Vân Phong Quyết Chiến là cách chơi Liên server toàn cụm toàn server, các vị đại hiệp cùng nhau trên đỉnh Vân Phong tỉ võ luận kiếm, tỉ thí kỹ nghệ. Vân Phong Quyết Chiến hiện tại chỉ có thể báo danh cá nhân, không thể tổ đội báo danh.

Nội dung

  • Các vị đại hiệp trước khi báo danh cần chọn trang bị, kinh mạch, nội công, bảo vật tương ứng. Và trước khi mở tỉ võ, chọn võ học thích hợp tiến hành chuẩn bị chiến.
  • Vân Phong Quyết Chiến sử dụng cơ chế thi đấu 3 người đấu 3 người, tuyển thủ luân phiên ra trận.
  • Trong 1 vòng thi đấu, kẻ thắng kế thừa Khí Huyết và Nội Lực hiện tại, kẻ thua thì ra trận tuyển thủ mới, đấu với kẻ thắng. Cho đến khi tuyển thủ cuối cùng của 1 phe thua cuộc, thi đấu sẽ phân thắng bại.

Phần thưởng

Thưởng 1 lần

  • Vân Phong Quyết Chiến kết thúc xong, người chơi có thể nhận được thưởng Lệnh Bài Võ Đạo Tranh Phong.

Thưởng mỗi tuần

  • Tích cực tham gia Vân Phong Quyết Chiến, sau khi hoàn thành mục tiêu tuần, có thể nhận lượng lớn thưởng Lệnh Bài Võ Đạo Tranh Phong.