Võ kỹ

Phiên bản Võ Đạo Vi Tôn đã mở võ kỹ của các bộ Đả Cẩu Bổng Pháp (Cổ Phổ)Long Trảo Thủ (Cổ phổ)Thần Long Bắc Võ kiếm và Lưu Vân kiếm pháp.

Cụ thể:

Đả Cẩu Bổng Pháp (Cổ Phổ)

Đả Cẩu Bổng Pháp được thi triển theo đường lối "Tứ lạng bạt thiên cân" (Bốn lạng bạt ngàn cân), võ công được áp dụng theo 8 chữ khẩu quyết: buộc, đập, trói, đâm, khều, dẫn, khoá và xoay.

Chắc chắn, hiệu ứng võ kỹ của bộ cổ phổ này sẽ có những nét rất riêng, phối hợp cùng các chiêu thức sẽ tạo nên những sức mạnh mang vẻ đẹp bắt mắt.

Chiêu thức Mô tả
Bát Cẩu Triều Thiên (Cổ Phổ) - Điên Cuồng

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Chiêu thức cũng có thể thi triển trên không và khi bị gián đoạn, trong 3s kẻ địch tấn công bản thân sẽ bị Chước Giới 3s.

Thiên Hạ Vô Cẩu (Cổ Phổ) - Điên Cuồng

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Mỗi lần chính xác kẻ địch chưa đỡ đòn có thể khiến kẻ địch cấm khinh công 2s.

Tà Đả Cẩu Bối (Cổ Phổ) - Điên Cuồng

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Chiêu thức chính xác kẻ địch chưa đỡ đòn có thể tốn 1 tầng “Khiêu Bát” trên người, khiến đối phương phong chiêu 3s.

Chú ý:
  • Võ kỹ trên thông qua học thư tịch tương ứng nhận được xong cần kích hoạt ở ô võ kỹ mới có thể sử dụng sinh hiệu quả, đồng thời kích hoạt toàn bộ võ kỹ [Điên Cuồng] xong, đặc hiệu chiêu thức của bộ [Đả Cẩu Bổng Pháp (Cổ Phổ)] sẽ có thay đổi.

*Một vài hình ảnh

Long Trảo Thủ (Cổ phổ)

Long Trảo Thủ vẫn luôn là bản cổ phổ được săn lùng trong võ lâm, thân như long đằng, thần trảo đi tới đâu gieo sát thương tới đó. 

Chiêu thức Mô tả
Thủ Khuyết (Cổ Phổ) - Truyền Tâm - Mỗi tầng trạng thái “Khuyết” có thể giảm 10 điểm hóa giải nội công của mục tiêu.
Tróc Ảnh (Cổ Phổ) - Truyền Tâm

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Chiêu thức có thể bỏ qua chống đỡ đánh rơi mục tiêu trên không, và kèm thêm sát thương.

Phê Cang (Cổ Phổ) - Truyền Tâm

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Đòn cuối thêm cho mục tiêu chưa đỡ đòn 1 tầng “Khuyết” và “Hư”.

Chú ý:
  • Võ kỹ trên thông qua học thư tịch tương ứng nhận được xong cần kích hoạt ở ô võ kỹ hiệu quả mới có thể sử dụng, đồng thời kích hoạt toàn bộ võ kỹ [Truyền Tâm], đặc hiệu chiêu thức bộ [Long Trảo Thủ (Cổ Phổ)] sẽ có sự thay đổi.

*Một vài hình ảnh

Thần Long Bắc Võ kiếm

Chiêu thức Mô tả
Thái Âm Hóa Sinh - Thiên Chu - Trong thời gian Thái Âm Hóa Sinh, mỗi lần chịu tấn công đều có tỉ lệ khiến mục tiêu phong chiêu 2s (Hiệu quả này mỗi 10s mới có thể kích hoạt 1 lần).
Uy Nhiếp Vạn Linh - Thiên Chu

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Sau khi thành công phá đỡ đòn của kẻ địch, khiến kẻ địch trong 4s chịu tấn công của chiêu thức bộ này, sẽ chịu thêm 25% sát thương.

Đằng Thiên Đảo Địa - Thiên Chu

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Chính xác kẻ địch khiến kẻ địch phong chiêu 2s.

Chú ý:
  • Võ kỹ trên thông qua học thư tịch tương ứng nhận được xong kích hoạt ở ô võ kỹ hiệu quả mới có thể sử dụng sinh hiệu quả, đồng thời kích hoạt võ kỹ toàn bộ [Thiên Chu] xong, đặc hiệu chiêu thức bộ [Thần Long Bắc Võ Kiếm] sẽ có sự thay đổi.

*Một vài hình ảnh

Lưu Vân Kiếm Pháp

Chiêu thức Mô tả
Đoạn Vũ Tàn Vân - Lăng Vân

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Khiến phạm vi ảnh hưởng chiêu thức càng lớn.

Yên Tiêu Vân Tán - Lăng Vân

- Tăng nhẹ sát thương chiêu thức;

- Tăng số lần đánh bay chiêu thức.

Vân Khởi Long Tương - Lăng Vân - Tăng nhẹ sát thương chiêu thức, xuất chiêu càng nhanh.
Chú ý:
  • Võ kỹ trên thông qua học thư tịch tương ứng nhận được xong kích hoạt ở ô võ kỹ hiệu quả mới có thể sử dụng sinh hiệu quả, đồng thời kích hoạt võ kỹ toàn bộ [Lăng Vân] xong, đặc hiệu chiêu thức bộ [Lưu Vân Kiếm Pháp] sẽ có sự thay đổi.

*Một vài hình ảnh