Nội dung

Chào mừng Phiên Bản Mới Phi Hoa Kiếm Ảnh, chắc chắn không thể thiếu một loạt sự kiện hấp dẫn đi kèm. Cùng khám phá nhé!


CHUỖI SỰ KIỆN PHIÊN BẢN MỚI PHI HOA KIẾM ẢNH 

STT

Sự kiện

Bắt đầu

Kết thúc

Phạm vi

Nội dung

 1

Huyền Tinh Ngọc Bích

15/06/2022

17/06/2022

S1 - 17

Xem chi tiết

2

Ẩn Thế Cao Nhân

15/06/2022

20/06/2022

S1 - 17

Xem chi tiết

3

Mừng Phiên Bản Mới - Toàn Dân Nhận Quà

15/06/2022

20/06/2022

S1 - 17

Xem chi tiết

Boss Tạ Ơn

15/06/2022

20/06/2022

S1 - 17

Xem chi tiết

Kim Trư Tống Phúc

15/06/2022

22/06/2022

S1 - 17

Xem chi tiết

Online nhận quà

15/06/202222/06/2022S1 - 17Xem chi tiết
7

Triều Đình Phong Thưởng

20/06/202226/06/2022S1 - 17Xem chi tiết

8

Đại Chiến Sơn Tặc

23/06/202229/06/2022S1 - 17

Xem chi tiết

9

Ôn Tuyền

23/06/202229/06/2022S1 - 17 Xem chi tiết

10

Lễ Hội Săn Bắn

23/06/2022 29/06/2022 S1 - 17 Xem chi tiết

11

Đốt Lửa Trại

23/06/2022 29/06/2022 S1 - 17 Xem chi tiết

 

Chúc quý nhân sĩ có những giây phút vui vẻ cùng Cửu Âm Chân Kinh!