Huyền Tinh Ngọc Bích

Chào mừng PBM Phi Hoa Kiếm Ảnh, BQT Cửu Âm Chân Kinh gửi đến quý nhân sĩ sự kiện Huyền Tinh Ngọc Bích.

Thời gian

  • Bắt đầu từ ngày 15/06 đến ngày 17/06/2022.

Phạm vi

  • Máy chủ Nội 3 và Nội 3 trở lên.

Nội dung

  • Thiên sơn nhập thế, Thiên Sơn Chưởng Môn muốn chiêu mộ kỳ tài luyện võ trong giang hồ, đặc biệt bố trí vài Thiên Sơn Huyền Băng ở các nơi trên giang hồ, 20:00 mỗi tối, thế giới sẽ có nhắc nhở, ở hai map ngẫu nhiên sẽ xuất hiện Sứ Giả Tu Luyện Ngọc Bích (Thời gian tồn tại của Sứ Giả Tu Luyện Ngọc Bích là 20:00-23:00, ở map hiện tại Huyền Băng bị hủy xong NPC map cũng theo đó biến mất), nhân sĩ có thể trò chuyện với NPC đi tiến hành tu luyện, Thiên Sơn Huyền Băng có Thiên Sơn Kiếm Trận bảo vệ, cao thâm khó lường, nhân sĩ thông qua thí luyện thành công có thể nhận được rất nhiều phần thưởng.
  • Thiên Sơn Huyền Băng bị hủy xong, sẽ rơi: Cổ Phổ Tàn Quyển*1, Giang Hồ Nội Công Tàn Quyển*3, Mảnh Thác Bản*5 (Cửu Âm Chí Trước Khi Quyết Chiến xong), đạo cụ vào đấu giá thế giới, phần thưởng thuộc về đoàn đội hoặc cá nhân gây ra đòn cuối cho Huyền Băng.
  • Sau khi Thiên Sơn Huyền Băng bị hủy, nhân sĩ có thể nhấp vào cổng dịch chuyển trong map rời khỏi map, rời khỏi map độc lập vào Đại Thế Giới xong, vị trí chỗ ở của Huyền Băng ban đầu sẽ có Thiên Sơn Kiếm Trận, nhân sĩ có thể nhấp Kiếm Trận nhận được hiệu quả tốc độ Nội Tu tăng 300% duy trì 1h. Kiếm Trận sẽ bảo lưu 5 phút.

Kỹ năng Thiên Sơn Huyền Băng

  • Thiên Sơn Huyền Băng có 2 loại tư thế, sẽ đổi ngẫu nhiên:

1. Tư thế phòng thủ: Giảm sát thương bản thân Huyền Băng chịu, và phản đòn tất cả sát thương.

2. Tư thế tấn công: Tăng sát thương bản thân Huyền Băng chịu, bố trí kiếm trận trong 20m xung quanh Huyền Băng, tiến hành bóp chặt kiếm trận đối với tất cả người chơi trong phạm vi đứng, sát thương mỗi giây bằng tỉ lệ nhất định của HP bản thân người chơi.

Lưu ý

  • Trong map sự kiện Thiên Sơn Huyền Băng không thể mở kiểu Giang Hồ.
  • Tất cả trạng thái bất thường của Thiên Sơn Huyền Băng, tất cả nhân sĩ đến gần Huyền Băng 5m không thể hồi phục HP và sẽ xóa một số trạng thái tăng ích.