Sẽ có những điều chỉnh nào khác trong phiên bản mới Phong Khởi Kiếm Ca?

Tìm hiểu nhân sĩ nhé!

2015-10-10_11-03-54

Thêm mới Cao Thủ Tuyệt Đỉnh-Nghiệp Hỏa Kỳ Lân

Điều kiện xuất hiện:

 • Thường sống ở Lạc Dương, hiện thân vào lúc 20h mỗi tối thứ 2,4,6 hàng tuần. Nghiệp Hỏa Kỳ Lân sẽ xuất hiện sau khi Cửu Âm Chí mở giai đoạn ”Oa Khấu Khiêu Lương”.
 •  Đóng boss Cá mập ở Đảo thanh hải
 •  Điều chỉnh xong, khi huyết lượng của Đại Mạc Hỏa Quy, Cưu Độc Vương, Tam Trảo Tuyết Viên dưới 10%, sẽ nhận được trạng thái “Hồi Quang Phản Chiếu”. “Hồi Quang Phản Chiếu” là hộ thuẫn hấp thu sát thương, sau khi hộ thuẫn bị phá thủ lĩnh tử vong. Lượng hấp thu sát thương của hộ thuẫn bằng 15%-22% của huyết lượng Cao Thủ Tuyệt Đỉnh.
 •  Điều chỉnh xong, trong phạm vi 200m quanh Cao Thủ Tuyệt Đỉnh-Đại Mạc Hỏa Quy, Cưu Độc Vương, Tam Trảo Tuyết Viên, Cao Thủ Tuyệt Đỉnh-Hỏa Kỳ Lân nhân vật người chơi sau khi tử vong sẽ không thể hồi sinh tại chỗ.

Ưu hóa Hỏa Kỳ Lân, Vĩnh Dạ Song Kiều, Tam Trảo Tuyết Viên, Vạn Niên Hỏa Quy, Cưu Độc Vương.

 

Cách thức ưu hóa:

 • Giai đoạn Cửu Âm Chí Nội 3: Người chơi (Số điểm nội công≤56) sẽ không thể gây ra sát thương cho Cao Thủ Tuyệt Đỉnh.
 • Giai đoạn Cửu Âm Chí Nội 4: Người chơi (Số điểm nội công≤56) sẽ không thể gây ra sát thương cho Cao Thủ Tuyệt Đỉnh. Người chơi (57≤Số điểm nội công<67) giảm 50% sát thương gây ra cho Cao Thủ Tuyệt Đỉnh.
 •  Giai đoạn Cửu Âm Chí Nội 5: Người chơi (Số điểm nội công≤66) sẽ không thể gây ra sát thương cho Cao Thủ Tuyệt Đỉnh. Người chơi (67≤Số điểm nội công<90) giảm 50% sát thương gây ra cho Cao Thủ Tuyệt Đỉnh.
 • Giai đoạn Cửu Âm Chí Nội 6: Người chơi (Số điểm nội công≤89) sẽ không thể gây ra sát thương cho Cao Thủ Tuyệt Đỉnh. Người chơi (90≤Số điểm nội công<111) giảm 50% sát thương gây ra cho Cao Thủ Tuyệt Đỉnh.

Điều chỉnh điều kiện nhận nhiệm vụ Thí Luyện Nội 5 của Minh Giáo và Thiên Sơn

 

 • Cần Nội 4 môn phái tương ứng của người chơi tu luyện đến tầng 36, mới có thể nhận nhiệm vụ Thí Luyện Nội 5.

Điều chỉnh xong phần thưởng chiến trường phe thắng phe thua sẽ không còn nhận DCĐ (chiến trường)

Võ học Cổ Phổ:

 • Tăng sát thương cơ bản 8 tầng đầu của Long Trảo Thủ (Cổ Phổ), Đả Cẩu Bổng Phát (Cổ Phổ), Thái Cực Quyền (Cổ Phổ). Cơ chế võ học duy trì quy tắc hiện tại không có gì thay đổi.
 •  Kỹ năng loại bẫy: Thông qua tăng thêm hiệu quả đặc biệt của trang bị, giúp người chơi hình thành tính miễn dịch nhất định đối với các loại hiệu quả hạn chế của kỹ năng loại bẫy (Ví dụ như giảm tốc, phong chiêu, cấm khinh công…).

Võ học môn phái:

Thiên Nhạc Kiếm Pháp:

 • Cự ly phá phòng của [Tuyết Lạc Vãn Thanh Thu] tầng 1-4 điều chỉnh thành 5m, tầng 5 bắt đầu khôi phục 15m

Vong Xuyên Kiếm Pháp:

 • Thời gian hồi của [Hoảng Hốt Ảm Tiêu Hồn] tầng 1-7 tăng lên 3s. Tầng 8 bắt đầu hồi phục thời gian hồi ban đầu.
 • Đồng thời võ kỹ của kỹ năng này: Thời gian hồi trong [Hoảng Hốt Ảm Tiêu Hồn-Thu Thủy] tăng 2s hiệu quả. Bây giờ từ tầng 8 của kỹ năng mới bắt đầu sinh hiệu lực.

Bỏ Tiệm Đổi Hàng Long Hộ Oản ở Thành Đô Hồng Văn Đỉnh (752,470), tạm dừng sản sinh Hàng Long Hộ Oản, hãy sử dụng Hàng Long Hộ Oản và đạo cụ đổi liên quan kịp thời.

 

Điều chỉnh lối chơi vào tù

 • Người chơi vào tù do tên đỏ sẽ không thể ra tù sớm bằng cách “Thử Vận May”, “Tiêu Tài Miễn Tai”, “Cướp Ngục”; Do người chơi bị Hải Bổ bắt vào tù sẽ không thể thông qua “Tiêu Tài Miễn Tai” để ra tù sớm.
 • Trong nhà tù thêm mới cách chơi Lao động hối lỗi, người chơi vào tù do tên đỏ và người chơi vào tù do Hải Bổ bắt nhốt có thể thông qua nhiệm vụ lao động hối lỗi để ra tù sớm. Đồng thời tiến hành thay đổi text miêu tả liên quan.
 • Sau khi điều chỉnh, người chơi vào tù chỉ có thể thông qua lao động hối lỗi để ra tù sớm, hạn chế về ra tù ban đầu (Người chơi vào tù do Hải Bổ bắt mỗi ngày tối đa có thể ra tù sớm 5 lần) không thay đổi.

Ưu hóa vấn đề client 32bit và 64 bit khi chiến đấu hàng trăm người thời gian dài có vấn đề về bộ nhớ, tăng fps khi người chơi chiến đấu.

 

Đóng chức năng phân giải võ kỹ cổ phổ

Và còn nhiều cập nhật khác đang chờ nhân sĩ khám phá!

Chưởng quản kính bút