Quỳ Hoa Bảo Điển 

Giang hồ chí bảo là cách chơi mới trong Cửu Âm Chân Kinh, người chơi thông qua những giang hồ chí bảo này có thể tu luyện nội công và võ học tuyệt thế trong giang hồ, chí bảo hiện đã khai mở là “Tứ Hoa Châm”, “Hắc Mộc Lệnh” lần lược có thể dùng để tu luyện “Quỳ Hoa Bảo Điển”“Hấp Tinh Đại Pháp”,  sau đây là tư liệu chi tiết của của hai bộ võ học nội công.  

Tu Luyện nội công 

Tu Luyện nội công

Chí bảo cần

Số tầng tu luyện

Tu Luyện Thấp Nhất

Điều kiện tu luyện

Thời đoạn tu luyện

Tỉ lệ tăng điểm Tu Vi

1-15 tầng

50

Hướng Công Công thảo giáo pháp môn

18:00~24:00

 1.5%

16-25 tầng

80

Hướng Công Công thảo giáo pháp môn

18:00-24:00

 1.5% 

26-35 tầng

110

Hướng Công Công thảo giáo pháp môn

18:00-24:00

  1.5%

36-49 tầng

150

Hướng Công Công thảo giáo pháp môn

18:00-24:00

  1.5%

 Chí bảo có thể thông qua bảo rương thế giới nhận được, sau khi nhận được giang hồ chí bảo, nhấp phải vào chí bảo bắt đầu tu luyện, nhấp xong bắt đầu phát động tác tu luyện, sau khi phát hoàn thành, khấu trừ số điểm năng lượng chí bảo tương ứng, tuyệt học tăng điểm tu vi, Tu Vi còn lại do giảm thiểu quá trình tu luyện có thể bị gián đoạn.Khi người có chí bảo từ 18 giờ đến 0 giờ điểm bị kích sát, thì chí bảo rơi xuống đất, tất cả mọi người đều có thể nhận (người chơi thuộc giai đoạn bảo hộ và người chơi trong lôi đài không thể nhận). Tu luyện ban đầu của chí bảo là 40 điểm, mỗi 25 phút giảm 1 điểm tu luyện, khi tu luyện giảm còn 0 thì chí bảo mất đi.  

 Nói chuyện cùng với Trịnh Công Công-Thái giám Kim Lăng Thành (949.1521) về phương thức tu luyện thảo giáo, nói chuyện kết thúc, tăng tu luyện và thêm 1 BUFF cho người chơi,   nhắc nhở được NPC chỉ định, kích sát 1 người chơi thực lực Đăng Phong Tạo Cực trở lên, có xác suất tăng 1 tu luyện, tăng tích hợp CD: 5 giây, kích sát nhân vật tương đồng, mỗi ngày nhiều nhất có thể nhận 2 điểm tu luyện.

Thuộc tính nội công

Thuộc tính nội công

Thuộc tính

Số  tầng

Hiệu quả kỹ năng

Tầng 6-15

Mỗi lần tấn công đều có thể lấy trộm tốc độ di chuyển của mục tiêu,  cự li Xuyên Vân Tung và Nhạn Hành Công, nhiều nhất có thể xếp chồng  6 lần, duy trì 15s, đồng thời khi kích hoạt lấy trộm còn có xác suất nhất định khiến bản thân trong một khoảng thời gian miễn dịch tất cả các hiệu ứng hạn chế di chuyển.

Xảo Tiệp Vạn Đoan:Mỗi lần xuất chiêu đều có khả năng đả thông toàn bộ kinh mạch, trong 28 giây,  giữa tất cả các chiêu thức cùng bộ võ học không cần điều tức.

Quỳ Hoa Chân Khí: Mỗi lần xuất chiêu đều có khả năng khiến chân khí tự do vận chuyển, trong 20 giây miễn hạn chế thời gian hồi.

Tầng 16-25

Mỗi lần tấn công đều có thể lấy trộm tốc độ di chuyển của mục tiêu, cự li Xuyên Vân Tung và Nhạn Hành Công, nhiều nhất có thể xếp chồng  6 lần, duy trì 18s, đồng thời khi kích hoạt lấy trộm còn có xác suất nhất định khiến bản thân trong một khoảng thời gian miễn dịch tất cả các hiệu ứng hạn chế di chuyển.

Xảo Tiệp Vạn Đoan:Mỗi lần xuất chiêu đều có khả năng đả thông toàn bộ kinh mạch, trong 30 giây, giữa tất cả các chiêu thức cùng bộ võ học không cần điều tức.

Quỳ Hoa Chân Khí: Mỗi lần xuất chiêu đều có khả năng khiến chân khí tự do vận chuyển, trong 22 giây xáo bỏ hạn chế thời gian hồi.

