Tin mật Bảo Đồ

Ngoại Vực Võ Lâm công đánh Trung Nguyên, nghĩa sĩ Trung Nguyên đoàn kết một lòng, phấn đấu phản kích, đánh bại kẻ địch ở Ác Nhân Cốc, khôi phục hòa bình cho Trung Nguyên.

Song khi Ngoại Vực Võ Lâm cuốn khỏi Trung Nguyên, vơ vét vô số bảo vật và cất giấu ở các nơi trên đại lục, đám người này lại chờ đợi ngày nào đó một lần nữa đến Trung Nguyên.

Phân loại Bảo Đồ

Bảo Đồ chủ yếu phân thành Ngoại Vực Di BảoNgoại Vực Di Trân.

Ngoại Vực Di Bảo

 • Nguồn Ngoại Vực Di Bảo: Thông qua hoàn thành “Tin Mật Bảo Đồ” nhận được (Trực tiếp nhận nhiệm vụ ở giao diện chữ “Cửu” màu đỏ).

 • Giới hạn dùng Ngoại Vực Di Bảo: Đến tọa độ chỉ định của bảo đồ nhấp dùng, mỗi ngày có thể dùng 3 lần.
 • Sự kiện Ngoại Vực Di Bảo: Nhận vật phẩm, gặp Chướng Khí, sự kiện Bí Cảnh.

Ngoại Vực Di Trân

 • Nguồn Ngoại Vực Di Trân: Nhận được trong Rương Đô Sôi Nổi Ngày 100.
 • Giới hạn dùng Ngoại Vực Di Trân: Đến tọa độ chỉ định của Bảo Đồ nhấp dùng, mỗi ngày có thể dùng 1 lần.
 • Sự kiện Bảo Đồ nhiều người: Toàn bộ sự kiện Bí Cảnh.

Cách chơi Bảo Đồ

Người chơi cần có Danh Tuấn Giang Hồ.

Ngoại Vực Di Bảo

 • Giới hạn 1 người.
 • Kích hoạt ngẫu nhiên sự kiện Ngoại Vực Di Bảo: Nhận được vật phẩm, gặp Chướng Khí, sự kiện Bí Cảnh.
 • Kích hoạt sự kiện Bí Cảnh Ngoại Vực Di Bảo xong xuất hiện cổng dịch chuyển, chỉ quý nhân sĩ mở Bảo Đồ mới có thể vào Bí Cảnh, người chơi khác không thể vào.
 • Người chơi mở Bảo Đồ vào Bí Cảnh xong cổng dịch chuyển lập tức biến mất, thời gian tồn tại tối đa của cổng dịch chuyển là 1 phút.

Ngoại Vực Di Trân

- Giới hạn: 3 người hoặc 3 người trở xuống.

- Kích hoạt Ngoại Vực Di Trân sự kiện Bí Cảnh xong xuất hiện cổng dịch chuyển, người chơi mở Bảo Đồ nhấp cổng dịch chuyển vào Bí Cảnh, sự kiện Bí Cảnh mở.

- Quý nhân sĩ mở Bảo Đồ vào Bí Cảnh xong cổng dịch chuyển lập tức biến mất, thời gian tồn tại tối đa của cổng dịch chuyển là 1 phút.

- Sau khi mở Bảo Đồ vào Bí Cảnh xong, thông qua giao diện hảo hữu nhấp phải mục menu, tiến hành thao tác mời (Có thể tham khảo quy tắc cầu trợ Tâm Ma):

 • Hảo hữu được mời phải là Danh Tuấn Giang Hồ.
 • Mục menu mời chỉ hiển thị ở người chơi mở Bảo Đồ.
 • Mục menu mời chỉ hiển thị ở Bí Cảnh, Đại Thế Giới không hiển thị.
 • Chỉ được mời hảo hữu của bản thân, mỗi người mỗi ngày chỉ thành công mời 1 lần.
 • Trong toàn bộ quá trình Bí Cảnh đều có thể tiến hành mời hảo hữu.
 • Ngoại Vực Di Trân mỗi lần có thể thành công mời 2 hảo hữu.

Phần thưởng

 • Trực tiếp nhận được thưởng vật phẩm.
 • Sự kiện Bí Cảnh hoàn thành nhận được thưởng vật phẩm, sau khi hoàn thành sự kiện Bí Cảnh xong, sẽ dựa vào số lượng người chơi trong sự kiện, quét ra Rương số lượng tương ứng, một người chỉ được nhặt 1 lần.
 • Sự kiện Bí Cảnh hoàn thành nhận được thưởng trạng thái, trạng thái phần thưởng người chơi mở Bảo Đồ và hảo hữu được mời là khác nhau