 • Đặc sắc võ học: Viên Đề, Tư Hống.

Thịnh Vũ

Một cao thủ được Minh Nhạc phái đến Thiên Thương Hiệp giúp Võ Hùng tìm Ma Viên, võ công cao cường, giỏi thuần thú, không câu nệ tiểu tiết, nhưng gặp chuyện sẽ lập kế hoạch chu đáo.

 • Giới tính: Nữ
 • Danh phận: Minh Nhạc Ngự Thú Sư.
 • Độ khó: ★★.
 • Đặc điểm tính cách: thô lỗ, nhưng tỉ mỉ.
 • Binh khí: Ngọc Tiêu.
 • Đặc sắc võ học: Giỏi dùng tiếng còi khống chế Dã Thú.

Lưu Ngọc Tuệ

Thịnh Vũ Thủ Hạ, một cao thủ được Minh Nhạc phái đến Thiên Thương Hiệp giúp Võ Hùng tìm Ma Viên, võ nghệ phi phàm, giỏi thuần thú, việc gì cũng nghe Thịnh Vũ an bài.

 • Giới tính: Nữ.
 • Danh phận: Minh Nhạc Ngự Thú Sư.
 • Độ khó: ★★.
 • Đặc điểm tính cách: ngây thơ, không tập trung.
 • Binh khí: Ngọc Tiêu.
 • Đặc sắc võ học: Giỏi dùng tiếng tiêu khống chế Bách Trùng.