Những bông hoa quyến rũ, gọi mời ong bướm đến. Múa trong lòng bàn tay, giống như móng vuốt mèo gãi vùng tim.

Nguyệt lãnh thiên sơn, minh đảo khứ trì - Chiêu hồn sở ca, sơn quỷ ám đề

Võ học mới: Mị Khấp Thích

Tên chiêu thức: Hoa Kiều Cấm

 • Cấp: 12
 • Loại: Thực
 • Phân loại: Cận-Đa Công
 • Hồi: 2 giây
 • Phạm vi: 5m
 • Hiệu quả: Những bông hoa quyến rũ, gọi mời ong bướm đến. Càn quét kẻ địch phía trước gây sát thương, khi thi triển đồng thời thêm cho bản thân trạng thái "Hoa Kiều Cấm": tăng 5% tốc độ di chuyển, duy trì 10s, có thể cộng dồn 3 tầng. Sau khi trạng thái "Hoa Kiều Cấm" cộng dồn đến 3 tầng, có thể khiến chiêu tức biến đổi thành [Chưởng Tình Nhiễu].

Tên chiêu thức: Chưởng Tình Nhiễu

 

 • Cấp: 12
 • Loại: Thực
 • Phân loại: Xa-Đơn Công
 • Hồi: 2 giây
 • Phạm vi: 15m
 • Hiệu quả: Múa trong lòng bàn tay, giống như móng vuốt mèo gãi vùng tim. Ném dao găm gây sát thương cho mục tiêu, nếu mục tiêu chưa kịp đỡ đòn thì thêm hiệu quả "Tình Nhiễu": Liên tục hút huyết của mục tiêu cho bản thân, duy trì 7s. Sử dụng khi bản thân ở trạng thái Lựu Hoa Yêu, có thể tốn 1 tầng Lưu Hoa Yêu, khiến kỹ năng kích hoạt "Tình Nhiễu" vừa khiến mục tiêu phong chiêu 1s. Chiêu thức dùng xong xóa trạng thái "Hoa Kiều Cấm" của bản thân.

Tên chiêu thức: Tấn Ti Ma

 • Cấp: 12
 • Loại: Thực
 • Phân loại: Cận-Đơn Công
 • Hồi: 8 giây
 • Phạm vi: 3m
 • Hiệu quả: Tình vấn vương, khó nỡ khó xa khó quên. Đâm mục tiêu gây sát thương, sử dụng khi bản thân ở trạng thái Lưu Hoa Yêu, tốn 1 tầng Lưu Hoa Yêu, khiến kỹ năng gây thêm sát thương x0.3. (Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ).

Tên chiêu thức: Lăng Hoa Hoặc

 • Cấp: 12
 • Loại: Thực
 • Phân loại: Cận-Đơn Công
 • Hồi: 10 giây
 • Phạm vi: 3m
 • Hiệu quả: Lăng hoa chí, ánh mắt đào hoa mê hoặc nhân tâm. Uyển chuyển quấn lấy gây sát thương cho mục tiêu. (Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ)

Tên chiêu thức: Hạnh Nguyệt Thực

 • Cấp: 12
 • Loại: Thực
 • Phân loại: Xa-Đơn Công
 • Hồi: 10 giây
 • Phạm vi: 10m
 • Hiệu quả: Giấc mơ hoang đường, Hạnh Nguyệt mê hoặc lạc đường cũ. Di chuyển nhanh đến sau lưng mục tiêu gây sát thương, nếu mục tiêu chưa đỡ đòn sẽ bị đánh bay.

Tên chiêu thức: Ngưng Tâm Hoảng

 • Cấp: 12
 • Loại: Hư
 • Phân loại: Cận-Đa Công
 • Hồi: 2 giây
 • Phạm vi: 5m
 • Hiệu quả: Thiên biên quốc, ngưng tâm hoảng hốt nan cụ ngôn. Vung đòn ra phía trước gây sát thương cho kẻ địch, phá phòng thành công thêm cho bản thân trạng thái "Ngưng Tâm Hoảng": Hấp thu sát thương của 5% HP tối đa của bản thân, khi "Ngưng Tâm Hoảng" tồn tại bản thân không thể bị đánh bay, tối đa duy trì 10s, tối đa cộng dồn 1 tầng.

Tên chiêu thức: Si Mị Bác

 • Cấp: 12
 • Loại: Thực (Đại)
 • Phân loại: Cận-Đa Công
 • Hồi: 10 giây
 • Phạm vi: 8m
 • Hiệu quả: Tổng du tha, phúc vũ phiên vân chu toàn cửu. Ẩn giấu thân hình, nhảy uốn lượn, gây sát thương cho kẻ địch xung quanh, hấp thu kẻ địch dưới mặt đất xung quanh vào bản thân, khi kẻ địch muốn tiếp xúc với bản thân sẽ đánh bay kẻ địch. Sử dụng khi bản thân ở trạng thái Lưu Hoa Yêu, có thể tốn 1 tầng Lưu Hoa Yêu, khiến kỹ năng mỗi đòn chính xác mục tiêu chưa đỡ đòn có thể chớp mắt tước đi tầm nhìn mục tiêu.

Tên chiêu thức: Lưu Hoa Yêu

 • Cấp: 12
 • Loại: Giá
 • Phân loại: Cận-Đa Công
 • Hồi: 1 giây
 • Phạm vi: 1m
 • Hiệu quả: Yêu diễm hống, lục dương đới vũ thùy thùy trọng. Ngăn chặn thành công 3 lần có thể nhận được 1 tầng trạng thái Lưu Hoa Yêu: Khi sử dụng [Chưởng Tình Nhiễu], [Tấn Ti Ma], [Si Mị Bác] kèm hiệu quả thêm, trạng thái duy trì 15s, tối đa cộng dồn 3 tầng. [Chưởng Tình Nhiễu]: Vừa kích hoạt 'Tình Nhiễu' vừa khiến mục tiêu phong chiêu 1s; [Tấn Ti Ma]: Gây thêm sát thương x0.3; [Si Mị Bác]: Mỗi đòn chính xác mục tiêu chưa đỡ đòn có thể chớp mắt tước mất tầm nhìn của mục tiêu.

Tên chiêu thức: Chiết Giang Sơn

 

 • Cấp: 12
 • Loại: Thực
 • Phân loại: Cận-Đa Công
 • Hồi: 12 giây
 • Phạm vi: 5m
 • Hiệu quả: Doanh doanh ác, mê mị sở yêu đoạn giang sơn. Xoay người gây sát thương cho kẻ địch xung quanh và phong chiêu 2s. Nếu trên người phe địch bị "Tình Nhiễu" quấy rối, thì choáng thêm 2s.