Hướng dẫn nhận quà
Đăng nhập
Nhập giftcode
Chọn máy chủ
Kích hoạt
vào game nhận quà
Kích hoạt
TRUYỀN TIN PHIÊN BẢN MỚI
Quà Nghênh Đón Tung Hoành Kỳ Cục
- Số lượng: 01
Kỳ Trân Dị Bảo
- Số lượng: 03
Tôn hiệu Côn Luân Đại Chiến
- Tôn Hiệu "Côn Luân Đại Chiến"
- Số Lượng 01
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan
Số lượng 5
Túi Mở Rộng Ưu
-Số Lượng: 01
Ngự Phong Thần Thủy (14 ngày)
- Số lượng: 1
Giới thiệu: Giftcode mừng ra mắt Phiên bản mới Côn Luân Đại Chiến
Cách nhận: Tham gia truyền tin Phiên bản mới
Tung Hoành Kỳ Cục
Kỳ Trân Dị Bảo
- Số lượng: 03
Tôn hiệu Độc Chưởng Càn Khôn
- Số lượng: 01
Quyển Cán Tẩy
- Số lượng: 10
Thẻ Dịch Dung
- Số lượng: 02
Bách Niên Tuyết Liên Quả
- Số lượng: 05
Giới thiệu: Giftcode Tung Hoành Kỳ Cục chào mừng Phiên bản mới Côn Luân Đại Chiến
Cách nhận: Nhận trên Fanpage
Biên Thành Hiệp Ca
Quà Toàn Dân [Biên Thành Hiệp Ca]
- Số lượng: 01
Tôn hiệu Vô Cương Chiến Thần
- Số lượng: 01
Triều Dương Nội Tu Đan
- Số lượng: 05
Thiên Sơn Tuyết Liên Quả
- Số lượng: 05
Giới thiệu: Giftcode Biên Thành Hiệp Ca chào mừng Phiên bản mới Côn Luân Đại Chiến.
Cách nhận: Nhận tại các trang báo
Ngọc Hải Quỳnh Long
Thưởng PVC Vũ Khí 15 ngày
- Số lượng: 01
Tôn Hiệu Tài Tử Giai Nhân
- Số lượng: 01
Hổ Phách Nội Tu Đan
- Số lượng: 05
Kỳ Trân Dị Bảo
- Số lượng: 03
Giới thiệu: Giftcode Ngọc Hải Quỳnh Long chào mừng Phiên bản mới Côn Luân Đại Chiến.
Cách nhận: Tham gia báo danh trên Intro Phiên bản mới
Danh Môn Hội Võ
Triều Dương Nội Tu Đan
- Số lượng: 05
Thiên Sơn Tuyết Liên Quả
- Số lượng: 05
Quà Quy Tâm Danh Môn Hội Võ
- Số lượng: 01
- Mở nhận được: + Hành cước lệnh *3 + Hiệp khách lệnh *10 + Ngũ uẩn *10 + Túi trợ lực môn phái *1 + Thập hương phản sinh hoàn *3 + Lệnh bài tích điểm chiến trường (100 điểm) *3 + Vô cực khiêu chiến lệnh *3 + Thập hương noãn tán *2 + Bạc vụn *500L + Quà pvc hạn giờ *1
Tôn hiệu Danh Môn Hội Võ
- Số lượng: 01
Giới thiệu: Giftcode Danh Môn Hội Võ chào mừng Phiên bản mới Côn Luân Đại Chiến
Cách nhận: Tham gia báo danh tại trang Intro Phiên bản mới
Bách Xuyên Quy Hải
Hổ Phách Nội Tu Đan
- Số lượng: 05
Kỳ Trân Dị Bảo
- Số lượng: 03
Thẻ Mừng Phổ Biến Bách Xuyên Quy Hải
- Số lượng: 1
- Mở nhận được: + Màn thầu *20 + Cẩm Hạp Đan Dược Thể Hình *1 + Ngũ Uẩn *10 + Lệnh bài tích điểm chiến trường (100 điểm) *3 + Thập hương phản sinh hoàn *3 + Hiệp khách lệnh *5 + Mộc hương dược tễ *2
Tôn hiệu Bách Xuyên Quy Hải
- Số lượng: 01
Tuyệt Địa (7 ngày)
- Số lượng: 1
Giới thiệu: Giftcode Bách Xuyên Quy Hải chào mừng Phiên bản mới Côn Luân Đại Chiến.
Cách nhận: Tham gia báo danh tại trang Intro Phiên bản mới
XEM LỊCH SỬ NHẬN QUÀ
STT Tài khoản Máy chủ Gói quà Thời gian nhận

Chưa có dữ liệu