Boss Tạ Ơn

Chào mừng PBM Phi Hoa Kiếm Ảnh, BQT Cửu Âm Chân Kinh gửi đến quý nhân sĩ sự kiện Boss Tạ Ơn!

 

Thời gian

  • Bắt đầu từ ngày 15/06 đến ngày 20/06/2022.

Phạm vi

  • Toàn bộ máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, 19:00 mỗi ngày hệ thống sẽ nhắc nhở sự kiện mở, trong thời gian 19:00-19:10, nhân sĩ tổ đội có thể đến NPC: Dương Tử Phong, Tô Châu (329, 769), Thành Đô (906, 539) báo danh, tham gia đấu thi đua diệt kẻ xấu, sau khi đội trưởng báo danh thành công, ở giao diện game của đội viên sẽ xuất hiện icon nhắc nhở, đội viên có thể nhấp icon chuyển vào map để tiến hành khiêu chiến, trong thời gian đó có thể tiếp tục tổ đội và vào.
  • 19:10, sau khi “Phương Văn Hổ” làm mới không thể vào map, thời gian khiêu chiến 5 phút, đoàn đội trong 5 phút tiêu diệt “Phương Văn Hổ” , top 3 tốc độ nhanh nhất có thể nhận được thưởng tàn quyển và có nhắc nhở hệ thống, mỗi đội viên của tất cả đoàn đội tiêu diệt BOSS thành công đều có thể nhận được: Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan (1 ngày)*2, Tuyết Liên Quả (5 Vạn Tu Vi)*1, phát qua thư.
  • Trong 5 phút chưa tiêu diệt thành công. Phương Văn Hổ sẽ biến mất, đoàn đội này được phán là khiêu chiến thất bại, không nhận được phần thưởng nào.
  • Nhân sĩ trong 5 phút tiêu diệt thành công “Phương Văn Hổ” có thể nhấp NPC trong map dịch chuyển, hoặc đợi 5 phút sau hệ thống sẽ dịch chuyển mọi người ra.

Phần thưởng

  • Chi tiết phần thưởng thi đấu (Chỉ top 3 sau khi tiêu diệt “Phương Văn Hổ” xong trong map sẽ rơi rương, đội trưởng nhặt)
Thứ HạngVật phẩmHình ảnhSố lượng
Đoàn đội hạng 1

Tàn Quyển Cổ Phổ1
Giang Hồ Nội Công Tàn Quyển5
Đoàn đội hạng 2Giang Hồ Nội Công Tàn Quyển3
Đoàn đội hạng 3Giang Hồ Nội Công Tàn Quyển1

Lưu ý

  • Đạo cụ tàn quyển trong phần thưởng thi đấu là không khóa.
  • Sự kiện cần tổ đội và số người tổ đội không được dưới 10 người mới có thể báo danh.