Mừng Phiên Bản Mới - Toàn Dân Nhận Quà

 Chào mừng PBM Phi Hoa Kiếm Ảnh, BQT Cửu Âm Chân Kinh sẽ gửi tặng một phần quà nhỏ đến tất cả nhân sĩ!

 

Thời gian

  • Bắt đầu từ ngày 15/06 đến ngày 20/06/2022.

Phạm vi

  • Toàn bộ máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, nhân sĩ Danh Tuấn hàng ngày có thể đến NPC: Kinh Huệ Quyên, Tô Châu (432 812) nhận Quà Mừng Phiên Bản*1.
  • Mỗi nhân vật chỉ nhận được 1 lần duy nhất.

Phần thưởng

  • Mở quà sẽ nhận được Hy Thế Trân Bảo *1 và có thể nhận được thêm một trong các vật phẩm sau:
Phần thưởngHình ảnhSố lượng
Màn Thầu50
Trứng Luộc Trà5
Cá Sốt Canh Xương5
Bách Hiểu Binh Lục (Thượng)20
Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm50

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

5
Phiếu Vàng Vạn Linh20
Bách Niên Tuyết Liên Quả5
Túi Mở Rộng Ưu1
Đầu Cá Kho Tiêu5
Gà Ác Hầm Rượu5
Hy Thế Trân Bảo5
Quyển Tẩy Luyện Kỹ Năng Bảo Vật20
Huyền Ngọc Phấn1

Thuần Dương Phù Kiếm

(CAC Trước Khi Quyết Chiến hoàn thành xong nhận được thêm)

200

Lưu ý

- Quà có hiệu lực trong vòng 24 giờ.

- Quà và đạo cụ trong gói quà đều là Khóa.

- Túi Mở Rộng Ưu mở xong, nhận được 4 loại Túi 18 ô (14 ngày) mỗi loại 1 cái.

- Quà cần Danh Tuấn Giang Hồ mới có thể mở.