Sau nhiều năm, trong Vĩnh Dạ Thành tối tăm mù mịt, thế lực uy chấn Ngoại Vực - Minh Nhạc cuối cùng có 1 phân đà ở đây. Tục ngữ nói: Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Minh Nhạc trong Vĩnh Dạ Thành dù chỉ là "một góc nhỏ" của Vĩnh Dạ Thành, nhưng những thứ trọng yếu như điển tích võ học của nó thì cái gì cũng có. Nếu có thể thành công thâm nhập vào trong đó, đọc được võ học "Minh Lệ Nhẫn" danh tiếng lẫy lừng ở Ngoại Vực, thực lực của các hiệp sĩ sẽ có sự nhảy vọt vượt bậc!Ám Hắc Bát Phái-Minh Nhạc

Võ học Minh Lệ Nhẫn vẫn là võ học quyền nhẫn kỳ môn, chiêu thức nhanh mạnh, khống chế cực mạnh. Người đối trận hơi sơ ý một chút sẽ chết ngay tại chỗ!


Minh Lệ Nhẫn