Cách chơi thế lực Minh Nhạc

Thu Thập Vật Tư

Khắp nơi xung quanh Minh Nhạc là Minh Tứ Hoa, Minh Tứ Hoa lần lượt là: Băng Tinh Lan, Mạn Châu Sa Hoa, Mạn Đà La Đen, Quỷ Hồng; Hiện trong môn cần gấp Minh Tứ Hoa dùng để luyện chế dược, mau đi thu thập Minh Tứ Hoa để luyện chế dược.

 • Điều kiện tham gia

  • Cửu Âm Chí: Oa Khấu Khiêu Lương
  • Nhân vật có Danh Tuấn Giang Hồ
 • Cách chơi: Nhân vật có thể dùng bạc để hoàn thành nhiệm vụ. Số bạc tốn: 5 lượng.
 • Phần thưởng: Giao Minh Tứ Hoa xong nhận được 5 điểm U Minh; Điểm U Minh có thể đổi võ học ở "Tiệm" trong giao diện chính.
Lưu ý
 • Nhân vật có thể đến thành Lạc Dương, tìm NPC Thuyền Phu để đến Vĩnh Dạ Thành.
 • Thông qua Cổng dịch chuyển bản đồ trong Vĩnh Dạ Thành để đến Minh Nhạc.

Tuần Tra Định Kỳ

Trong Vĩnh Dạ Thành cài nhiều thám tử của Minh Nhạc, thám tử lần lượt là Diệp Quân, Trịnh Đào, Nhiếp Thăng và Tiền Cương; Đến Vĩnh Dạ Thành nhận tin tình báo trong Vĩnh Dạ Thành gần đây từ các thám tử; Đồng thời cặn dặn họ tiếp tục thăm dò tin tức.

 • Điều kiện tham gia

  • Cửu Âm Chí: Oa Khấu Khiêu Lương
  • Nhân vật có Danh Tuấn Giang Hồ
 • Cách chơi: Nhân vật có thể dùng bạc để hoàn thành nhiệm vụ. Số bạc tốn: 5 lượng.
 • Phần thưởng: Giao tình báo nhận được xong sẽ nhận 5 điểm U Minh; Điểm U Minh có thể đổi võ học ở "Tiệm" trong giao diện chính.
Lưu ý
 • Nhân vật có thể đến thành Lạc Dương, tìm NPC Thuyền Phu để đến Vĩnh Dạ Thành.
 • Thông qua Cổng dịch chuyển bản đồ trong Vĩnh Dạ Thành để đến Minh Nhạc.

Tinh Tu Võ Học

 • Điều kiện tham gia

  • Cửu Âm Chí: Oa Khấu Khiêu Lương
  • Nhân vật có Danh Tuấn Giang Hồ
  • Thực lực đạt: Sơ Học Sạ Luyện
  • Đã nhận nhiệm vụ: Tinh Tu Võ Học
 • Thời gian tham gia: 30 phút
 • Cách chơi: Thông qua "Thân Đồ Thái" vào bản đồ sự kiện. Trong thời gian sự kiện sẽ xuất hiện 2 đệ tử Minh Nhạc. Nhân sĩ tiến hành đánh bại 1 đệ tử thí luyện, sau đó có 10 giây để đánh bại đệ tử thí luyện còn lại. Đồng thời đánh bại thì sự kiện sẽ kết thúc. Trong quá trình chiến đấu, nếu nhân vật bị đánh bại sẽ được trị thương xong tiếp tục chiến đấu.
 • Phần thưởng: nhận được 50 điểm U Minh; Điểm U Minh có thể đổi võ học ở "Tiệm" trong giao diện chính.

Lưu ý

 • Nhân vật không thẻ ở trong trạng thái chiến đấu, không ở trong trạng thái tử thương.
 • Nhân vật có thể đến thành Lạc Dương, tìm NPC Thuyền Phu để đến Vĩnh Dạ Thành.
 • Thông qua Cổng dịch chuyển bản đồ trong Vĩnh Dạ Thành để đến Minh Nhạc.