Tầng 26-35

Mỗi lần tấn công đều có thể lấy trộm tốc độ di chuyển của mục tiêu, cự li Xuyên Vân Tung và Nhạn Hành Công, nhiều nhất có thể xếp chồng  6 lần, duy trì 21s, đồng thời khi kích hoạt lấy trộm còn có xác suất nhất định khiến bản thân trong một khoảng thời gian miễn dịch tất cả các hiệu ứng hạn chế di chuyển.

Xảo Tiệp Vạn Đoan:Mỗi lần xuất chiêu đều có khả năng đả thông toàn bộ kinh mạch, trong 32 giây, giữa tất cả các chiêu thức cùng bộ võ học không cần điều tức.

Quỳ Hoa Chân Khí: Mỗi lần xuất chiêu đều có khả năng khiến chân khí tự do vận chuyển, trong 24 giây xáo bỏ hạn chế thời gian hồi.

Tầng 36-48

Mỗi lần tấn công đều có thể lấy trộm tốc độ di chuyển của mục tiêu, cự li Xuyên Vân Tung và Nhạn Hành Công, nhiều nhất có thể xếp chồng  6 lần, duy trì 24s, đồng thời khi kích hoạt lấy trộm còn có xác suất nhất định khiến bản thân trong một khoảng thời gian miễn dịch tất cả các hiệu ứng hạn chế di chuyển.

Xảo Tiệp Vạn Đoan:Mỗi lần xuất chiêu đều có khả năng đả thông toàn bộ kinh mạch, trong 34 giây, giữa tất cả các chiêu thức cùng bộ võ học không cần điều tức.

Quỳ Hoa Chân Khí: Mỗi lần xuất chiêu đều có khả năng khiến chân khí tự do vận chuyển, trong 27 giây xáo bỏ hạn chế thời gian hồi.

Tầng 49

Mỗi lần tấn công đều có thể lấy trộm tốc độ di chuyển của mục tiêu, cự li Xuyên Vân Tung và Nhạn Hành Công, nhiều nhất có thể xếp chồng  6 lần, duy trì 27s, đồng thời khi kích hoạt lấy trộm còn có xác suất nhất định khiến bản thân trong một khoảng thời gian miễn dịch tất cả các hiệu ứng hạn chế di chuyển.

Xảo Tiệp Vạn Đoan:Mỗi lần xuất chiêu đều có khả năng đả thông toàn bộ kinh mạch, trong 36 giây, giữa tất cả các chiêu thức cùng bộ võ học không cần điều tức.

Quỳ Hoa Chân Khí: Mỗi lần xuất chiêu đều có khả năng khiến chân khí tự do vận chuyển, trong 30 giây xáo bỏ hạn chế thời gian hồi. 

Chí Thử Bất Bại: Khi đồng thời tồn tại Xảo Tiệp Vạn Đoan và Quỳ Hoa Chân Khí, sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào của trạng thái đơ, kích lùi, kích ngã, kích bay, xác suất chính xác tăng cao.

 Bộ chiêu thức (tầng 1)

Bộ chiêu thức (tầng 1)

icon

Tên

Cự li

Hồi khí

Tiêu hao nội lực

Giới hạn binh khí

Loại chiêu thức

Hiệu quả kỹ năng

Phi Điệp Xuyên Châm

Không

90giây

38

Châm

Thực chiêu (Âm)

Nghịch chuyển âm dương, tê chỉ niêm châm, kiều thể tiêm thân, tùy phong y vân, bắn ngân châm ồ ạt vào địch nhân phía trước, gây 219 điểm sát thương nhu (có 4 kích);

Mục tiêu bị kim châm đâm vào huyệt định thân 2s, châm sau cùng đâm vào cân mạch, khiến mục tiêu trong 5s không thể thi triển khinh công.

Thù Phong Hàn Tuyết

Không

100giây

38

Châm

Thực chiêu (Âm)

Cơ thể phóng đãng, xuyên châm dẫn tuyến, kiễm khí hóa hình, ngự ti phi châm, gây ra 168 điểm sát thương nhu cho địch phía trước (có 1 chiêu); Tơ nhện dính lấy mục tiêu, trong 6s không thể di chuyển, tơ nhện lúc bị ngoại lực đả kích, có thể tự đứt.

Điệp Vũ Cửu Thiên

Không

240giây

Nộ khí 50

Châm

Nộ chiêu (Âm)

Phiêu hốt nhã thần, điệp vũ châm phi, thiên địa bất bại, ngạo thị chúng sinh, ngân châm chớp qua, đánh đòn chí mạng, gây ra 909 điểm sát thương âm cho địch xung quanh ( có 8 chiêu); Mỗi lần đánh trúng mục tiêu, Quỳ Hoa nội kình xâm nhập tử huyệt, khiến địch đờ người, không thể di chuyển.

 Thời trang 

Thời trang chuyên thuộc (Tiếu Hồng Trần)

Tôn hiệu
Nam
Nữ