Chính thức ra mắt: 07.03
quà báo danh
x1
Tôn hiệu Vấn Đỉnh Trung Nguyên
x3
Kỳ Trân Dị Bảo
x1
Khoái Hoạt Náo Lễ Hoa (Khóa)
x5
Hổ Phách Nội Tu Đan
x1
Tuyệt Địa (7 ngày)
Báo danh 0/5
Hoàn thành 5 ngày nhận ngay giftcode
vĩnh dạ chi chiến
Tịnh thiên cung
Minh nhạc
Tịnh thiên cung
Tịnh Thiên Cung nằm ở nơi sâu sơn cốc vắng vẻ hẻo lánh ở Ngoại Vực Võ Lâm, bốn bề núi bao quanh, địa thế hiểm trở, khó vào khó ra. Nghe nói là đệ tử đích truyền của Thanh Tịnh Tán Nhân Tôn Bất Nhị là Hạc Ảnh Đạo Trưởng sáng lập ra.
Minh nhạc
Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Minh Nhạc trong Vĩnh Dạ Thành dù chỉ là "một góc nhỏ" của Vĩnh Dạ Thành, nhưng những thứ trọng yếu như điển tích võ học của nó thì cái gì cũng có. Nếu có thể thành công thâm nhập vào trong đó, đọc được võ học "Minh Lệ Nhẫn" danh tiếng lẫy lừng ở Ngoại Vực, thực lực của các hiệp sĩ sẽ có sự nhảy vọt vượt bậc!
phong vân tái khởi
nội dung hấp dẫn
võ học mới
Tính năng mới
Tứ Hải Quy Đao Quyết
Mị Khấp Thích
Hồn Ly Túy Mộng Công
Thiên Anh Phá Trận Đao
Minh Lệ Nhẫn
sự kiện đặc sắc