Tịnh Thiên Cung nằm ở nơi sâu sơn cốc vắng vẻ hẻo lánh ở Ngoại Vực Võ Lâm, bốn bề núi bao quanh, địa thế hiểm trở, khó vào khó ra. Nghe nói là đệ tử đích truyền của Thanh Tịnh Tán Nhân Tôn Bất Nhị là Hạc Ảnh Đạo Trưởng sáng lập ra.

Một trăm năm trước, Hạc Ảnh Đạo Trưởng vân du khắp nơi, chỉ thấy sấm sét trong sơn cốc khiến lửa cháy đầy trời, lửa cháy đến 7 ngày mới tắt. Một thời gian sinh linh đồ thán, một mảnh hoang tàn. Hạc Ảnh Đạo Trưởng ở cốc sâu trong núi nhìn thấu đạo thiên địa và xây dựng đạo quán ở đây, thu nhận đệ tử, tu chân giảng đạo, truyền thụ võ nghệ.


Trong vòng 100 năm, đạo quán nhỏ nhỏ ban đầu đã trở thành Phần Thiên Cung uy danh lẫm liệt của Ngoại Vực Võ Lâm. Cung Chủ trước đây Vân Thanh Đạo Trưởng bảo vệ ý kiến của mình, dẫn đệ tử Phần Thiên Cung tham gia trận chiến tranh giành lãnh địa Trung Nguyên lần thứ 2, cao thủ trong cung tổn thất nghiêm trọng.

Giờ Cung Chủ Thiên Toàn Đạo Trưởng đổi tên Phần Thiên Cung thành Tịnh Thiên Cung, né tránh thế sự, nghỉ ngơi điều dưỡng, không tham gia tranh đấu giang hồ, chỉ cầu thanh tĩnh thoát xa cảnh tranh giành.