Quỷ hỏa lưu thanh huy, hành nhân bất đắc khuy. Quỷ Thành, một thế giới khác ở Ngoại Vực. Xông vào nơi này, đèn đuốc suy yếu, cửa hàng san sát, một hiện tượng phồn vinh. Ở sông Hoàng Tuyền, có lẽ là cảnh giới cực lạc của quên mình. Có lẽ là A Tỳ Địa Ngục sau khi vén mây mù...
Đại hiệp vào Vĩnh Dạ Thành, mở cốt truyện Chợ Quỷ, hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện "Tam trùng thí luyện". Vén lớp mây mù trong đó lên, khám phá nguồn gốc quá khứ của Chợ Quỷ.

 

Chợ Quỷ

Đây là tính năng đấu giá các vật phẩm, người chơi vào giao diện này để tiến hành đấu giá các vật phẩm yêu thích của mình mà trên các thị trường bình thường khó có thể có được.

Các cách chơi khác trong Quỷ Thị Mê Vân

Thu Thập Vật Kỳ Dị

 • Quỷ Tam Nương thích thu thập những thứ kỳ lạ, đến Thương Nhân Quỷ Thị xem có đồ gì Quỷ Tam Nương cần không.
 • Đến chỗ Quỷ Tam Nương nhận nhiệm vụ, mỗi ngày hoàn thành 1 lần. Hoàn thành nhiệm vụ nhận được 50 điểm Tình Báo.

Điệp Huyết Xà Quật

 • Cấm địa 12 người, hình thức chiến đấu mới. Các đại hiệp liên thủ đối mặt với Cự Xà dưới lòng đất. Xà Vương rất giảo hoạt, nó che giấu điểm yếu, há to miệng lớn đón kẻ địch.
 • Đến Bốc Sơ nhận nhiệm vụ, mỗi tuần hoàn thành 1 lần. Hoàn thành khiêu chiến nhận điểm Xích Luyện

Điều Tra Gián Điệp

 • Dùng điểm Tình Báo thu thập được tiến hành điều tra suy diễn, giúp Quỷ Diêm Vương điều tra Gián Điệp ẩn nấp ở Quỷ Thị. Mỗi lần tiến độ suy diễn đầy nhận được 1 lần thưởng.
 • Nhấp "Tình báo mỗi ngày" mỗi ngày nhận được điểm Tình Báo ngẫu nhiên, tham gia các cách chơi của Quỷ Thị nhận thêm điểm.

Tiêu Diệt Thích Khách

 • Nhận nhiệm vụ ở Quỷ Thị Chấp Pháp Giả, tìm Kẻ Tình Nghi Thích Khách trong map Quỷ Thị, đến gần nhận diện thành công tiến hành tiêu diệt hắn, hoàn thành nhiệm vụ.
 • Đến Hà Thiết Điện nhận nhiệm vụ, mỗi ngày hoàn thành 1 lần. Hoàn thành nhiệm vụ nhận được 50 điểm Tình Báo.

Vô Gian Quỷ Thị

 • Tứ Đại Quỷ Vương võ nghệ phi phàm, ai cũng có tuyệt kỹ, phát động khiêu chiến người bên ngoài đến.
  • Kiểu 1 (Tổ đội 6 người): Tứ Đại Quỷ Vương từng người xuất hiện, cần các đại hiệp sắp xếp chiến thuật linh hoạt để đánh bại.
  • Kiểu 2 (Tổ đội 6 người): Tứ Đại Quỷ Vương cùng ra trận, như vào tuyệt cảnh, các đại hiệp đối mặt khiêu chiến giống như địa ngục.

Thí Luyện Độc Dược

 • Đến chỗ Độc Tôn Giả nhận nhiệm vụ sau đố trò chuyện, bắt đầu luyện độc. Theo lời của Độc Tôn Giả, trong thời gian quy định chọn nguyên liệu tương ứng, quá thời gian hoặc chọn sai, nhiệm vụ thất bại cần làm lại.
 • Đến Độc Tôn Giải nhận nhiệm vụ, mỗi ngày hoàn thành 1 lần. Hoàn thành nhiệm vụ nhận được 50 điểm Tình Báo

Cuộc Đua Nhanh Nhẹn

 • Quỷ Trọng là đệ nhất cao thủ của Quỷ Vô Đạo, khiêu chiến Quỷ Trọng đến khi được hắn chấp nhận, chống đỡ được 10 chiêu bất bại.
 • Đến Quỷ Vô Đạo nhận nhiệm vụ, mỗi ngày hoàn thành 1 lần. Hoàn thành nhiệm vụ nhận được 50 điểm Tình Báo