Cổ phổ mới

Cửu Dương Thần Công dùng sức mạnh mặt trời làm cơ bản, hấp thụ nhiệt lượng mặt trời mà luyện công. Cũng vì thế mà nhiệt xuất ra ngoài nóng bỏng như lửa, tụ nhiệt xuất kích, bộc phát ra sức mạnh kinh người. 

Cước chấn đại địa, lực đạp bát phương, quả đúng là cổ phổ danh bất hư truyền.

Đồ Thủ  |  Thuộc tính Thái Cực  |  Lực Tay & Nội Tức cộng thêm

Chiêu thức Loại hình Phân loại Thời gian hồi Tầm bắn Mô tả

Nhật Trắc Chi Ly

Xa-Đa Công

Hư chiêu 2s 20m

- Nhật trắc chi li, bất cổ phủ nhi ca. Dương chi cực, tiền phát. Khuất thân tiền phóng, dương kình thôi thân, gây cho kẻ địch trong 20m trước mặt sát thương Dương;

- Chiêu thức dùng 1 lần thêm cho bản thân 1 tầng Nhật Trắc Chi Ly, cộng dồn 3 tầng xong dùng tiếp chiêu thức có thể đánh lui mục tiêu.

 

Liệt Dương Dung Tuyết

Cận Đa Công Hư Chiêu 5s 10m

- Đấu bính tuyền ki chính vị, âm trung khước bão dương huy. Hàn chi cực, ngưng băng. Hoàn chu thích lực, khí kình dung tuyết, gây cho kẻ địch phạm vi 10m xung quanh sát thương Dương;

- Khi đánh phá mục tiêu đỡ đòn có thể đánh bay mục tiêu.

Huyền Dương Vô Cực

Cận Đơn Công Hư Chiêu 10s 6m

- Ngã ngộ trường sinh lí, thái dương phục thái âm. Huyền chi cực, phá sát, vân tung không thân, liên hoàn thích đả, gây cho mục tiêu sát thương Dương.

- Trong quá trình thi triển chiêu thức, bản thân không thể bị đánh bay, đánh ngã, đánh lui. (Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ)

Hành Địa Vô Cương

Xa-Đơn Công Hư Chiêu 15s 20m

- Hàm hoằng quang đại, phẩm vật hàm hanh. Tẫn mã địa loại, hành địa vô cương-Địa chi cực, vô ngần.

- Cung bộ xuất thủ, tung thân suy khí, gây cho mục tiêu sát thương Dương, hướng về mục tiêu phóng 1 đạo Cửu Dương Chân Khí, có thể đánh bay kẻ địch chưa đỡ đòn, chiêu thức này hội tâm phóng, chính xác sẽ cực cao

Thiên Hạ Lôi Hành

Cận Đa Công Hư chiêu 10s 8m

- Thiên hạ lôi hành, vật dữ vô vọng; Tiên vương dĩ mậu đối thời, dục vạn vật

- Lôi chi cực, giới trần. Song chưởng hoạch viên, bàn vân chi thủ, gây cho kẻ địch xung quanh sát thương Dương;

- Chiêu thức chính xác kẻ địch , kéo hắn đến gần bản thân, sau đó xuất hiện Cửu Dương Chân Khí ngưng kết tàn ảnh, dùng 1 lần [Đại Tai Càn Nguyên], đánh bay mục tiêu phạm vi 8m (Khi xuất chiêu không thể di chuyển, quá trình xuất chiêu là Hoàng Bá Thể)

Thiên Thi Địa Sinh

Tăng Nhóm Khí Chiêu 40s 0m

- Thiên chi cực, xung thiên.

- Trầm thân giá thế, nội khí như dương, phóng chiêu thức nhận “Thiên Thi Địa Sinh”, Cửu Dương Chân Khí vào thân, thêm cho bản thân và 10 đội hữu trong phạm vi 15m phần lớn hiệu quả khống chế và đơ, và thêm cho bản thân và đội hữu 6s Hoàng Bá Thể.

Dương Hòa Khởi Trập

Tăng Đơn Giá Chiêu 10s 0m

- Tạo hóa công hà quảng, dương hòa lực tự quân.

- Hòa chi cực, vô tâm, khiến bản thân vào trạng thái Phản Thủ Vi Công: Khi đỡ đòn bị kẻ địch tấn công, phá giải chiêu địch, và phản kích kẻ địch, trạng thái duy trì duy trì 5s. (Chiêu thức phòng phản, phạm vi hiệu quả 20m, vô hiệu với Bá Thể, có thể bị hư chiêu khắc chế)

Vô Sơ Hữu Chung

Tăng Đơn Khí Chiêu 30s 0m

- Vô sơ hữu chung, ngộ cương dã.

- Vô chi cực, sơ chung. Cước chấn đại địa, lực đạp bát phương, phóng chiêu thức nhận “Vô Sơ Hữu Chung”, Cửu Dương Chân Khí hộ thể, bản thân miễn thương 30%, đỡ đòn ngoại công và hóa giải nội công tăng 30 điểm, duy trì 10s

Đại Tai Càn Nguyên

Xa - Đa Công Nộ Chiêu 10s 25m

- Đại tai càn nguyên, vạn vật tư thủy, nãi thống thiên.

- Nguyên chi cực, vạn tương, thiên vân chi cực, càn khôn sinh nhất nguyên nhị tương, dùng chiêu thức bản thân nhảy lên không trung, và dừng trên không 10s, khi dừng lại, hướng về mặt đất chọn phát ra 1 đạo Cửu Dương Chân Khí đánh bay mục tiêu dưới mặt đất, chiêu thức có thể liên tục sử dụng, thời gian dừng lại kết thúc sẽ rơi xuống đất, dùng chiêu thức khác trực tiếp rơi xuống đất.

- Khi xuất chiêu nhận Cửu Dương Chân Lực, tăng 15% bỏ qua miễn giảm sát thương ngoại công, 15% bỏ qua miễn giảm sát thương nội công, 15% bỏ qua đỡ đòn ngoại công, 15% bỏ qua hóa giải nội công. (Quá trình xuất chiêu là trạng thái Hồng Bá Thể)

*Một vài hình ảnh