Triều Đình Phong Thưởng

Mừng phiên bản mới Phi Hoa Kiếm Ảnh, sự kiện Triều Đình phong thưởng sẽ được khai mở.

Hãy nhanh chóng tham gia bởi quý nhân sĩ sẽ có cơ hội nhận được 2 phúc lợi lớn, mở ra những vật phẩm đáng giá! 

Phạm vi

 • Toàn bộ máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Thời gian

 • Từ 0h ngày 20/06 đến 23h59 ngày 26/06/2022.

Phúc lợi 1

 Nội dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý nhân sĩ dùng bạc nén tiến hành diễn võ, trị thương, chat kênh thế giới, sửa trang bị, đập trứng, cầu phúc, dùng kỳ trân, đổi trang phục, lật bài tâm ma, triều hành bảo tàng, tiêu phí thích quán, set đồ thuộc tính kim ngọc.
 • Áp dụng thêm cả tính năng Roll Phỉ Thúy Oa Oa và phục chế Bảo vật Hỏa Cán Đài.

Phương thức nhận thưởng

 • Tăng thêm 1 phím mới Triều Đình Phong Thưởng trên trang Sự kiện đặc biệt trong giao diện hộp quà ở trang chính. 

 • Sau đó, nhấp vào phím Triều Đình Phong Thưởng mở giao diện nhận thưởng.

Phúc lợi 2

Nội dung

 • Khi tiêu phí đạt các mốc nhất định sẽ nhận được các phần thưởng.

Phần thưởng

 • Máy chủ Triệu Mẫn

Mốc

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

3 Đĩnh

Kỳ Trân Dị Bảo

5

Bách Niên Tuyết Liên Quả

10

7 Đĩnh

Kỳ Trân Dị Bảo

5

Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển

1

15 Đĩnh

Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển

1

Hứa Nguyện Kết

50

30 Đĩnh

Hứa Nguyện Kết

 

100

Kỳ Trân Dị Bảo

10

Thái Cực Quyền Cổ tàn quyển

2

50 Đĩnh

Hứa Nguyện Kết

150

Kỳ Trân Dị Bảo

10

Thái Cực Quyền Cổ tàn quyển

3

100 Đĩnh

Hứa Nguyện Kết

 

200
Kỳ Trân Dị Bảo20
Thái Cực Quyền Cổ tàn quyển5
 • Các máy chủ còn lại

Mốc

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

3 Đĩnh

Kỳ Trân Dị Bảo

5

Bách Niên Tuyết Liên Quả

10

7 Đĩnh

Kỳ Trân Dị Bảo

5

Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển

1

15 Đĩnh

Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển

1

Hứa Nguyện Kết

50

30 Đĩnh

Hứa Nguyện Kết

100

Kỳ Trân Dị Bảo

10

Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển

2

50 Đĩnh

Hứa Nguyện Kết

150

Kỳ Trân Dị Bảo

10

Thánh Hỏa Lệnh Cổ tàn quyển

3

100 Đĩnh

Hứa Nguyện Kết

200
Kỳ Trân Dị Bảo20
Thánh Hỏa Lệnh Cổ tàn quyển5

 

 


Lưu ý
 • Phần thưởng sẽ được trao sau 3-7 ngày khi kết thúc sự kiện.
 • Chỉ dùng bạc nén trong thời gian diễn ra sự kiện mới được tính, các đạo cụ mua ở shop sẽ không được tính.